Auto's:

Skoda Fabia: Snelheidsregelsysteem - Hulpsystemen - Rijden - Škoda Fabia - InstructieboekjeSkoda Fabia: Snelheidsregelsysteem

Inleiding voor het onderwerp

Het snelheidsregelsysteem (SRS) houdt de ingestelde snelheid constant, zonder dat het gaspedaal hoeft te worden bediend. De toestand waarbij het SRS de snelheid constant houdt, wordt hierna als regeling aangeduid.

ATTENTIE

  • De algemene aanwijzingen m.b.t. het gebruik van de hulpsystemen dienen in acht te worden genomen  in alinea Inleiding voor het onderwerp.
  • Na het bedienen van het koppelingspedaal vindt geen onderbreking van de regeling plaats! Als bv. een andere versnelling is ingeschakeld en het koppelingspedaal wordt losgelaten, wordt de regeling voortgezet.

Werking

MAXI DOT
 afb. 226 MAXI DOT-display (monochroom): Voorbeelden van statusindicaties van het snelheidsregelsysteem

Segmentdisplay:
 afb. 227 Segmentdisplay: Voorbeelden van statusindicaties van het snelheidsregelsysteem

Statusindicaties van het snelheidsregelsysteem afb. 226, afb. 227

A Snelheid ingesteld, echter regeling inactief.

B Regeling actief.

C Geen snelheid ingesteld.

D Systeemfout - De hulp van een specialist inroepen.

Basisvoorwaarden voor het starten van de regeling

Het SRS is geactiveerd.

Bij wagens met schakelbak is de tweede versnelling of een hogere versnelling ingeschakeld.

Bij wagens met automatische versnellingsbak staat de keuzehendel in stand D/S of in de tiptronic-stand.

De actuele snelheid is hoger dan 20 km/h.

Dit is echter alleen mogelijk als het motorvermogen of de motorremwerking dit toelaten.

ATTENTIE Als het motorvermogen of de motorremwerking niet voldoende is om de ingestelde snelheid aan te houden, moet de bediening van het gas- en rempedaal worden overgenomen!

Beschrijving van de bediening

Bedieningselementen van het
 afb. 228 Bedieningselementen van het snelheidsregelsysteem

Overzicht van de bedieningselementen van het SRS afb. 228 A SRS activeren (regeling inactief) Regeling onderbreken (tegen de veerdruk in) SRS deactiveren (ingestelde snelheid wissen) B Regeling weer hervattena) / snelheid verhogen C Regeling starten / snelheid verlagen D Tussen SRS en snelheidsbegrenzer omschakelen

a) Als geen snelheid is ingesteld, dan wordt de actuele snelheid overgenomen.

Na het starten van de regeling regelt het snelheidsregelsysteem de wagen af op de actuele snelheid. In het instrumentenpaneel brandt het controlelampje

De automatische regelingsonderbreking vindt plaats als een van de volgende situaties zich voordoet.

Het rempedaal wordt bediend.

Bij een ingreep van een van de remondersteunende hulpsystemen (bv. ESC).

Door de activering van een airbag.

Door het indrukken van toets D afb. 228.

ATTENTIE

  • Om onbedoeld inschakelen van het snelheidsregelsysteem te voorkomen, het systeem na gebruik altijd uitschakelen.
  • De regeling niet hervatten, indien de ingestelde snelheid voor de bestaande verkeerssituatie te hoog is.

 

Let op

  • Tijdens de regeling kan de snelheid door het bedienen van het gaspedaal worden verhoogd. Na het loslaten van het gaspedaal daalt de snelheid tot de opgeslagen waarde.
  • Door het indrukken van de toets D afb. 228 tijdens de regeling wordt deze afgebroken en wordt het snelheidsregelsysteem geactiveerd.
Zie ook:

Peugeot 208. Datum instellen
Druk op Instellingen om de hoofdpagina weer te geven. Druk op "Configuratie" om de secundaire pagina weer te geven. Druk op "Datum en tijd". Selecteer "Datum". Druk ...

Toyota Yaris. De sleutels
Bij de auto worden de volgende sleutels geleverd. Auto's zonder Smart entry-systeem en startknop (type A) Sleutels Plaatje met sleutelnummer Auto's zonder Smart entry-systeem en startknop ...

Auto's: