Auto's:

Skoda Fabia: Infotainmentbediening - Infotainmentbediening - Infotainment - Škoda Fabia - InstructieboekjeSkoda Fabia: Infotainmentbediening

Beeldschermgebieden

Geldt niet voor het infotainment Blues.

Amundsen, Bolero: Beeldschermgebieden
 afb. 133 Amundsen, Bolero: Beeldschermgebieden

Swing: Beeldschermgedeeltes /
 afb. 134 Swing: Beeldschermgedeeltes / beeldschermweergave

Beschrijving van de beeldschermweergave afb. 133 resp. afb. 134

A Statusregel met tijd- en buitentemperatuurweergave en verdere informatie

B Informatie en bediening van het actuele menu

C Functietoetsen van het actuele menu

Bedieningsprincipes

Geldt niet voor het infotainment Blues.

Amundsen, Bolero: Schermweergave
 afb. 135 Amundsen, Bolero: Schermweergave

Swing: Schermweergave
 afb. 136 Swing: Schermweergave

Beschrijving van de beeldschermweergave afb. 135 resp. afb. 136

A Omschrijving van het actuele menu

B Terugkeren naar het bovenliggende menu

C Scrollbalk - Beweging in het menu is mogelijk met een vingerbeweging naar beneden/naar boven op de scrollbalk Geldt voor het infotainment Swing

D Menupunt met "checkbox"

E Openen van een submenu van het menupunt met "pop-up-venster"

Functietoetsen

De beeldschermgedeelten die een functie of een menu bevestigen, worden "functietoetsen" genoemd.

Menu/menupunt/functie selecteren

Menu/menupunt/functie bevestigen

Terugkeren naar het bovenliggende menu

Menupunt/functiewaarde selecteren

Waarde instellen

Let op Afhankelijk van de uitrusting kan het infotainment ook met de knoppen in het multifunctiestuurwiel worden bediend. Meer informatie .

Bedieningsprincipes en displaygedeelten

Geldt voor het infotainment Blues.

Displayweergave
 afb. 137 Displayweergave

Beschrijving van de displayweergave afb. 137

A Totaal aantal menupunten van betreffende instelling

B Positie van het actuele menupunt

C Omschrijving van het actuele menupunt

D Wisselen naar de vorige menupuntwaarde

E Wisselen naar de volgende menupuntwaarde

F Actuele menupuntwaarde

Waarde instellen

De gewenste waarde van het gekozen menupunt wordt op een van de volgende manieren ingesteld.

Instelling beëindigen

De instelling wordt door het indrukken van een van de toetsen beëindigd.

Indien het apparaat momenteel niet wordt bediend, schakelt de weergave na enkele seconden naar de laatst gekozen modus (Radio resp. Media) om.

Bediening van de menu's

Geldt niet voor het infotainment Blues.

Bediening van de menu's
 afb. 138 Bediening van de menu's

Bediening van de menu's afb. 138

A Doorbladeren van de lijstinvoeren van het menu

B Verkleining/vergroting van het menuvenster

C Verkleining/vergroting van het menuvenster (geldt voor het infotainment Amundsen)

D Openen/sluiten van het menuvenster (geldt voor het infotainment Swing)

Sluiten van het menuvenster

Alfanumeriek toetsenbord

Geldt niet voor het infotainment Blues.

Amundsen, Bolero: Voorbeeld
 afb. 139 Amundsen, Bolero: Voorbeeld van toetsenbordweergave

Swing: Voorbeeld van toetsenbordweergave
 afb. 140 Swing: Voorbeeld van toetsenbordweergave

Met het alfanumerieke toetsenbord kunnen letters, cijfers en tekens worden getypt.

Beschrijving van het alfanumerieke toetsenbord afb. 139resp. afb. 140

A Invoerregel

B Contextafhankelijk:

C Contextafhankelijk:

Weergave van gekozen vermelding (in de functietoets wordt het aantal gekozen vermeldingen getoond) (geldt voor het infotainment Amundsen, Bolero)

D Afhankelijk van de context (geldt voor het infotainment Swing):

Wissen van het ingegeven teken

Door ingedrukt houden worden de varianten van de betreffende letter weergegeven.

Wisselen tussen toetsenborden met specifieke tekens van de gekozen talen  resp.

Invoeren van een spatie

Naar links verschuiven van de cursor binnen de invoerregel

Naar rechts verschuiven van de cursor binnen de invoerregel

Bevestiging van de ingegeven tekens (geldt voor het infotainment Amundsen, Bolero)

Zoeken

Tijdens het typen wordt er gezocht naar relevante vermeldingen.

Het te zoeken resultaat (bv. een telefooncontact) moet inclusief de speciale tekens (diakritische tekens) worden ingevoerd.

Door aantippen van de functietoets ™ wordt er een lijst met de betreffende vermeldingen geopend.

Infotainment in-/uitschakelen

Automatisch inschakelen van het infotainment

Indien het infotainment voor het uitschakelen van het contact niet met ü is uitgeschakeld, schakelt dit na het inschakelen van het contact automatisch in.

Automatisch uitschakelen van het infotainment

Als de sleutel bij ingeschakeld infotainment uit het contactslot wordt verwijderd, wordt het infotainment automatisch uitgeschakeld.

Wanneer de wagen is voorzien van een startknop, wordt het infotainment na het afzetten van de motor en het openen van het bestuurdersportier automatisch uitgeschakeld.

Bij uitgeschakeld contact schakelt het infotainment na ca. 30 minuten automatisch uit.

Het infotainment kan zich onder bepaalde omstandigheden automatisch uitschakelen.

Het infotainment informeert hierover middels een tekstmelding op het infotainmentbeeldscherm.

Herstart van het infotainment

Wanneer het infotainment niet meer reageert (wanneer dit zogezegd "bevriest"), kan het opnieuw worden opgestart, door langer dan 10 s ingedrukt te houden (geldt niet voor het infotainment Blues).

Tijd en datum op het beeldscherm weergeven

Geldt niet voor het infotainment Blues.

Op het infotainmentbeeldscherm is tijd- en datumweergave in stand-bymodus mogelijk. In het infotainment Amundsen en Bolero is dit ook mogelijk in de modus "Beeldscherm uit".

Standby-modus

Bij ingeschakeld contact en uitgeschakeld infotainment (standby-modus) bestaat de mogelijkheid, de tijd en de datum in het infotainmentbeeldscherm weer te geven.

Geldt voor het infotainment Amundsen, Bolero

Geldt voor het infotainment Swing

Het weergavetype kan worden gewijzigd door met een vinger zijwaarts over het beeldscherm te vegen (geldt niet voor het infotainment Swing).

"Beeldscherm uit"-modus (geldt niet voor het infotainment Swing) Bij ingeschakeld contact en ingeschakelde functies Beeldscherm uit (in 10 s) en Displayklok als scherm uit is  kunnen tijd en datum worden weergegeven als het infotainmentbeeldscherm uitgeschakeld is.

De weergavesoort is afhankelijk van de gekozen weergavesoort in de standbymodus.

Volume instellen

Elke volumeverandering wordt op het beeldscherm weergegeven.

Geldt voor het infotainment Amundsen, Bolero, Swing

Geldt voor het infotainment Blues

Bij een geluidsonderdrukking verschijnt op het beeldscherm het symbool Þ.

Wanneer bij het onderdrukken van het geluid een bron in het menu Media werd weergegeven, dan wordt de weergave hiervan gestopt (geldt niet voor AUX).

VOORZICHTIG

  • Een te hoog ingesteld volume kan leiden tot geluidsresonanties in de wagen.
  • Bij het wisselen of aansluiten van een audiobron kunnen er plotseling volumewijzigingen ontstaan. Vóór het wisselen of aansluiten van een audiobron het volume verlagen.

Infotainmentmenu's

Geldt voor het infotainment Amundsen, Bolero.

Overzicht van de infotainmentmenu's: Rasterweergave
 afb. 141 Overzicht van de infotainmentmenu's: Rasterweergave

Overzicht van de infotainmentmenu's: Horizontale weergave
 afb. 142 Overzicht van de infotainmentmenu's: Horizontale weergave

Overzicht van het infotainmentmenu

Menu Radio

Menu Media

ŠKODA Connect  online-diensten

Menu SmartLink  Bij een opgebouwde verbinding met een extern apparaat wordt in plaats van het symbool een symbool van de actuele verbinding weergegeven

Menu Telefoon

Instellingen van de wagensystemen

Menu Navigatie  (geldt voor het infotainment Amundsen)

Lijst met verkeersmeldingen (TMC) (geldt voor het infotainment Amundsen)

Menu Media Command (geldt voor het infotainment Amundsen)»

Menu Afbeeldingen

Klankinstellingen

Infotainment-instellingen

Configuratie-assistent

Geldt niet voor het infotainment Blues.

De configuratie-assistent wordt automatisch weergegeven, wanneer er na het inschakelen van het infotainment ten minste twee niet-ingestelde menupunten zijn.

Met de configuratiehulp is het mogelijk de volgende menupunten na elkaar in te stellen.

Tijd- en datumformaat (geldt voor het infotainment Amundsen, Bolero)

Tijdformaat (geldt voor het infotainment Swing)

Datumformaat (geldt voor het infotainment Swing)

Opslaan van de radiozenders met het sterkste ontvangstsignaal

Koppeling en verbinding van een telefoon met het infotainment

Thuisadres (geldt voor het infotainment Amundsen)

Instelling van de ŠKODA Connect online-diensten

Het ingestelde menupunt is voorzien van het symbool ¥.

Bediening via een applicatie op het externe apparaat

Geldt voor het infotainment Amundsen, Bolero.

Enkele infotainmentfuncties kunnen met een applicatie op het ondersteunde externe apparaat worden bediend.

Voor de volledige functionaliteit van de applicatie moet de dataoverdracht van externe apparaten geactiveerd zijn en eventueel de infotainmentbediening via de applicatie toegelaten zijn.

Geldt voor het infotainment Amundsen, Bolero

Let op Instructies voor infotainmentbediening via ŠKODA Media Command zijn onderdeel van de applicatie.
Zie ook:

Opel Corsa. Sjorogen
3-deurs/5-deurs hatchback De sjorogen dienen om voorwerpen vast te zetten, bijv. met spanbanden of een bagagenet. Bestelwagen Ladingen kunnen met vier sjorogen in de bagageruimte worden v ...

Mazda 2. Wat is DAB radio?
DAB radio is een digitaal radiouitzendsysteem. DAB radio biedt radiogeluid van hoge kwaliteit en maakt gebruik van een automatische frequentieoverschakelfunctie in grensgebieden. Door het ton ...

Auto's: