Auto's:

Skoda Fabia: Telefoonfuncties - Telefoon - Infotainment - Škoda Fabia - InstructieboekjeSkoda Fabia: Telefoonfuncties

Telefoonnummer invoeren en kiezen

Functietoetsen van het numerieke toetsenbord

Ingeven van het laatst gekozen nummer / keuze van ingegeven telefoonnummer

Noodoproep (geldt alleen voor sommige landen)

Pechoproep in geval van pech

Informatie-oproep (informatie betreffende de producten en diensten van het merk ŠKODA)

Keuze van het voicemailnummer (voor het infotainment Swing wordt de functie niet ondersteund)

Wissen van het laatst ingegeven nummer

Weergave van de functietoetsen voor de beweging van de cursor in de invoerregel

Contact via numerieke toetsenbord zoeken

Het numerieke toetsenbord kan ook voor het zoeken van een contact worden gebruikt.

Indien bv. de cijfers 32 worden ingevoerd, dan worden naast het numerieke toetsenbord de contacten met de letterreeks DA, FA, EB enz. weergegeven.

Voicemailbox (geldt niet voor het infotainment Swing)

Voor het kiezen van het voicemailboxnummer de functietoets aantippen.

Als het voicemailboxnummer niet wordt geïmporteerd of als dit niet is ingevoerd, dan kan dit als volgt worden ingevoerd of gewijzigd.

In het hoofdmenu Telefoon de functietoets → Gebruikersprofiel → Voicemailnummer: aantippen.

Het nummer van uw voicemailbox ingeven.

Lijst met telefooncontacten

Amundsen, Bolero: Lijst met telefooncontacten / contactdetails
 afb. 165 Amundsen, Bolero: Lijst met telefooncontacten / contactdetails

Swing: Lijst met telefooncontacten / contactdetails
 afb. 166 Swing: Lijst met telefooncontacten / contactdetails

Als de basistelefoon met het infotainment is verbonden, dan worden de telefooncontacten uit deze telefoon gebruikt.

Functietoetsen

A Contact zoeken

B Keuze van een telefoonnummer in de lijst met telefooncontacten (indien een telefooncontact meerdere telefoonnummers bevat, wordt na de keuze van het contact een menu met de voor dit contact opgeslagen telefoonnummers getoond)

Weergave van de contactdetails

C Keuze van het telefoonnummer in de contactdetails

Bewerken van het telefoonnummer van het contact voordat er wordt gebeld

Infotainment Amundsen, Bolero:

Voorlezen van de contactnaam door de gegenereerde infotainmentstem

Openen van het menu voor het verzenden van een tekstbericht (sms)

Infotainment Amundsen:

Begin van de routegeleiding naar het contactadres

Lijst importeren

Na de eerste keer verbinden van de basistelefoon met het infotainment begint het importeren van de telefooncontacten in het infotainmentgeheugen. Het importeren kan ook meerdere minuten duren.

In het telefoonboek van het infotainment zijn 2.000 vrije geheugenplaatsen voor geïmporteerde telefooncontacten beschikbaar. Elk contact kan maximaal 5 telefoonnummers bevatten.

Het aantal geïmporteerde contacten kan in het menupunt → Gebruikersprofiel → Contacten importeren: resp. Cont. import. worden bepaald.

Als er tijdens het importeren een fout optreedt, verschijnt op het beeldscherm een overeenkomstige melding.

Lijst updaten

Bij het opnieuw verbinden van de telefoon met het infotainment wordt de lijst automatisch geüpdatet.

Het updaten kan ook handmatig als volgt worden uitgevoerd.

In het hoofdmenu Telefoon de functietoets → Gebruikersprofiel → Contacten importeren: resp. Cont. import. aantippen.

Beheer voorkeurscontacten (favorieten)

Amundsen, Bolero: Favoriete
 afb. 167 Amundsen, Bolero: Favoriete contacten

Swing: Favoriete contacten
 afb. 168 Swing: Favoriete contacten

Favoriet toekennen

Verbinding met een favoriet maken

De functietoetsen voor voorkeurscontacten maken het direct kiezen van het telefoonnummer van het contact mogelijk.

De favorieten zijn in twee geheugengroepen beschikbaar.

Toegekende favoriet wijzigen

Favoriet wissen

Alle favoriete contacten kunnen door het aantippen van de functietoets Alle wissen / Alle gebieden en het bevestigen van het wissen worden gewist.

Functietoets voor noodoproep

Wanneer de wagen niet met de toetsen van de Care Connect-dienst  is uitgerust, wordt op de positie van de laatste functietoets in de eerste favorietengroep de functietoets voor een noodoproep weergegeven. In enkele landen kan de functie mogelijk niet beschikbaar zijn.

Het is mogelijk om een andere nummer van het favoriete contact aan de functietoets toe te wijzen.

Om het noodoproepnummer weer in te stellen, is het noodzakelijk de telefoon uit de lijst met gekoppelde externe apparaten te wissen  en opnieuw te koppelen en te verbinden.

Oproeplijst

Amundsen, Bolero: Oproeplijst / contactdetails
 afb. 169 Amundsen, Bolero: Oproeplijst / contactdetails

Swing: Oproeplijst / contactdetails
 afb. 170 Swing: Oproeplijst / contactdetails

De oproeplijst kan ook tijdens een telefoongesprek worden weergegeven.

Functietoetsen

A Instelling van de weergave afhankelijk van de soort oproep

Alle gebieden - Lijst met alle oproepen

Gemiste oproepen / Gemiste - Lijst met gemiste oproepen

Gekozen nrs. - Lijst van gekozen nummers

Beantw. oproepen / Beantw. - Lijst met beantwoorde oproepen

B Kiezen van het contactnummer / het telefoonnummer

Symbolen voor de oproepsoort

- Beantwoorde oproep

- Uitgaande oproep

- Gemiste oproep

Bewerking van het telefoonnummer voordat het wordt gekozen (geldt niet voor het infotainment Swing)

Weergave van de contactdetails afb. 169

C - Contactnummer kiezen

Telefoongesprek

Afhankelijk van de gesprekscontext kunnen de volgende functies worden uitgevoerd.

Keuze beëindigen / binnenkomende oproep afwijzen / oproep beëindigen

Inkomende oproep aannemen / naar wachtend gesprek terugkeren

Beltoon uit-/inschakelen

Gesprek in de wacht zetten

Microfoon uit-/inschakelen

Infotainment Amundsen, Bolero:

Conferentie tot stand brengen

Oproepdetails tonen (voor zover het contact in de lijst is opgeslagen)

Handsfreeset uit-/inschakelen (gesprek naar de telefoon/naar het infotainment omschakelen)

Voor het uitschakelen van de handsfreeset, in het hoofdmenu Telefoon de functietoets → Handsfree tel. tijdens een actief gesprek aantippen.

Voor het inschakelen van de handsfreeset, de functietoets tijdens een actief gesprek aantippen.

Conferentie

Geldt voor het infotainment Amundsen, Bolero.

De conferentie is een gezamenlijk telefoongesprek met minimaal 3 en maximaal 6 deelnemers.

Conferentie starten/extra deelnemers oproepen

Actieve conferentie

Tijdens een actueel conferentiegesprek verschijnt op het scherm de gespreksduur.

Contextafhankelijk kunnen de volgende functies worden gekozen.

Conferentie vasthouden - Conferentie tijdelijk verlaten (deze wordt op de achtergrond voortgezet)

Naar de vastgehouden conferentie terugkeren

Microfoon uit-/inschakelen

Conferentie beëindigen

Conferentiedetails weergeven

Conferentiedetails

Tijdens de actuele conferentie de functietoets aantippen.

Er wordt een lijst van de andere conferentiedeelnemers getoond. Afhankelijk van het telefoontype kunnen de volgende functies worden gekozen.

Deelnemerdetails weergeven

Gesprek met een deelnemer buiten de conferentie om

Gesprek met een conferentiedeelnemer beëindigen

Zie ook:

Mazda 2. Wanneer de achterklep/het kofferdeksel niet geopend kan worden
Wanneer de achterklep/het kofferdeksel niet geopend kan worden Als de accu van de auto uitgeput is of als er een defect is in het elektrische systeem en de achterklep/het kofferdeksel niet geope ...

Mazda 2. Afsluitklep van brandstoftankdop en brandstoftankdop
WAARSCHUWINGBij het verwijderen van de brandstoftankdop, de dop een klein stukje losdraaien, wachten tot het sissende geluid ophoudt en vervolgens de dop verwijderen: Brandstofnevel is ge ...

Auto's: