Auto's:

Fiat Punto: "Fix&Go automatic" kit - Noodgevallen - Fiat Punto - InstructieboekjeFiat Punto: "Fix&Go automatic" kit

BESCHRIJVING

Deze bevindt zich in de bagageruimte in een speciale houder. In deze houder zitten ook een schroevendraaier en het trekoog. De kit fig. 102 bevat:

BESCHRIJVING

OPPOMPEN

BESCHRIJVING

BESCHRIJVING

BELANGRIJK

Geef de informatiefolder aan het personeel dat de met de snelle bandenreparatieset behandelde band moet repareren.

Beschadigingen op de zijkanten van de band kunnen niet gerepareerd worden.

Gebruik de kit niet op banden beschadigd door het rijden met een lekke band.

Als de velg is beschadigd (het kanaal is zo vervormd dat er luchtlekkage veroorzaakt wordt) kan dit niet worden gerepareerd. Verwijder niet het eventueel in de band binnengedrongen voorwerp (schroef of spijker).

Bedien de compressor nooit langer dan 20 minuten achter elkaar. Gevaar voor oververhitting. Banden gerepareerd met de snelle bandenreparatiekit mogen slechts tijdelijk gebruikt worden, aangezien de kit niet geschikt is voor een definitieve reparatie.

De bus bevat ethyleenglycol. Bevat latex dat een allergische reactie kan veroorzaken. Schadelijk bij inslikken.

Irriterend voor de ogen. Kan irritatie veroorzaken bij inademing of contact.

Vermijd contact met huid, ogen en kleding.

Spoel bij contact onmiddellijk uit met rijkelijk water. Wek het braken niet op bij inslikken.

Spoel de mond uit, drink veel water en raadpleeg onmiddellijk een arts. Buiten bereik van kinderen bewaren. Het product mag niet gebruikt worden door astmapatiënten. Adem de dampen niet in tijdens het inbrengen en oppompen.

Raadpleeg onmiddellijk een arts bij allergische reacties. Bewaar het busje in zijn houder, uit de buurt van warmtebronnen. Het afdichtmiddel heeft een houdbaarheidsdatum. Vervang het busje als de houdbaarheidsdatum van het afdichtmiddel is verstreken.

Draag de beschermende handschoenen die bij de snelle bandenreparatiekit zijn geleverd.

Breng de sticker op een voor de bestuurder goed zichtbare plaats aan, om eraan te herinneren dat de band behandeld is met de snelle bandenreparatiekit. Rijd voorzichtig, met name in bochten.

Overschrijd de snelheid van 80 km/h niet.

Rem of accelereer niet plotseling.

Rij niet verder als de bandenspanning onder 1,8 bar is gedaald: de snelle bandenreparatiekit kan de vereiste afdichting niet garanderen omdat de band te ernstig beschadigd is. Neem contact op met het Fiat Servicenetwerk.

Geef altijd aan dat de band gerepareerd is met behulp van de snelle bandenreparatiekit. Overhandig de folder aan het personeel dat de met de snelle bandenreparatiekit behandelde band moet repareren.

 

BELANGRIJK

Als de band door vreemde voorwerpen lek is geraakt, kan de kit gebruikt worden voor beschadigingen in het loopvlak of de schouder van de band met een diameter van maximaal 4mm.

 

BELANGRIJK

Laat het busje en het afdichtmiddel niet in het milieu achter. Zorg dat ze worden weggegooid overeenkomstig de nationale en plaatselijke voorschriften.

Zie ook:

Renault Clio. Snelheidsregelaar
De snelheidsregelaar is een functie die u helpt de door u gekozen rijsnelheid op een constante waarde vast te houden, dit wordt de ingestelde snelheid genoemd. Vanaf 30 km/u kunt u de snelhe ...

Fiat Punto. Een normaal wiel monteren
Volg de eerder beschreven procedure, krik het voertuig op en verwijder het ruimtebesparende reservewiel. Versies met stalen velgen Zorg dat de contactvlakken van het standaard wiel en de ve ...

Auto's: