Auto's:

Fiat Punto: Starten met hulpaccu - Noodgevallen - Fiat Punto - InstructieboekjeFiat Punto: Starten met hulpaccu

Als de accu leeg is, kan de motor gestart worden met startkabels en de accu van een ander voertuig, of met een hulpaccu.

BELANGRIJK

Bij gebruik van hulpaccu dient men zich te houden aan de instructies voor gebruik en de voorzorgsmaatregelen die zijn aangegeven door de fabrikant.

Gebruik geen hulpaccu of enige andere externe voedingsbron met een spanning hoger dan 12 V: de accu, de startmotor, de dynamo en het elektrische systeem van het voertuig kunnen hierdoor worden beschadigd.

Probeer niet te starten met een hulpaccu als de accu bevroren is. De accu kan kapot gaan en ontploffen!

VOORBEREIDEN VAN STARTEN MET HULPACCU

BELANGRIJK De plusklem (+) van de accu is voorzien van een beschermkap.

Til de afschermkap op om toegang te krijgen tot de plusklem.

Ga als volgt te werk:

BELANGRIJK Vermijd contact tussen beide voertuigen, dit kan immers een massaverbinding veroorzaken wat tot ernstig letsel aan mensen in de buurt kan leiden.

PROCEDURE STARTEN MET EEN HULPACCU

BELANGRIJK Het verkeerd uitvoeren van onderstaande procedure kan leiden tot ernstige letsel bij mensen of schade aan het laadsysteem van één of beide voertuigen. Volg de onderstaande instructies nauwkeurig op.

Kabels aansluiten Ga als volgt te werk om de auto te starten met een hulpaccu:

Kabels loskoppelen

Verwijder, nadat de motor gestart is, de kabels als volgt:

BELANGRIJK Alle accessoires (bijv.mobiele telefoons, enz.) aangesloten op de stopcontacten van het voertuig verbruiken stroom, ook als ze niet worden gebruikt. Als deze apparaten te lang bij afgezette motor aangesloten blijven, kan de accu leeglopen met vermindering van de levensduur van de accu en/of startproblemen tot gevolg.

BELANGRIJK

Deze procedure moet uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel aangezien onjuiste handelingen kunnen leiden tot zeer sterke elektrische ontladingen. Bovendien is accuvloeistof giftig en corrosief: vermijd contact met huid en ogen. Houd open vuur uit de buurt van de accu. Rook niet. Veroorzaak geen vonken.

Verwijder alle metalen voorwerpen (bijv. ringen, horloges, armbanden), die zouden kunnen leiden tot een onbedoeld elektrisch contact en daardoor ernstig letsel.

 

BELANGRIJK

Verbind de startkabel niet met de minpool (-) van de lege accu. De afgegeven vonk kan explosie van de accu tot gevolg hebben en ernstige schade veroorzaken. Gebruik alleen het specifieke massapunt; gebruik geen andere blootgestelde metalen onderdelen.

Gebruik nooit een accusnellader om de motor te starten, aangezien deze de elektronische systemen kan beschadigen, met name de regeleenheden van de ontsteking en de brandstoftoevoer.

Zie ook:

Mazda 2. Voorruitenwissers
Schakel de ruitenwissers in door de hendel omhoog of omlaag te drukken. Met intervalruitenwisser Ruitenwissers met regelbare intervalwerking Zet de hendel in de intervalstand en kies de int ...

Fiat Punto. Algemene instructies
controleer alvorens een lamp te vervangen of de contacten zijn geoxideerd; vervang defecte lampen door exemplaren van hetzelfde type en vermogen; controleer na vervanging van een gloe ...

Auto's: