Auto's:

Skoda Fabia: Koppeling en verbinding - Telefoon - Infotainment - Škoda Fabia - InstructieboekjeSkoda Fabia: Koppeling en verbinding

Inleiding

Om een telefoon met het infotainment te kunnen verbinden, moeten de beide apparaten met elkaar via Bluetooth® worden gekoppeld.

Afhankelijk van het infotainmenttype kunnen maximaal 20 externe apparaten worden gekoppeld. Na het bereiken van het maximale aantal wordt door de koppeling van het volgende externe apparaat het langst niet-gebruikte apparaat vervangen.

De verbinding met een reeds gekoppelde telefoon wordt na het inschakelen van het contact automatisch tot stand gebracht. Ook kan de telefoon worden opgezocht in de lijst met gekoppelde apparaten.

Het bereik van de verbinding tussen de telefoon en het infotainment is beperkt tot het interieur van de wagen.

Compatibiliteit en update

Door het inlezen van de QR-code afb. 127 op  of na het invoeren van het volgende adres in de webbrowser, kan informatie over de compatibiliteit van de telefoons en beschikbare updates voor het Bluetooth® van het infotainment worden weergegeven.

Voorwaarden voor de koppeling

Het contact is ingeschakeld.

De Bluetooth®-functie van het infotainment en van de telefoon is ingeschakeld.

De zichtbaarheid van het infotainment en de telefoon is ingeschakeld.

De telefoon bevindt zich binnen het bereik van het Bluetooth®-signaal van het infotainment.

De telefoon is compatibel met het infotainment.

Met het infotainment is geen extern apparaat via Apple CarPlay verbonden.

Koppelings- en verbindingsprocedure

Telefoon met het infotainment koppelen

De naam van het infotainment kan in het hoofdmenu Telefoon door aantippen van de functietoets Bluetooth in het menupunt Naam: worden vastgesteld.

De telefoon wordt met het infotainment verbonden of alleen gekoppeld, en wel afhankelijk van het aantal reeds verbonden externe apparaten .

Infotainment met de telefoon koppelen

ATTENTIE De koppeling en verbinding van een telefoon met het infotainment niet tijdens het rijden uitvoeren - gevaar voor ongevallen!

Mogelijke verbindingstypen

Afhankelijk van het aantal verbonden Bluetooth®-apparaten en het verbindingstype zijn de volgende functies beschikbaar.

Geldt voor het infotainment Amundsen, Bolero

Eerste apparaat (basistelefoon) Tweede apparaat (extra telefoon)
HFP (binnenkomende/uitgaande oproepen), sms, telefooncontacten, Bluetooth®-spelera) HFP (binnenkomende oproepen), Bluetooth®-spelera)

a) Er kan slechts één extern apparaat als Bluetooth®-speler met het infotainment worden verbonden.

Geldt voor het infotainment Swing

Eerste apparaat (basistelefoon) Tweede apparaat (extra telefoon)
HFP (binnenkomende/uitgaande oproepen), telefooncontacten, Bluetooth®-spelera) Bluetooth®-spelera)

a) Er kan slechts één extern apparaat als Bluetooth®-speler met het infotainment worden verbonden.

Beheer gekoppelde externe apparaten

In de lijst met gekoppelde externe apparaten kunnen bij de afzonderlijke externe apparaten de volgende symbolen verschijnen.

Geldt voor het infotainment Amundsen, Bolero

Symbool Symboolkleur Functie
grijs Extern apparaat kan als telefoon worden verbonden
groen Extern apparaat is als telefoon verbonden
grijs Extern apparaat kan als Bluetooth®-speler worden verbonden
wit Extern apparaat is als Bluetooth®-speler verbonden

Geldt voor het infotainment Swing

Symbool Symboolkleu Functie
wit Extern apparaat kan als telefoon worden verbonden
groen Extern apparaat is als telefoon verbonden
wit Extern apparaat kan als Bluetooth®-speler worden verbonden
groen Extern apparaat is als Bluetooth®-speler verbonden

Extern apparaat is als Bluetooth®-speler verbonden

Het gewenste externe apparaat in de lijst met gekoppelde externe apparaten kiezen.

Het gewenste profiel uit de lijst met beschikbare Bluetooth®-profielen kiezen.

Indien reeds externe Bluetooth®-apparaten met het infotainment zijn verbonden, worden door het infotainment tijdens de verbindingsprocedure meldingen en opties voor het mogelijke verbindingstype (bv. vervanging van het verbonden externe Bluetooth®-apparaat) weergegeven.

Verbinding verbreken

Het gewenste externe apparaat in de lijst met gekoppelde externe apparaten kiezen.

Het gewenste profiel uit de lijst met beschikbare Bluetooth®-profielen kiezen.

Wissen van het gekoppelde externe apparaat

Om te wissen een van de volgende functietoetsen aantippen.

- Wissen van alle externe apparaten - Wissen van het gewenste externe apparaat

Het wissen door het aantippen van de functietoets Wissen bevestigen.

Zie ook:

Fiat Punto. Rode waarschuwingslampjes
Waarschuwingslampje Betekenis VEILIGHEIDSGORDELS NIET VASTGEMAAKTHet waarschuwingslampje blijft continu branden bij stilstaand voertuig als de veiligheidsgordel van ...

Mazda 2. Afstemmen
De radio beschikt over de volgende afstemmingsmethoden: Afstemming door middel van handbediening, zenderaftasting, scan, voorkeuzekanalen en automatische geheugenopslag. De gemakkelijkste manie ...

Auto's: