Auto's:

Toyota Yaris: Gebruik van de automatische modus - Automatische
airconditioning - Gebruik van de
airconditioning en
de achterruitverwarming - Voorzieningen in
het interieur - Toyota Yaris - InstructieboekjeToyota Yaris: Gebruik van de automatische modus

1. Druk op .

De uitstroomopeningen waaruit de lucht komt en de aanjagersnelheid worden automatisch geregeld op basis van de gekozen temperatuur.

2. Wijzig de ingestelde temperatuur.

3. Druk op de toets om de procedure te beëindigen.

Uitstroomopeningen

■ Plaats van uitstroomopeningen De uitstroomopeningen en luchthoeveelheid veranderen overeenkomstig de geselecteerde luchtcirculatiemodus.

: Sommige uitvoeringen

Uitstroomopeningen

Overige functies

■ Schakelen tussen buitenluchtmodus en recirculatiemodus Druk op .

Iedere keer dat er op de toets wordt gedrukt, worden er andere uitstroomopeningen geselecteerd.

Als de recirculatiemodus is ingeschakeld, gaat het controlelampje branden.

■ Ontwasemen van de voorruit De ruitverwarming wordt gebruikt om de voorruit en de zijruiten voor te ontwasemen.

Druk op .

De ontvochtigingsfunctie werkt en de aanjagersnelheid neemt toe.

Zet, als de recirculatiemodus is ingeschakeld, de luchttoevoertoets in de buitenluchtmodus. (Mogelijk gaat dit automatisch.) Verhoog de aanjagersnelheid en de temperatuur om de voorruit en zijruiten sneller te ontwasemen.

Druk wanneer de voorruit is ontwasemd nogmaals op om terug te keren naar de vorige modus.

■ Ontwasemen van de achterruit en buitenspiegels

Auto's met achterruitverwarming De achterruitverwarming wordt gebruikt om de achterruit te ontwasemen.

Druk op .

De achterruitverwarming wordt na een tijdje automatisch uitgeschakeld.

Auto's met achterruitverwarming en buitenspiegelverwarming De achterruit- en buitenspiegelverwarming worden gebruikt om de achterruit te ontwasemen en om regendruppels, dauw en ijs van de buitenspiegels te verwijderen.

Druk op .

De achterruit- en buitenspiegelverwarming wordt na een tijdje automatisch uitgeschakeld.

■ Afstellen van de stand en de mate van opening van de uitstroomopeningen

Uitstroomopeningen midden voor

  1. Richten de luchtstroom naar links of rechts, boven of beneden.
  2. Draai de knop om de uitstroomopening te openen of te sluiten.

Uitstroomopeningen voor

Directe luchtstroom naar links of rechts, boven of beneden.

  1. Openen van de uitstroomopening.
  2. Sluiten van de uitstroomopening.

■Gebruik van de automatische modus De aanjagersnelheid wordt automatisch geregeld op basis van de gekozen temperatuur en de omgevingscondities.

Direct na het indrukken van kan de aanjager even worden uitgeschakeld tot er voldoende warme of koude lucht voorhanden is.

■Beslaan van de ruiten

■Buitenlucht-/recirculatiemodus

■Wanneer de buitentemperatuur tot bijna 0ºC daalt De ontwasemingsfunctie werkt mogelijk niet, ook niet als op wordt gedrukt.

■Wanneer het controlelampje in uit zichzelf uitgaat Druk op om de koel- en ontvochtigingsfunctie uit en weer in te schakelen.

Er kan een storing aanwezig zijn in de airconditioning als het controlelampje weer dooft. Schakel de airconditioning uit en laat het systeem controleren door een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

■Geuren ventilatie en airconditioning

  • We raden u aan het airconditioningsysteem in de buitenluchtmodus te zetten voordat u de motor uitschakelt.
  • Mogelijk wordt het inschakelen van de aanjager even vertraagd direct nadat de airconditioning in de stand AUTO wordt ingeschakeld.

■De airconditioning blijft in werking als de motor is uitgezet door het Stop & Start-systeem (auto's met Stop & Start-systeem) Als de motor wordt afgezet doordat het Stop & Start-systeem in werking is, worden de koel-, verwarmings- en ontvochtigingsfuncties uitgeschakeld en blaast het systeem alleen lucht die op kamertemperatuur is. Druk op de uitschakeltoets van het Stop & Start-systeem en gebruik het Stop & Start-systeem niet om te voorkomen dat de airconditioning wordt uitgeschakeld.

■Er komt een geur vrij uit de airconditioning doordat het Stop & Startsysteem in werking is (auto's met Stop & Start-systeem) Als de motor wordt uitgezet door het Stop & Start-systeem, kan een geur vrijkomen die door vocht wordt veroorzaakt. Dit is normaal en duidt niet op een storing.

■Interieurfilter

WAARSCHUWING

■Voorkomen dat de voorruit beslaat Gebruik niet in combinatie met koele lucht bij zeer vochtig weer. Het verschil tussen de buitentemperatuur en de temperatuur van de voorruit zorgt ervoor dat de buitenkant van de voorruit beslaat, waardoor het zicht wordt belemmerd.

■Wanneer de buitenspiegelverwarming is ingeschakeld (indien aanwezig) Raak het glas van de buitenspiegels niet aan omdat dit heet kan zijn.

 

OPMERKING

■Voorkomen van ontlading van de accu Laat de airconditioning niet langer ingeschakeld dan noodzakelijk is als de motor niet draait.

Zie ook:

Mazda 2. Kruissnelheidsregelaarfunctie
Terwijl deze functie in werking is, wordt de volgafstandregeling uitgeschakeld en werkt alleen de kruissnelheidsregelaarfunctie. De rijsnelheid kan op hoger dan ongeveer 25 km/h worden ingestel ...

Mazda 2. Controle van het motoroliepeil
1. Controleer of de auto op een vlakke ondergrond staat. 2. Laat de motor warmdraaien totdat deze de normale bedrijfstemperatuur bereikt heeft. 3. Zet de motor stop en wacht tenminste 5 minu ...

Auto's: