Auto's:

Skoda Fabia: Spraakbediening - Infotainmentbediening - Infotainment - Škoda Fabia - InstructieboekjeSkoda Fabia: Spraakbediening

Inleiding

Geldt voor het infotainment Amundsen, Bolero.

De menu's Navigatie, Telefoon, radio en Media kunnen met spraakcommando's worden bediend.

De spraakbediening kan zowel door de bestuurder als de bijrijder worden gebruikt.

Functievoorwaarden van de spraakbediening

Aanwijzingen voor de optimale verstaanbaarheid van de spraakcommando's

ATTENTIE Het noodnummer dient altijd handmatig te worden gekozen. Uw spraakcommando's worden in stresssituaties mogelijk niet herkend. De telefoonverbinding kan dan mogelijk niet worden opgebouwd of het opbouwen van de verbinding kan dan te veel tijd in beslag nemen.

 

VOORZICHTIG

  • De meldingen worden door het infotainment gegenereerd. Een perfecte verstaanbaarheid (bv. straat- of stadnaam) kan niet altijd worden gegarandeerd.
  • Voor enkele infotainmenttalen is de spraakbediening niet beschikbaar. Dit wordt door het infotainment kenbaar gemaakt met een tekstmelding, die na het instellen van de infotainmenttaal op het beeldscherm verschijnt.

 

Let op Gedurende de spraakbediening worden geen navigatiemeldingen en verkeersinformatie weergegeven.

Spraakbediening in-/uitschakelen

Spraakbediening: Hoofdmenu
 afb. 143 Spraakbediening: Hoofdmenu

Inschakelen

Uitschakelen

Bedieningsprincipe

Voorbeeld van de beeldschermweergave
 afb. 144 Voorbeeld van de beeldschermweergave

In het hoofdmenu van de spraakbediening afb. 143 op  staan de basisspraakcommando's voor de afzonderlijke menu's.

Verdere spraakcommando's worden getoond door de betreffende functietoets aan te tippen resp. de naam van het betreffende commando (bv. Navigatie) uit te spreken. Op het beeldscherm wordt het volgende weergegeven afb. 144.

A Contextafhankelijk:

B Beschikbare lijstinvoeren

C Mogelijke spraakcommando's

Weergave verdere mogelijke spraakcommando's

Spraakcommando's, die uitgesproken kunnen worden, worden tussen "aanhalingstekens" weergegeven.

Let op De weergave van de spraakbedieningssymbolen A afb. 144 geschiedt afhankelijk van de uitvoering ook op het display van het instrumentenpaneel.

Spraakcommando's

Ingeven

De spraakcommando's kunnen alleen worden uitgesproken, wanneer op het infotainmentbeeldscherm het symbool weergegeven wordt en de ingavetoon volledig geklonken heeft. De ingavetoon kan in-/uitgeschakeld worden. Hiertoe indrukken en aansluitend → Spraakbediening aantippen.

Zolang het infotainment melding afspeelt, is het niet nodig op het einde van de melding te wachten. De infotainmentmelding kan door het indrukken van de toets of de toets op het multifunctiestuurwiel worden beëindigd. Vervolgens kan er een spraakcommando worden uitgesproken. De spraakbediening wordt hierdoor beduidend sneller.

Stoppen

Hierdoor kan meer tijd voor de spraakcommando-ingave worden gewonnen (bv. in de lijst met gevonden contacten).

De spraakcommando-ingave kan worden gestopt door een vinger over het beeldscherm naar boven/naar beneden te bewegen of de regelaar te draaien.

Bij het stoppen wisselt het symbool van naar .

Voortzetten

De procedure voor de spraakcommando-invoer kan op een van de volgende manieren weer worden voortgezet.

Niet herkennen van een spraakcommando

Wordt een spraakcommando door het infotainment drie maal na elkaar niet herkend, dan wordt de spraakbediening gestopt.

Correctie van een spraakcommando-ingave

Een spraakcommando kan worden gecorrigeerd, gewijzigd of opnieuw worden ingegeven, door de toets of de toets op het multifunctiestuurwiel te bedienen. Dit is echter alleen mogelijk zolang het symbool op het beeldscherm weergegeven wordt.

Er hoeft dus niet te worden gewacht tot het moment dat het spraakcommando door het infotainment wordt herkend.

Spraakcommando's die tijdens de spraakbediening kunnen worden gebruikt

Spraakcommando Functie
"Terug" Terugkeren naar het vorige menu
"Help" Mogelijke spraakcommando's weergeven

Spraakcommando's die tijdens het doorbladeren van de lijstinvoeren kunnen worden gebruikt

Spraakcommando Functie
"Volgende pagina" Menu/lijst/map doorbladeren
"Vorige pagina"
"Eerste pagina"
"Laatste pagina"

Aanvullende informatie

Navigatie - Geldt voor het infotainment Amundsen

Voor de ingave van het reisdoel is het noodzakelijk om eerst "Adres invoeren" uit te spreken en aansluitend de aanwijzingen van het infotainment op te volgen.

De ingave van een reisdoel door middel van het spraakcommando is niet mogelijk, voor zover het in te geven reisdoel zich in een land bevindt, waarvan de taal niet overeenkomt met een taal voor de spraakbediening.

Online-bijzonder reisdoel zoeken - Geldt voor het infotainment Amundsen

Bij geactiveerde Online-diensten Infotainment Online  is het zoeken naar bijzondere reisdoelen ook online mogelijk door het geven van het spraakcommando "Online bijzonder reisdoel zoeken" mogelijk.

Radio

Om een radiozender door middel van een spraakcommando te selecteren, moet de zender in de lijst met beschikbare zenders  of in de geheugenlijst  zijn opgeslagen.

Zie ook:

Skoda Fabia. Starthulp
Inleiding voor het onderwerp ATTENTIE Bij werkzaamheden in de motorruimte moeten de volgende waarschuwingsaanwijzingen in acht worden genomen . Bij het gebruik van de accu mo ...

Skoda Fabia. Kaart
Opties voor de kaartweergave  afb. 195 Opties voor de kaartweergave In het hoofdmenu Navigatie de functietoets aantippen. De volgende functietoetsen worden weergegeven afb. 195. ...

Auto's: