Auto's:

KIA Rio: Voor een optimale werking van de accu - Accu - Onderhoud - KIA Rio - InstructieboekjeKIA Rio: Voor een optimale werking van de accu

KIA Rio / KIA Rio - Instructieboekje / Onderhoud / Accu / Voor een optimale werking van de accu

Accu

AANWIJZING Standaard is de auto uitgerust met een onderhoudsvrije accu. Indien uw auto is uitgerust met een accu met aan de zijkant de merktekens LOWER en UPPER, kunt u het elektrolytpeil controleren. Het elektrolytpeil moet zich tussen de merktekens UPPER en LOWER bevinden. Als het elektrolytpeil laag is, moet gedestilleerd (gedemineraliseerd) water worden bijgevuld (vul nooit bij met zwavelzuur of elektrolyt). Zorg ervoor dat tijdens het bijvullen geen spetters op de accu of de aangrenzende componenten terechtkomen. Vul niet teveel water bij in de accucellen. Dit kan corrosie van andere componenten veroorzaken. We adviseren u contact op te nemen met een officiële Kia-dealer nadat u de accuceldoppen heeft vastgedraaid.

 

WAARSCHUWING - Gevaren accu

Lees de volgende aanwijzingen voor het omgaan met de accu zorgvuldig door.

Houd brandende sigaretten, vonken en open vuur uit de buurt van de accu.

Er bevindt zich altijd wat van het zeer licht ontvlambare waterstof in de accucellen. Dit kan ontploffen.

Houd accu's buiten bereik van kinderen, aangezien accu's het zeer agressieve zwavelzuur bevatten. Laat accuzuur niet in contact komen met uw huid, uw ogen, kleding en de lak van de auto.

Spoel uw ogen gedurende ten minste 15 minuten en roep onmiddellijk medische hulp in wanneer u elektrolyt in uw ogen krijgt.

Was uw huid grondig wanneer deze in aanraking komt met elektrolyt. Roep onmiddellijk medische hulp in wanneer u pijn of een brandend gevoel heeft.

Draag een veiligheidsbril tijdens het opladen van en het werken in de buurt van accu's. Zorg altijd voor ventilatie wanneer in een afgesloten ruimte wordt gewerkt.

Een onjuist afgevoerde batterij kan schadelijk zijn voor het milieu en voor uw gezondheid. Zorg ervoor dat de batterij volgens de wettelijke voorschriften wordt afgevoerd.

De accu bevat lood. Gooi deze na gebruik niet weg.

We adviseren u contact op te nemen met een officiële Kia-dealer.

 • Bij het optillen van een accu met een kunststof behuizing kan door de druk accuzuur naar buiten komen, waardoor persoonlijk letsel optreedt. Houd bij het optillen uw handen aan de zijkant van de accu.
 • Laad nooit een accu bij terwijl de accukabels nog aangesloten zijn.
 • Het ontstekingssysteem werkt met hoogspanning. Raak de onderdelen van de ontsteking niet aan als de motor draait of het contact in stand ON staat.

Het niet in acht nemen van bovenstaande waarschuwingen kan leiden tot ernstig letsel.

 

OPMERKING

 • Wanneer de auto gedurende langere tijd niet wordt gebruikt in een gebied met lage temperaturen, verwijder dan de accu en bewaar deze binnen.
 • Laad de accu altijd volledig op om te voorkomen dat de accubak beschadigd raakt in een gebied met lage temperaturen.
 • Als u niet-toegestane elektronische apparaten aansluit, raakt de accu mogelijk ontladen.

  Gebruik nooit niet-toegestane apparaten.

Accucapaciteitsticker (zie het voorbeeld)

Accu

❈ De werkelijke sticker op de accu kan afwijken van de afbeelding.

 1. AGM90L-DIN: De door Kia gebruikte naam van de accu
 2. 90Ah(20HR): De nominale capaciteit (in ampère-uur)
 3. 170RC: De nominale reservecapaciteit (in min.)
 4. 12V: De nominale spanning
 5. 850CCA(SAE): De koude-test in ampère volgens SAEnorm
 6. 680A(EN): De koude-test in ampère volgens EN-norm
Zie ook:

Renault Clio. Radiovoorbereiding
Inbouwplaats voor de radio 1 Maak het afdekplaatje los. Hierachter bevinden zich de aansluitingen voor: de antenne, de voedingen + en - en de luidsprekerbedrading. Luidsprekers in portiere ...

Skoda Fabia. Automatische afstandsregeling (ACC)
Inleiding voor het onderwerp De automatische afstandsregeling (hierna ACC) houdt de ingestelde snelheid en tegelijkertijd de afstand ten opzichte van voorliggers aan zonder dat het gaspedaal of h ...

Auto's: