Auto's:

Skoda Fabia: Motor starten en afzetten - Wegrijden en rijden - Rijden - Škoda Fabia - InstructieboekjeSkoda Fabia: Motor starten en afzetten

Inleiding voor het onderwerp

Afhankelijk van de uitrusting bestaat de mogelijkheid, met de sleutel in het contact of de startknop het contact in- of uit te schakelen en de motor te starten/af te zetten.

ATTENTIE

 • Nooit de motor afzetten voordat de wagen stilstaat - gevaar voor ongevallen!
 • Als de wagen wordt voortbewogen met niet-draaiende motor moet het contact altijd ingeschakeld zijn. Anders kan het stuurslot vergrendelen - er bestaat gevaar voor ongevallen!
 • De contactsleutel pas uit het contactslot verwijderen als de wagen tot stilstand is gekomen  Parkeren. Anders kan het stuurslot vergrendelen - er bestaat gevaar voor ongevallen!
 • De wagen nooit met draaiende motor zonder toezicht laten - gevaar voor ongevallen, diefstal en dergelijke.
 • De motor nooit in afgesloten ruimten (bv. in een garage) laten draaien - vergiftigings- en levensgevaar!

 

VOORZICHTIG

 • De motor alleen starten als de motor niet draait en de wagen stilstaat - gevaar voor schade aan de startmotor en de motor!
 • De motor niet starten door de wagen aan te slepen - gevaar voor schade aan de motor en de katalysator! Als starthulp kan de accu van een andere wagen worden gebruikt.
 • Bij wagens met startknop erop letten, waar de sleutel zich bevindt. Het systeem kan de geldige sleutel herkennen, ook als deze op het dak van de wagen is vergeten - gevaar voor verlies of beschadiging van de sleutel.

 

Let op De motor niet bij stilstand laten warmdraaien. Zo mogelijk direct na het starten van de motor wegrijden. Daardoor bereikt de motor sneller zijn bedrijfstemperatuur.

Elektronische wegrijblokkering en stuurslot

Door de elektronische wegrijblokkering (hierna wegrijblokkering) en het stuurslot wordt diefstal of onbevoegd gebruik van de wagen bemoeilijkt.

Wegrijblokkering

De wegrijblokkering maakt een motorstart uitsluitend mogelijk bij gebruik van de originele sleutel.

Storing van de wegrijblokkering

Bij een storing van de wegrijblokkering in de sleutel kan de motor niet worden gestart. Op het display van het instrumentenpaneel verschijnt een melding dat de wegrijblokkering actief is.

Om te starten de andere sleutel gebruiken, eventueel de hulp van een specialist inroepen.

Stuurslot - vergrendelen

Stuurslot - ontgrendelen

ATTENTIE De wagen nooit met vergrendelde stuurinrichting laten rollen - gevaar voor ongevallen!

Contact in-/uitschakelen

Standen van de sleutel in het contactslot / startknop
 afb. 206 Standen van de sleutel in het contactslot / startknop

Standen van de sleutel in het contactslot afb. 206 - A

 1. Contact uitgeschakeld, motor afgezet
 2. Contact ingeschakeld
 3. Motor starten

Contact bij wagens met startknop in- en uitschakelen

Bij wagens met schakelbak mag bij het in- resp. uitschakelen van het contact het koppelingspedaal niet worden ingetrapt, anders probeert het systeem te starten.

Bij wagens met automatische versnellingsbak mag bij het in- resp. uitschakelen van het contact het rempedaal niet worden ingetrapt, anders probeert het systeem te starten.

Motor starten/afzetten

Voor het starten van de motor

Motor starten

Als de motor niet binnen 10 seconden aanslaat, de sleutel in stand 1 draaien.

De startprocedure na 30 s herhalen.

Bij wagens met dieselmotor gaat na het inschakelen van het contact het voorgloeicontrolelampje branden. Na het uitgaan van het controlelampje slaat de motor aan.

Motor afzetten

Bij wagens met automatische versnellingsbak kan de contactsleutel alleen worden verwijderd als de keuzehendel in stand P staat.

Na langdurige hoge motorbelasting de motor niet direct afzetten als de wagen stilstaat, maar nog ongeveer 1 minuut stationair laten draaien. Daarmee wordt warmteophoping in de afgezette motor voorkomen.

Nooduitschakeling van de motor bij wagens met startknop

Het systeem is met een beveiliging tegen onbedoeld afzetten uitgerust, de motor kan tijdens het rijden alleen bij een noodgeval worden afgezet.

Na de nooduitschakeling van de motor blijft het stuurslot ontgrendeld.

VOORZICHTIG Bij een buitentemperatuur onder -10 °C moet de keuzehendel bij het starten van een wagen met automatische versnellingsbak altijd in stand P staan.

 

Lep op

 • Na het starten van een koude motor kan er korte tijd meer motorgeluid te horen zijn.
 • Tijdens het voorgloeien mogen geen grote elektrische verbruikers zijn ingeschakeld - de accu wordt anders onnodig belast.
 • Nadat het contact is uitgeschakeld, kan de koelluchtventilator (ook bij uitgeschakeld contact) nog circa 10 minuten verder draaien.

Problemen bij de motorstart - Wagens met startknop

Motor starten - knop met de
 afb. 207 Motor starten - knop met de sleutel indrukken

Indien de motor niet kan worden gestart en op het display van het instrumentenpaneel een melding verschijnt dat de sleutel niet door het systeem kon worden herkend of dat er sprake is van een systeemstoring, moet worden geprobeerd de motor als volgt te starten.

Als motor niet aanslaat, moet de hulp van een specialist worden ingeroepen.

VOORZICHTIG De sleutel kan door het systeem mogelijk niet worden herkend, wanneer de accu in de sleutel bijna is ontladen of het signaal is gestoord (sterk elektromagnetisch veld) of afgeschermd (bv. in een aluminiumkoffer).
Zie ook:

Mazda 2. Adaptieve LED koplampen (ALH)
De adaptieve LED koplampen (ALH) zijn een systeem dat gebruik maakt van de vooruitrijcamera (FSC) om tijdens het rijden in het donker de situatie van een voorliggend voertuig of van een voertuig d ...

Mazda 2. Dieseldeeltjesfilter (SKYACTIV-D 1.5)
Dieseldeeltjesfilter (SKYACTIV-D 1.5) Het dieseldeeltjesfilter verzamelt en verwijdert de meeste deeltjes (PM) in de uitlaatgassen van een dieselmotor. Dieseldeeltjes die verzameld zijn door h ...

Auto's: