Auto's:

Mazda 2: Motorkoelvloeistof - Zelf uit te voeren onderhoud - Onderhoud en verzorging - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Motorkoelvloeistof

Controleren van het motorkoelvloeistofniveau

WAARSCHUWING

Geen lucifers of open vuur in de motorruimte gebruiken. VUL GEEN MOTORKOELVLOEISTOF BIJ WANNEER DE MOTOR HEET IS: Een hete motor is gevaarlijk. Als de motor gedraaid heeft, kunnen delen van de motorruimte bijzonder heet worden. U kunt daardoor brandwonden oplopen. Inspecteer voorzichtig de motorkoelvloeistof in het koelvloeistofreservoir, het reservoir echter niet openen.

Stop op een veilige plaats, zet vervolgens het contact uit en let er op dat de ventilator niet draait alvorens te proberen in de buurt van de koelventilator te werken: Werken in de buurt van de koelventilator wanneer deze draait is gevaarlijk. Als de motor is stopgezet en de temperatuur in de motorruimte hoog is, kan de ventilator gedurende onbepaalde tijd blijven draaien.

U zou door de ventilator ernstige verwondingen kunnen oplopen.

 

WAARSCHUWING

Geen van de koelsysteemdoppen verwijderen wanneer de motor en de radiateur heet zijn: Wanneer de motor en de radiateur heet zijn, kan kokend hete koelvloeistof en stoom onder druk naar buiten spuiten en ernstig letsel veroorzaken.

 

OPMERKING Het verversen van de koelvloeistof dient door een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur te worden gedaan.

Controleer de anti-vries bescherming en het koelvloeistofniveau in het reservoir tenminste éénmaal per jaar-aan het begin van het winterseizoen-en alvorens naar streken te reizen waar de temperaturen tot onder het vriespunt kunnen dalen.

Controleer de toestand en aansluitingen van alle slangen van het koelsysteem en alle verwarmingsslangen.

Vernieuw eventuele uitgezette of verouderde slangen.

De radiateur dient volledig met koelvloeistof gevuld te zijn en het koelvloeistofniveau dient zich tussen de F of FULL en L streepjes op het koelvloeistofreservoir te bevinden wanneer de motor koud is

SKYACTIV-G 1.3 en SKYACTIV-G 1.5

SKYACTIV-G 1.3 en SKYACTIV-G 1.5

SKYACTIV-D 1.5

SKYACTIV-D 1.5

Indien het peil zich in de nabijheid van of bij L bevindt, voldoende koelvloeistof in het reservoir bijvullen voor beveiliging tegen bevriezing en corrosie en het peil tot bij F of FULL brengen.

Na het bijvullen van koelvloeistof de dop van de koelvloeistofreservoirtank stevig vastdraaien.

OPGELET
 • Radiateurkoelvloeistof tast de laklaag aan.

  Spoel dit bij morsen onmiddellijk af.

 • Gebruik enkel zacht (gedemineraliseerd) water in het koelvloeistofmengsel. Water dat mineralen bevat doet afbreuk aan de effectieve werking van de koelvloeistof.
 • Niet enkel water toevoegen.

  Steeds bijvullen met een juist koelvloeistofmengsel.

 • De motor heeft aluminium onderdelen en dient beschermd te worden door een koelvloeistof op ethyleen-glycol basis om corrosie en bevriezing te voorkomen.
 • GEBRUIK GEEN koelvloeistofsoorten welke alcohol, methanol, boraat of silicaat bevatten.

  Deze koelvloeistofsoorten kunnen het koelsysteem beschadigen.

 • MENG GEEN alcohol of methanol met de koelvloeistof. Dit kan het koelsysteem beschadigen.
 • Gebruik geen oplossing die meer dan 60% antivries bevat.

  Dit vermindert de effectieve werking.

 

OPGELET
 • Als de aanduiding "FL22" op of in de buurt van de koelsysteemdop wordt aangegeven, wordt bij vervanging van de motorkoelvloeistof gebruik van FL-22 aanbevolen. Gebruik van andere motorkoelvloeistof dan FL-22 kan ernstige schade aan de motor en het koelsysteem toebrengen.

Raadpleeg een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur als het koelvloeistofreservoir leeg is of u regelmatig nieuwe koelvloeistof moet bijvullen.

Zie ook:

Mazda 2. Op eigen kracht lostrekken van de auto
WAARSCHUWINGLaat de wielen nooit met hoge snelheid doordraaien en let er op dat bij het aanduwen van de auto niemand achter een wiel staat: Het is gevaarlijk wanneer de auto is vastgeraak ...

Renault Clio. Brandstoftank
Bruikbare inhoud van de tank: ongeveer 45 liter . Afhankelijk van de auto heeft de motor 0,9 TCe een tank met een bruikbare inhoud van ongeveer 40 of 45 liter. Open het klepje A met een v ...

Auto's: