Auto's:

Skoda Fabia: Start-stopsysteem - Wegrijden en rijden - Rijden - Škoda Fabia - InstructieboekjeSkoda Fabia: Start-stopsysteem

Inleiding voor het onderwerp

Het start-stop-systeem (hierna systeem) reduceert de CO2-uitstoot en schadelijke emissies en spaart brandstof.

Als het systeem herkent, dat bij het stoppen (bv. bij een verkeerslicht) het draaien van de motor niet nodig is, wordt de motor afgezet en voor het wegrijden weer gestart.

De werking van het systeem is van vele factoren afhankelijk. Aan enkele ervan moet de bestuurder voldoen, de andere zijn systeemafhankelijk en kunnen niet worden beïnvloed en zijn niet zichtbaar.

Daarom kan het systeem in situaties, die voor de bestuurder identiek zijn, verschillend reageren.

Het systeem wordt elke keer bij het inschakelen van het contact (ook als het met de toets handmatig is gedeactiveerd) automatisch geactiveerd.

Let op Als de motor systeemafhankelijk is afgezet, blijft het contact ingeschakeld.

Werking

Displayweergave
 afb. 208 Displayweergave

Wagens met schakelbak

De motor wordt automatisch afgezet, zodra de wagen tot stilstand komt, de versnellingshendel in de neutrale stand wordt gezet en het koppelingspedaal wordt losgelaten.

De motor wordt automatisch gestart, zodra het koppelingspedaal wordt ingetrapt.

Wagens met automatische versnellingsbak

De motor wordt automatisch afgezet, zodra de wagen tot stilstand komt en het rempedaal wordt ingetrapt.

De motor wordt automatisch gestart, zodra het rempedaal wordt losgelaten. £

Voorwaarden voor de systeemfunctie

Voor een correcte systeemfunctie dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan.

Het bestuurdersportier is gesloten.

De bestuurder heeft de veiligheidsgordel omgegespt.

De snelheid was na de laatste keer stoppen hoger dan 4 km/h.

Op het stopcontact voor de aanhangwagen is geen aanhangwagen resp.

geen ander accessoire aangesloten.

Systeemtoestand

De systeemtoestand wordt bij het stoppen op het display weergegeven afb.208.

De motor wordt automatisch afgezet, bij het wegrijden wordt automatisch opnieuw gestart.

De motor is niet automatisch afgezet.

Bij het stoppen wordt bv. in de volgende gevallen de motor niet afgezet.

De motortemperatuur voor het goed werken van het systeem is nog niet bereikt.

De ladingstoestand van de accu is te laag.

Het stroomverbruik is te hoog.

Hoog airconditioning- resp. verwarmingsvermogen (hoog aanjagertoerental, groot verschil tussen de gewenste en werkelijke interieurtemperatuur).

Als bij automatisch afgezette motor het systeem herkent dat het draaien van de motor noodzakelijk is (bv. na het herhaaldelijk intrappen van het rempedaal), dan wordt de motor automatisch weer gestart.

Meer informatie over de actuele systeemtoestand kan in het infotainmentbeeldscherm in het menu → Wagenstatus worden weergegeven.

Als er een systeemstoring aanwezig is, verschijnt op het display in het instrumentenpaneel een betreffende storingmelding. De hulp van een specialist inroepen.

Let op

  • Als bij automatisch afgezette motor gedurende langer dan 30 seconden de bestuurdersgordel is losgemaakt of het bestuurdersportier wordt geopend, moet de motor handmatig worden gestart.
  • Indien een wagen met automatische versnellingsbak met een lage snelheid rijdt (bv. in de file) en na licht intrappen van het rempedaal blijft staan, vindt er geen automatische motoruitschakeling plaats. Door krachtiger intrappen van het rempedaal wordt de motor automatisch uitgeschakeld.
  • Bij wagens met automatisch versnellingsbak wordt de motor niet automatisch afgezet als het systeem een manoeuvre als gevolg van een grote stuurwielverdraaiing herkent.

Systeem handmatig deactiveren/activeren

Toets voor het start-stopsysteem
 afb. 209 Toets voor het start-stopsysteem

Om het start-stopsysteem te deactiveren/activeren, de toets indrukken afb. 209.

Als het systeem is gedeactiveerd, brandt in de toets het symbool .

Wordt het systeem gedeactiveerd, dan wordt dit na het uit- en inschakelen van het contact automatisch weer geactiveerd.

Let op Als het systeem bij automatisch afgezette motor wordt gedeactiveerd, dan wordt de motor automatisch gestart.
Zie ook:

Toyota Yaris. Als de voertuigaccu leeg is
U kunt de volgende procedures gebruiken om de motor te starten als de accu leeg is. U kunt ook contact opnemen met een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behore ...

Mazda 2. Sneeuwkettingen
Informeer naar de plaatselijke bepalingen alvorens sneeuwkettingen te gaan gebruiken. OPGELET Het gebruik van sneeuwkettingen kan de bestuurbaarheid van de auto nadelig beïnvloeden ...

Auto's: