Auto's:

Skoda Fabia: Inleidende informatie - Telefoon - Infotainment - Škoda Fabia - InstructieboekjeSkoda Fabia: Inleidende informatie

Inleiding

ATTENTIE Altijd de algemeen geldende landspecifieke wettelijke bepalingen voor het bedienen van mobiele telefoons in de wagen in acht nemen.

Hoofdmenu

Geldt voor het infotainment Amundsen, Bolero.

Telefoon: Hoofdmenu
 afb. 163 Telefoon: Hoofdmenu

Het hoofdmenu Telefoon wordt weergegeven als een telefoon met het infotainment is verbonden.

Hoofdmenu afb. 163

A Naam van de basistelefoon

B Voorkeuzetoetsen voor favoriete contacten

C Keuze van geheugengroep voor favoriete contacten

D Naam van de telefoonprovider (bij actieve roaming verschijnt vóór de naam het symbool )

E Symbool van de basistelefoon (door aantippen wordt de lijst met gekoppelde telefoons weergegeven)

Verwisselen van de basistelefoon door de extra telefoon

Ingeven van het telefoonnummer

Lijst met telefooncontacten

Menu met tekstberichten (SMS)

Oproeplijst

Instellingen van het menu Telefoon

Symbolen in de statusregel

F Signaalsterkte van telefoonnetwerk

Ladingstoestand van de telefoonaccu

Gemiste oproep

Actief gesprek

Ontvangen sms

Pincode van de simkaart is niet ingegeven

Hoofdmenu

Geldt voor het infotainment Swing.

Telefoon: Hoofdmenu
 afb. 164 Telefoon: Hoofdmenu

Het hoofdmenu Telefoon wordt weergegeven als een telefoon met het infotainment is verbonden.

Als een ander, als laatste geopende menu wordt weergegeven, dan moet voor het weergeven van het hoofdmenu Telefoon opnieuw de toets worden ingedrukt.

Hoofdmenu - Informatie en functietoetsen afb. 164

A Naam van de telefoonprovider (bij actieve roaming verschijnt vóór de naam het symbool )

B Naam van de verbonden telefoon (door aantippen wordt de lijst met gekoppelde telefoons weergegeven)

C Functietoetsen van favoriete contacten

D Kiezen van het noodoproepnummer resp. functietoets van het favoriete contact

Keuze van geheugengroep voor favoriete contacten

Ingeven van het telefoonnummer

Weergave van de telefooncontactenlijst

Weergave van de oproeplijst (bij oproepen bij afwezigheid wordt naast de functietoets het aantal oproepen bij afwezigheid getoond)

Instellingen van het menu Telefoon

Symbolen in de statusregel

Signaalsterkte van telefoonnetwerk

Ladingstoestand van de telefoonaccu

Gemiste oproep

Actief gesprek

Zie ook:

KIA Rio. Vervangen zekering motorruimte
Zet het contact in stand LOCK en alle andere schakelaars uit. Verwijder het deksel van de zekeringkast door de lippen in te drukken en het deksel omhoog te trekken. Verwijder een st ...

Fiat Punto. Voorstoelen
Afstelling in de lengte Trek hendel A fig. 7 omhoog en schuif de stoel naar voren of naar achteren: in de rijstand moeten de armen op de rand van het stuurwiel rusten. Afstelling in de hoogte ( ...

Auto's: