Auto's:

KIA Rio: Plaatsen van een kinderzitje (CRS) - Kinderzitjes (CRS) - Veiligheidsysteem van uw auto - KIA Rio - InstructieboekjeKIA Rio: Plaatsen van een kinderzitje (CRS)

WAARSCHUWING Doe altijd het volgende voordat u een kinderzitje plaatst: Lees altijd de aanwijzingen die door de fabrikant van het kinderzitje zijn opgesteld en volg deze aanwijzingen op.

Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en aanwijzingen kan de kans op ERNSTIG LETSEL bij een ongeval vergroten.

 

WAARSCHUWING Wanneer de hoofdsteun een juiste plaatsing van het kinderzitje hindert, verstel of verwijder dan de hoofdsteun van de desbetreffende stoel.

Nadat u een goede kinderzitje heb gekozen voor uw kind en gecontroleerd hebt dat het kinderzitje goed past goed op de zitplaats, moeten deze drie stappen gevolgd worden voor een juiste installatie:

OPMERKING In een afgesloten auto kan een kinderzitje erg warm worden.

Controleer om brandwonden te voorkomen het oppervlak van het zitje en de gordelsluitingen voordat u uw kind in het kinderzitje zet.

ISOFIX-bevestigingspunten en Top Tether-bevestigingspunt (ISOFIX-bevestigingssysteem) voor kinderzitjes

Het kinderzitje wordt tijdens het rijden en bij een ongeval vastgehouden door het ISOFIX-systeem. Dit systeem is ontworpen om het plaatsen van een kinderzitje te vergemakkelijken en de kans op het onjuist plaatsen van het zitje te verkleinen. Het ISOFIX-systeem gebruikt bevestigingspunten in de auto en op het kinderzitje.

Het ISOFIX-systeem maakt het gebruik van veiligheidsgordels voor het vastzetten van een kinderzitje op de achterstoelen overbodig.

De ISOFIX-bevestigingspunten bestaan uit metalen staven die in de auto zijn geïntegreerd. Elke zitplaats met het ISOFIX-systeem heeft twee onderste bevestigingspunten waaraan een ISOFIX-kinderzitje kan worden vastgezet.

Om het ISOFIX-systeem van uw auto te kunnen gebruiken moet u over een kinderzitje met ISOFIXbevestigingspunten beschikken.

Aanwijzingen voor de bevestiging van het kinderzitje aan de ISOFIXbevestigingspunten worden door de fabrikant van het kinderzitje geleverd.

Kinderzitjes (CRS)

De ISOFIX-bevestigingspunten zijn aangebracht op de buitenste zitplaatsen links en rechts achter. De plaats hiervan wordt in de afbeelding aangegeven.

WAARSCHUWING Probeer geen ISOFIX-kinderzitje te plaatsen op de middelste zitplaats achter. Deze zitplaats is niet voorzien van de ISOFIX-bevestigingspunten.

Als u de bevestigingspunten van de buitenste zitplaatsen gebruikt om een kinderzitje op de middelste zitplaats te monteren, kunnen deze bevestigingspunten beschadigd raken.

Kinderzitjes (CRS)

De ISOFIX-bevestigingspunten bevinden zich tussen de rugleuning en de zitting van de buitenste zitplaatsen links en rechts achter, zoals aangegeven door de symbolen.

❈ (1): Aanduiding positie ISOFIX-bevestiging (Type A- ,Type B- )

(2): ISOFIX-bevestiging

Vastzetten van een kinderzitje met het ISOFIX-systeem

Plaats een i-Size of ISOFIX-kinderzitje op de volgende wijze op een van de buitenste zitplaatsen achter:

 1. Leg de gordelsluiting opzij, uit de buurt van de ISOFIX-bevestigingspunten.
 2. Haal andere voorwerpen uit de buurt van de bevestigingspunten zodat niets een correcte verbinding tussen het kinderzitje en de ISOFIX-bevestigingspunten in de weg staat.
 3. Plaats het kinderzitje op de zitplaats van de auto en bevestig het zitje conform de aanwijzingen van de fabrikant van het zitje aan de ISOFIXbevestigingspunten.
 4. Volg de aanwijzingen van de fabrikant van het kinderzitje op met betrekking tot het op de juiste wijze plaatsen en vastzetten van de ISOFIXbevestigingspunten van het zitje aan de ISOFIX-bevestigingspunten van de auto.

WAARSCHUWING

Neem bij het gebruik van het ISOFIX-systeem altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

 • Lees alle aanwijzingen van de fabrikant van het kinderzitje met betrekking tot het plaatsen en volg deze aanwijzingen op.
 • Maak alle ongebruikte veiligheidsgordels van de achterstoelen vast in de gordelsluitingen en maak de gordel op de plaats van het kinderzitje achter het zitje vast om ervoor te zorgen dat de gordels buiten bereik van het kind blijven. Kinderen kunnen stikken als een schoudergordel om hun nek gedraaid raakt en de veiligheidsgordel wordt aangetrokken.
 • Bevestig NOOIT meer dan één kinderzitje aan één paar bevestigingspunten. Hierdoor zouden de bevestigingspunten van de auto of van het zitje speling kunnen krijgen of kunnen bezwijken.
 • Laat na een ongeval het ISOFIXsysteem altijd door uw dealer controleren. Een ongeval kan het ISOFIX-systeem beschadigen wat tot gevolg kan hebben dat het kinderzitje niet meer veilig kan worden vastgezet.

Vastzetten van een kinderzitje met behulp van het Top Tetherbevestigingssysteem (indien van toepassing)

Kinderzitjes (CRS)

De bevestigingspunten voor de bovenste band van het kinderzitje bevinden zich aan de achterzijde van de rugleuningen van de achterstoelen.

Kinderzitjes (CRS)

 1. Voer de Top Tether-riem van het kinderzitje over de rugleuning. Volg de aanwijzingen van de fabrikant van het kinderzitje op bij het aanbrengen van de Top Tether-riem.
 2. Bevestig de Top Tether-riem aan het Top Tether-bevestigingspunt en trek de riem vervolgens conform de aanwijzingen van de fabrikant van het kinderzitje aan om het zitje stevig op de stoel vast te zetten.

WAARSCHUWING

Neem bij het aanbrengen van de Top Tether-riem altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

 • Lees alle aanwijzingen van de fabrikant van het kinderzitje met betrekking tot het plaatsen en volg deze aanwijzingen op.
 • Bevestig NOOIT meer dan één kinderzitje aan één Top Tether ISOFIX-bevestigingspunt.

  Hierdoor zouden de bevestigingspunten van de auto of van het zitje speling kunnen krijgen of kunnen bezwijken.

 • Bevestig de Top Tether-riem uitsluitend aan het juiste Top Tether-bevestigingspunt. Als de riem aan een ander onderdeel wordt bevestigd, werkt hij mogelijk niet correct.
 • De bevestigingspunten zijn alleen berekend op de belasting die erop wordt uitgeoefend door een juist gemonteerd kinderzitje.

  Ze mogen in geen geval worden gebruikt voor de bevestiging van veiligheidsgordels voor volwassenen of voor de bevestiging van andere componenten in de auto.

Geschiktheid voor elke stoelpositie voor de ISOFIX-kinderzitjes overeenkomstig de ECE-voorschriften

Gewichtsgroep Lengte Klasse Bevestiging ISOFIX-posities in auto
1e 2e zitrij
Passagier Links Midden Rechts
Reiswieg F ISO/L1 N.v.t. X N.v.t. X
G ISO/L2 N.v.t. X N.v.t. X
0-: TOT 10 KG E ISO/R1 N.v.t. IL N.v.t. IL
0+: TOT 13 KG E ISO/R1 N.v.t. IL N.v.t. IL
D ISO/R2 N.v.t. IL* N.v.t. IL*
C ISO/R3 N.v.t. X N.v.t. X
1: 9 TOT 18 KG D ISO/R2 N.v.t. IL* N.v.t. IL*
C ISO/R3 N.v.t. X N.v.t. X
B ISO/F2 N.v.t. IUF, IL N.v.t. IUF, IL
B1 ISO/F2X N.v.t. IUF, IL N.v.t. IUF, IL
A ISO/F3 N.v.t. IUF, IL N.v.t. IUF, IL

IUF = Geschikt voor ISOfix-bevestiging van naar voren gerichte, universele voor deze gewichtsgroep goedgekeurde kinderzitjes.

IL = Geschikt voor bepaalde ISOFIX-kinderzitjes die zijn opgesomd in onderstaande lijst. Al deze ISOFIX-zitjes vallen in de groepen "voertuigspecifiek", "universeel" of "semi-universeel".

IL* = Geschikt voor bepaalde ISOFIX-kinderzitjes die zijn opgesomd in onderstaande lijst.

Bestuurdersstoel: hendel voor hoogteverstelling stoel dient 35 mm omhoog te staan in laagste positie.

Passagiersstoel: horizontale stoelverstelling dient op twee uitsparingen voor de middenpositie te zijn ingesteld.

X = ISOFIX-bevestiging niet geschikt voor ISOFIX-kinderzitje in deze gewichtsgroep en/of deze grootteklasse.

Vastzetten van een kinderzitje met een driepuntsgordel

Als het ISOFIX-bevestigingssysteem niet wordtgebruikt, moet een kinderzitje altijd met hetheupgedeelte van een driepuntsgordel wordenvastgezet op een achterstoel.

Kinderzitjes (CRS)

Bevestigen van een kinderzitje met een driepuntsgordel

Volg voor het plaatsen van een kinderzitje op een achterstoel de volgende stappen:

 1. Plaats het kinderzitje op een achterstoel en laat de driepuntsgordel om of door het zitje lopen, conform de aanwijzingen van de fabrikant van het zitje. Zorg ervoor dat de gordel niet verdraaid zit.

Kinderzitjes (CRS)

2. Zet de gesp vast in de gordelsluiting.

Controleer of een klikkend geluid hoorbaar is. Plaats de ontgrendelknop zo dat deze in geval van nood gemakkelijk bereikbaar is.

Kinderzitjes (CRS)

3 Beperk zo veel mogelijk de speling van de gordel door tegen het kinderzitje te drukken terwijl u de schoudergordel door de blokkeerautomaat laat oprollen.

4. Beweeg het kinderzitje naar voren en achteren om te controleren of de gordel het zitje stevig op zijn plaats houdt.

Wanneer de fabrikant van het kinderzitje het gebruik van een Top Tetherbevestigingspunt adviseert in combinatie met de Schoudergordel.

Druk de ontgrendelknop op de gordelsluiting in, haal de driepuntsgordel uit het kinderzitje en laat de gordel volledig oprollen als u het kinderzitje wilt verwijderen.

Geschiktheid voor elke stoelpositie voor de "universele" categorie kinderzitjes die vastgezet worden met gordels overeenkomstig de ECE-voorschriften (Europa)

Gebruik kinderzitjes die officieel goedgekeurd zijn en die geschikt zijn voor uw kinderen.

Zie de volgende tabel voor het gebruik van kinderzitjes.

Gewichtsgroep Positie
Voorpassagier Tweede rij
Airbag geactiveerd Airbag geactiveerd Buitenzijde Links Midden (3-PUNTS GORDEL) Buitenzijde Rechts
Groep 0 (0-9 maanden) tot 10 kg X U U U U
Groep 0 + (0-2 jaar) tot 13 kg X U U U U
Groep I (9 maanden - 4 jaar) 9 tot 18 kg X U U U U
Groep II (15 tot 25 kg) 15 tot 25 kg UF U U U U
Groep III (22 tot 36 kg) 22 tot 36 kg UF U U U U

U = Geschikt voor de categorie "universele" kinderzitjes, goedgekeurd voor gebruik in deze gewichtsgroep.

UF= Geschikt voor de categorie "universele" kinderzitjes met het gezicht naar voren, goedgekeurd voor gebruik in deze gewichtsgroep.

X = Zitplaats niet geschikt voor kinderen in deze gewichtsgroep.

Geschiktheid voor elke stoelpositie voor de "universele" categorie kinderzitjes die vastgezet worden met gordels conform de ECE-voorschriften (behalve Europa)

Gebruik kinderzitjes die officieel goedgekeurd zijn en die geschikt zijn voor uw kinderen.

Zie de volgende tabel voor het gebruik van kinderzitjes.

Gewichtsgroep Positie
Voorpassagier Tweede rij
Airbag geactiveerd Airbag geactiveerd Buitenzijde Links Midden (3-PUNTS GORDEL) Midden (2-PUNTS GORDEL) Buitenzijde Rechts
Groep 0 (0-9 maanden) tot 10 kg X U U U UF U
Groep 0 + (0-2 jaar) tot 13 kg X U U U UF U
Groep I (9 maanden - 4 jaar) 9 tot 18 kg X U U U UF U
Groep II (15 tot 25 kg) 15 tot 25 kg UF U U U UF U
Groep III (22 tot 36 kg) 22 tot 36 kg UF U U U UF U

U = Geschikt voor de categorie "universele" kinderzitjes, goedgekeurd voor gebruik in deze gewichtsgroep.

UF= Geschikt voor de categorie "universele" kinderzitjes met het gezicht naar voren, goedgekeurd voor gebruik in deze gewichtsgroep.

X = Zitplaats niet geschikt voor kinderen in deze gewichtsgroep.

i-Size kinderzitjes bevestigingssystemen voor kinderen overeenkomstig de ECE-voorschriften

Gewichtsgroep Positie
Voorpassagier Buitenzijde Tweede rij
Buitenzijde Links Midden Buitenzijde Rechts
i-Size kinderzitjes X i-U X i-U

i-U = Geschikt voor naar voren en achteren gerichte i-Size "universele" kinderzitjes

X = Stoelpositie niet geschikt voor i-Size kinderzitjes.

Aanbevolen kinderzitjes

Gewichtsgroep Naam Fabrikant Type bevestiging ECE-R44 goedkeuringsnr
Groep 0 - 1 Baby Safe Plus Britax Römer Achterwaarts gericht met ISOFIX-onderstel E1 04301146
Groep 1 Duo Plus Britax Römer Met het gezicht naar voren gericht met ISOFIX en bevestigingsband E1 04301133
Groep 2 KidFix II XP Britax Römer Met het gezicht naar voren gericht met ISOFIX en autogordel E1 04301323
Groep 3 Junior III Graco Met het gezicht naar voren gericht met autogordel E11 03.44.164 E11 03.44.165

❈ De Graco Junior III is te gebruiken zonder rugleuning

CRS-fabrikantinformatie

Zie ook:

Skoda Fabia. Instellingen van het menu Media
Als het menu Media is opgeroepen herhaaldelijk de toets indrukken. De volgende menupunten worden na elkaar weergegeven. Mix - Uit-/inschakelen van de willekeurige weergave Off - Uitschakele ...

Skoda Fabia. Infotainment-systeeminstellingen
Geluidsinstellingen De toets of indrukken en vervolgens de functietoets Klank aantippen. Volume - Volume-instelling Max. inschakelvolume - Instelling van het maximumvolume bij het inscha ...

Auto's: