Auto's:

Mazda 2: Stadsverkeer-remassistent [Vooruit]
(SCBS F) - i-ACTIVSENSE - Tijdens het rijden - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Stadsverkeer-remassistent [Vooruit] (SCBS F)

Mazda 2 / Mazda 2 - Instructieboekje / Tijdens het rijden / i-ACTIVSENSE / Stadsverkeer-remassistent [Vooruit] (SCBS F)

Het systeem van de stadsverkeer-remassistent (SCBS) is bestemd schade in het geval van een botsing te beperken door het in werking stellen van de rembesturing (SCBS rem) wanneer de lasersensor van het systeem een voorliggend voertuig bespeurt en bepaalt dat een botsing met het voorliggend voertuig niet te vermijden is. Een botsing kan mogelijk ook vermeden worden als de relatieve snelheid tussen uw auto en het voorliggend voertuig minder is dan ongeveer 20 km/h.

Wanneer de bestuurder het rempedaal intrapt terwijl het systeem in het werkingbereik is tussen ongeveer 4 en 30 km/h, worden de remmen als extra hulp hard en snel aangetrokken.

(Rembekrachtiging (SCBS rembekrachtiging))

Stadsverkeer-remassistent [Vooruit] (SCBS F) *

WAARSCHUWING

De stadsverkeer-remassistent (SCBS) kan niet beschouwd worden als remedie voor onveilige rijtechnieken: Het systeem van de stadsverkeer-remassistent (SCBS) biedt geen vrijwaring tegen onveilig of roekeloos rijgedrag, buitensporig hoge snelheden, bumperkleven (het te dicht achter een ander voertuig rijden) en het rijden op gladde wegen zoals natte, of met ijs en sneeuw bedekte wegen (verminderde wrijvingskracht van de banden tengevolge van een laag water op het wegdek). Ongelukken blijven dan nog steeds mogelijk.

Vertrouw niet volledig op het systeem van de stadsverkeer-remassistent (SCBS):

 • Het systeem van de stadsverkeer-remassistent (SCBS) is enkel bestemd om in het geval van een botsing schade te verminderen. Wanneer u overmatig op het systeem vertrouwt en daardoor het gaspedaal of rempedaal per ongeluk intrapt, kan dit een ongeluk veroorzaken.
 • De stadsverkeer-remassistent (SCBS) is een systeem dat in werking treedt in respons op een voorliggend voertuig. Het is mogelijk dat het systeem tweewielige voertuigen of voetgangers niet kan bespeuren of hier niet op kan reageren.
 • De lasersensor voor het systeem van de stadsverkeer-remassistent (SCBS) bevindt zich nabij de achteruitkijkspiegel. Neem voor de juiste werking van de stadsverkeerremassistent (SCBS) de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.
 • Breng geen stickers aan op de voorruit in de buurt van de lasersensor (ook geen doorzichtige stickers). Anders bestaat de kans dat de lasersensor voorliggende voertuigen niet kan bespeuren, hetgeen ongelukken kan veroorzaken.
 • Breng geen coating op de voorruit aan. Anders bestaat de kans dat de lasersensor de voertuigen of obstakels vóór u niet kan bespeuren, hetgeen ongelukken kan veroorzaken.
 • De lasersensor niet demonteren.
 • Als er barsten of beschadiging als gevolg van bijvoorbeeld steenslag in de buurt van de lasersensor zichtbaar zijn, onmiddellijk met het gebruik van de stadsverkeer-remassistent (SCBS) stoppen en uw auto door een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur laten inspecteren. Als u met barsten of krassen op de voorruit in de buurt van de lasersensor met de auto blijft doorrijden, bestaat de kans dat het systeem abusievelijk in werking treedt en een ongeluk veroorzaakt wordt.

  Zie Stopzetten van de werking van de stadsverkeer-remassistent (SCBS)

 • Raadpleeg voor het vervangen van de voorruitenwissers of de voorruit een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur.

 

WAARSCHUWING

Geen wijzigingen aan de vering aanbrengen: Als de hoogte van de auto of de overhelling gewijzigd wordt, kan het systeem voorliggende voertuigen niet correct bespeuren. Dit heeft tot gevolg dat de stadsverkeerremassistent (SCBS) niet normaal functioneert of abusievelijk functioneert wat een ernstig ongeluk kan veroorzaken.

Schakel de stadsverkeer-remassistent (SCBS) uit wanneer de auto op een rollenbank wordt gezet of gesleept wordt: Schakel de stadsverkeer-remassistent (SCBS) uit om te voorkomen dat deze per ongeluk in werking treedt wanneer de auto op een rollenbank wordt gezet of gesleept wordt.

Raadpleeg voor het uitschakelen van de stadsverkeer-remassistent (SCBS) Werking van stadsverkeer-remassistent (SCBS) stopzetten

 

OPGELET
 • Bij het off-road rijden op plaatsen met gras of hooi, wordt het aanbevolen de stadsverkeer-remassistent (SCBS) uit te schakelen.
 • Gebruik altijd banden van het voorgeschreven formaat voor alle wielen en van hetzelfde merk, soort en profielpatroon. Gebruik ook geen banden met duidelijk verschillende slijtagepatronen op dezelfde auto, aangezien de kans bestaat dat de stadsverkeer-remassistent (SCBS) niet normaal functioneert.
 • De lasersensor beschikt over een functie die verontreiniging van de voorruit bespeurt en de bestuurder informeert, echter afhankelijk van de omstandigheden is het mogelijk dat plastic zakken, ijs of sneeuw op de voorruit niet bespeurd worden. In dergelijke gevallen kan het systeem niet nauwkeurig een voorliggend voertuig bepalen en bestaat de kans dat dit niet normaal functioneert. Rijd altijd voorzichtig en let op de weg vóór u.

 

OPMERKING
 • Het systeem van de stadsverkeer-remassistent (SCBS) zal niet functioneren als de bestuurder opzettelijk gebruik maakt van de rijbedieningsorganen (gaspedaal en stuurwiel).
 • De stadsverkeer-remassistent (SCBS) functioneert onder de volgende omstandigheden.
 • Wanneer de motor draait.
 • Het stadsverkeer-remassistent (SCBS) waarschuwingslampje (oranje) brandt niet.
 • Bij een rijsnelheid van ongeveer 4 tot 30 km/h.
 • Het systeem van de stadsverkeer-remassistent (SCBS) is niet uitgeschakeld.
 • Het DSC systeem is niet defect.
 • De stadsverkeer-remassistent (SCBS) bespeurt een voorliggend voertuig door het uitzenden van een nabij infrarood laserstraal en het opvangen van de straal die door de reflector van het voorliggend voertuig weerkaatst wordt en dit vervolgens voor de meting te gebruiken. Als gevolg bestaat de kans dat de stadsverkeer-remassistent (SCBS) onder de volgende omstandigheden niet functioneert:
 • Weerkaatsing van de laserstraal is slecht als gevolg van de vorm van het voorliggende voertuig.
 • Het voorliggende voertuig is buitengewoon vuil.
 • Bij slechte weersomstandigheden, zoals regen, mist en sneeuw.
 • De ruitensproeier wordt gebruikt of de voorruitenwissers worden niet gebruikt wanneer het regent.
 • Wanneer de voorruit vuil is.
 • Het stuurwiel wordt volledig naar links of rechts gedraaid, of u laat de auto snel accelereren en komt dichtbij het voorliggende voertuig.
 • Vrachtwagens met lage laadbodems en voertuigen met een buitengewoon lage of hoge opbouw.
 • Voertuigen met afwijkende constructies zoals een autotransportvoertuig.
 • Onder de volgende omstandigheden bestaat de kans dat de stadsverkeer-remassistent (SCBS) niet normaal functioneert.
 • Wanneer zware bagage in de bagageruimte of op de achterzitting is geplaatst.
 • Als er de kans bestaat op gedeeltelijk contact met een voorliggend voertuig.
 • Bij het rijden op continu bochtige wegen en het op- en afrijden van uitritten.
 • Wanneer lang uitstekende bagage of lading op een gemonteerde dakdrager vervoerd wordt die de lasersensor afdekt.
 • Uitlaatgas van het voertuig vóór u, zand, sneeuw of waterdamp dat uit mangaten en goten opstijgt en opspattend water.
 • Bij het slepen van een defect voertuig.
 • Bij het rijden met banden met een duidelijk verschillend slijtagepatroon.

 

OPMERKING
 • In de volgende gevallen kan de lasersensor ten onrechte bepalen dat er een voorliggend voertuig is en is het mogelijk dat de stadsverkeer-remassistent (SCBS) in werking treedt.
 • Voorwerpen op de weg bij de ingang van een bocht.
 • Voertuigen die tijdens het maken van een bocht in de tegenovergestelde rijbaan passeren.
 • Metalen voorwerpen, oneffenheden of uitstekende voorwerpen op de weg.
 • Bij het passeren van een tolpoort welke voorzien is van een slagboom.
 • Bij het rijden onder een plastic gordijn of vlag.
 • Plastic voorwerpen zoals palen.
 • Tweewielige voertuigen, voetgangers, dieren of bomen.
 • (Handgeschakelde versnellingsbak) Als de auto door de werking van het SCBS tot stilstand wordt gebracht en het koppelingspedaal niet wordt ingetrapt, stopt de motor.
 • Wanneer het systeem in werking is, wordt de gebruiker op de hoogte gesteld door het knipperen van het stadsverkeer-remassistent (SCBS) indicatielampje (rood) en de Active Driving Display * .
 • Het stadsverkeer-remassistent (SCBS) waarschuwingslampje (oranje) gaat branden wanneer er een defect is in het systeem.

  Zie Waarschuwingslampjes

Indicatielampje van stadsverkeerremassistent (SCBS) (Rood)

Als de stadsverkeer-remassistent (SCBS) in werking is, gaat het indicatielampje (rood) knipperen.

Display van automatische remwerking

Wanneer de SCBS rem of de remhulp (SCBS remhulpsysteem) in werking is, wordt "SCBS automatische rem" in de Active Driving Display getoond.

OPMERKING
 • Wanneer de SCBS rem of remhulp (SCBS remhulpsysteem) in werking is, klinkt met tussenpozen de antibotsingwaarschuwingszoemer.
 • Als de auto door de werking van het SCBS tot stilstand is gebracht en het rempedaal niet wordt ingetrapt, klinkt de waarschuwingszoemer eenmaal na ongeveer 2 seconden en wordt de SCBS rem automatisch vrijgezet.

Stopzetten van de werking van de stadsverkeer-remassistent [Vooruit] (SCBS F)

De stadsverkeer-remassistent (SCBS) kan tijdelijk buiten werking gesteld worden.

Wanneer het stadsverkeer-remassistent (SCBS) systeem wordt uitgeschakeld, gaat het stadsverkeer-remassistent (SCBS) OFF indicatielampje branden.

Het systeem wordt gebruiksklaar zodra de motor opnieuw gestart wordt.

Zonder SCBS OFF schakelaar

Zie Gebruikersinstellingen

Met SCBS OFF schakelaar

Druk op de SCBS OFF schakelaar om het systeem uit te schakelen. Het stadsverkeerremassistent (SCBS) OFF indicatielampje in de instrumentengroep gaat branden.

Met SCBS OFF schakelaar

Druk nogmaals op de schakelaar om het systeem opnieuw in te schakelen. Het stadsverkeer-remassistent (SCBS) OFF indicatielampje gaat uit.

Zie ook:

Renault Clio. Renault card afstandsbediening: gebruik
Ontgrendelen van de portieren Druk op de knop 1. Het ontgrendelen ziet u aan het één keer oplichten van de knipperlichten en de zijknipperlichten. Als alleen ontgrendeling van ...

Mazda 2. Veiligheidsgordels
Vastmaken van de veiligheidsgordels Plaats de heupgordel zo laag mogelijk, niet op de onderbuik, en stel vervolgens de schoudergordel zodanig af dat deze nauwsluitend om uw lichaam past. ...

Auto's: