Auto's:

Toyota Yaris: Openen van de achterklep vanaf de buitenzijde van de auto
(auto's met Smart entry-systeem en startknop) - Achterklep - Openen, sluiten en
vergrendelen van
de portieren - Bediening van
elk onderdeel - Toyota Yaris - InstructieboekjeToyota Yaris: Openen van de achterklep vanaf de buitenzijde van de auto (auto's met Smart entry-systeem en startknop)

Toyota Yaris / Toyota Yaris - Instructieboekje / Bediening van elk onderdeel / Openen, sluiten en vergrendelen van de portieren / Achterklep / Openen van de achterklep vanaf de buitenzijde van de auto (auto's met Smart entry-systeem en startknop)

Trek de achterklep omhoog terwijl u de schakelaar achterklep openen ingedrukt houdt.

De achterklep kan niet direct nadat de ontgrendelschakelaar van de achterklep is ingedrukt, worden gesloten.

Openen van de achterklep vanaf de buitenzijde van de auto

Sluiten van de achterklep

Laat de achterklep zakken met behulp van de achterklepgreep en druk de achterklep van buitenaf naar beneden om deze te sluiten.

Sluiten van de achterklep

■Bedieningssignalen (auto's met instapfunctie of afstandsbediening)

■Beveiligingsfunctie

■Portierslotzoemer (auto's met Smart entry-systeem en startknop)

■Bagageruimteverlichting De bagageruimteverlichting gaat branden als de achterklep wordt geopend.

■Als het Smart entry-systeem met startknop is uitgeschakeld via de persoonlijke voorkeursinstellingen (auto's met Smart entry-systeem en startknop) Gebruik de afstandsbediening of de mechanische sleutel.

■Als de instapfunctie (auto's met Smart entry-systeem en startknop) of de afstandsbediening (indien aanwezig) niet goed werkt

WAARSCHUWING

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.

Het niet in acht nemen van de voorzorgsmaatregelen kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

■Voordat u gaat rijden

 • Controleer of de achterklep volledig gesloten is. Als de achterklep niet volledig is gesloten, kan deze tijdens het rijden onverwacht opengaan, objecten raken en kunnen er voorwerpen of bagage uit de bagageruimte vallen, waardoor een ongeval kan ontstaan.
 • Laat kinderen niet in de bagageruimte spelen.

  Als een kind per ongeluk in de bagageruimte wordt opgesloten, kan het bevangen worden door de hitte of verwondingen oplopen.

 • Laat kinderen de achterklep niet openen of sluiten.

  De achterklep kan mogelijk onverwachts opengaan of er kan een lichaamsdeel bekneld raken.

■Belangrijke punten tijdens het rijden

 • Zorg ervoor dat de achterklep tijdens het rijden gesloten is.

  Als de achterklep open blijft, kan deze tijdens het rijden voorwerpen raken of kan er bagage uit de bagageruimte vallen, waardoor een ongeval kan ontstaan.

 • Sta nooit toe dat er personen in de bagageruimte meerijden. In het geval van plotseling remmen of een aanrijding kunnen ze ernstig letsel oplopen.

■Bedienen van de achterklep Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.

Het niet in acht nemen van de voorzorgsmaatregelen kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

 • Verwijder sneeuw en ijs van de achterklep voordat u deze opent. Als u dat niet doet, kan de achterklep na het openen plotseling weer dichtvallen.
 • Controleer voordat u de achterklep opent of sluit zorgvuldig of de omgeving veilig is.

 

WAARSCHUWING
 • Zorg er als er iemand dichtbij staat voor dat deze persoon veilig is en meld dat u de achterklep gaat openen of sluiten.
 • Wees voorzichtig bij het openen en sluiten van de achterklep bij sterke wind, aangezien de achterklep als gevolg van sterke wind plotseling kan bewegen.
 • Als de achterklep niet helemaal wordt geopend, kan deze plotseling dichtvallen.

  Op een helling is het moeilijker om de achterklep te openen of te sluiten dan op een horizontale ondergrond. Let dus op dat de achterklep niet plotseling vanzelf open- of dichtgaat. Controleer voordat u de bagageruimte gebruikt of de achterklep volledig geopend en veilig is.

 • Let bij het sluiten van de achterklep goed op dat er geen vingers, enz.bekneld raken.
 • Controleer na het sluiten van de achterklep altijd of deze goed gesloten is door er even op te drukken. Als de achterklepgreep wordt gebruikt om de achterklep volledig te sluiten, kunnen uw handen of armen bekneld raken.
 • Trek nooit aan de steun van de achterklepgasdemper om de achterklep te sluiten en hang niets aan de steun van de gasdemper.

  Als dat wel gebeurt, kunnen uw handen bekneld raken of kan de gasdemper afbreken, waardoor een ongeval kan ontstaan.

 • Als er op de achterklep een fietsendrager of een vergelijkbaar zwaar onderdeel gemonteerd is, kan de achterklep na het openen plotseling dichtvallen waardoor lichaamsdelen bekneld kunnen raken en letsel kan optreden. Wij raden u aan om originele Toyota-onderdelen te gebruiken wanneer u accessoires op de achterklep wilt monteren.

 

OPMERKING

■Steunen achterklepgasdempers De achterklep is voorzien van gasdempers die de achterklep op zijn plaats houden.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.

Anders kunnen de gasdempers van de achterklep beschadigd raken, waardoor deze niet meer werken.

 • Bevestig nooit stickers, kunststoffolie, zelfklevende voorwerpen, enz. aan de gasdemper.
 • Raak de binnenpoot van de gasdemper nooit aan met handschoenen of andere stoffen voorwerpen.
 • Bevestig alleen originele Toyota-accessoires aan de achterklep.
 • Plaats nooit uw handen op de gasdemper en oefen er geen zijdelingse krachten op uit.
Zie ook:

Opel Corsa. Voordat u wegrijdt
Voor het wegrijden controleren bandenspanning en -staat, Motoroliepeil en vloeistofniveaus. Ruiten, spiegels, rijverlichting en kentekenplaat: vrij van vuil, sneeuw of ijs en gebruikskla ...

Renault Clio. Overzicht van de installatie in de Société-uitvoering
Door het gebruik van een niet bij de auto passend kinderveiligheidssysteem wordt de baby of het kind niet correct beschermd. Het kan ernstig of zelfs dodelijk letsel oplopen. ...

Auto's: