Auto's:

Skoda Fabia: Snelheidsbegrenzer - Hulpsystemen - Rijden - Škoda Fabia - InstructieboekjeSkoda Fabia: Snelheidsbegrenzer

Inleiding voor het onderwerp

De snelheidsbegrenzer beperkt de maximum rijsnelheid tot de ingestelde snelheidslimiet.

Deze limiet kan alleen worden overschreden door het gaspedaal volledig in te trappen.

De toestand, waarbij de snelheidsbegrenzer een mogelijke overschrijding van de ingestelde snelheidslimiet voorkomt, wordt hierna regeling genoemd.

ATTENTIE De algemene aanwijzingen m.b.t. het gebruik van de hulpsystemen dienen in acht te worden genomen  in alinea Inleiding voor het onderwerp.

Werking

MAXI DOT-display (
 afb. 229 MAXI DOT-display (monochroom): Voorbeelden van statusindicaties van de snelheidsbegrenzer

Segmentdisplay:
 afb. 230 Segmentdisplay: Voorbeelden van statusindicaties van de snelheidsbegrenzer

Statusindicaties van de snelheidsbegrenzer afb. 229, afb. 230

ASnelheidslimiet ingesteld, echter regeling inactief.

B Regeling actief.

C Geen snelheidslimiet ingesteld.

D Systeemfout - De hulp van een specialist inroepen.

Basisvoorwaarden voor het starten van de regeling

De snelheidsbegrenzer is actief.

De actuele snelheid is hoger dan 30 km/h.

Bedieningsbeschrijving

Bedieningselementen van de snelheidsbegrenzer:
 afb. 231 Bedieningselementen van de snelheidsbegrenzer: Wagens met snelheidsbegrenzer / wagens met SRS en snelheidsbegrenzer

Overzicht van de bedieningselementen van de snelheidsbegrenzer afb.231

A Snelheidsbegrenzer activeren (regeling inactief) Bij wagens met SRS en snelheidsbegrenzer wordt het SRS geactiveerd door de schakelaar in de -stand te zetten. Het activeren van de snelheidsbegrenzer gebeurt pas na het bedienen van de toets D .

Regeling onderbreken (tegen de veerdruk in)

Snelheidsbegrenzer deactiveren (ingestelde limiet wissen)

B Regeling weer activerena) / snelheid verhogen - kort indrukken (in stappen van 1 km/h), lang indrukken (in stappen van 10 km/h)

C Regeling starten / snelheid verlagen - kort indrukken (in stappen van 1 km/h), lang indrukken (in stappen van 10 km/h)

D Tussen SRS en snelheidsbegrenzer omschakelen

a) Als er geen snelheidslimiet is ingesteld, dan wordt de actuele snelheid als snelheidslimiet ingesteld.

Na het starten van de regeling wordt de actuele snelheid als snelheidslimiet opgeslagen en in het instrumentenpaneel gaat het controlelampje branden.

Overschrijding van de snelheidslimiet tijdens de regeling Als tijdens de regeling een overschrijding van de snelheidslimiet vereist is, bv.

tijdens het inhalen, dan moet het gaspedaal volledig worden ingetrapt.

Bij het overschrijden van de snelheidslimiet (bv. bij bergaf rijden) klinkt er een akoestisch signaal en het controlelampje in het instrumentenpaneel knippert.

De regeling wordt weer actief zodra de snelheid onder de ingestelde limiet is gedaald.

Let op Door het indrukken van de toets D tijdens de regeling wordt deze afgebroken en wordt het SRS geactiveerd.
Zie ook:

Opel Corsa. Algemene informatie
Accessoires en modificaties van auto Wij raden u aan alleen gebruik te maken van originele onderdelen, accessoires en andere uitdrukkelijk door de fabriek voor uw autotype goedgekeurde onderd ...

Renault Clio. Tips voor onderhoud en minder luchtverontreiniging
Uw auto voldoet aan de eisen voor recycling aan het einde van de gebruiksduur, die van kracht werden in 2015. Bepaalde onderdelen van uw auto zijn daarom ontwikkeld met het oog op hun later rec ...

Auto's: