Auto's:

Skoda Fabia: Brandstof - Controleren en bijvullen - Raadgevingen voor het gebruik - Škoda Fabia - InstructieboekjeSkoda Fabia: Brandstof

Inleiding voor het onderwerp

Sticker met voorgeschreven
 afb. 255 Sticker met voorgeschreven brandstof

Aan de binnenzijde van de tankklep staat de voor de wagen voorgeschreven brandstof vermeld afb. 255.

De tankinhoud bedraagt ongeveer 45 liter, waarvan 7 liter reserve.

ATTENTIE De brandstoffen resp. de brandstofdampen zijn explosief - er bestaat levensgevaar!

 

VOORZICHTIG

 • De brandstoftank nooit helemaal leegrijden! Door de onregelmatige brandstoftoevoer kan ontbranding uitblijven - gevaar voor motorschade en beschadiging van het uitlaatsysteem.
 • Gemorste brandstof direct van de wagenlak verwijderen - er bestaat gevaar voor lakschade.
 • Als de wagen in een ander land dan voorzien moet worden gebruikt, kunt u contact opnemen met een ŠKODA Partner. Deze zal u vertellen of in het betreffende land de door de fabrikant voorgeschreven brandstof wordt geleverd en of het door de fabrikant is toegestaan een andere brandstof te tanken.

Benzine en diesel tanken

Tankklep openklappen / tankdop eruit draaien / tankdop op de
 afb. 256 Tankklep openklappen / tankdop eruit draaien / tankdop op de tankklep steken

Tanken onder de volgende omstandigheden.

De wagen is ontgrendeld.

Het contact is uitgeschakeld.

Als het vulpistool voor de eerste keer uitschakelt, is de brandstoftank vol. Het vullen niet voortzetten.

Loodvrije benzine

Aan de binnenzijde van de tankklep staat de voor de wagen voorgeschreven brandstof vermeld afb. 255 op .

De wagen alleen gebruiken met loodvrije benzine gebruiken, die maximaal 10% bioethanol (E10) bevat.

Loodvrije benzine moet aan de Europese norm EN 228 ( in Duitsland ook DIN 51626-1 resp. E10 voor loodvrije benzine met octaangetal 95 en 91 of DIN 51626-2 resp. E5 voor loodvrije benzine met octaangetal 95) voldoen.

Voorgeschreven benzine 95/91 resp. 92 resp. 93 RON Wij adviseren benzine 95 RON te gebruiken.

Optioneel kan ook benzine 91, 92 resp. 93 RON worden getankt (gering vermogensverlies, licht verhoogd brandstofverbruik).

Voorgeschreven benzine minimaal 95 RON Alleen benzine tanken van minimaal 95 RON.

In noodgevallen kan benzine van 91, 92 of 93 RON worden gebruikt (gering vermogensverlies, licht verhoogd brandstofverbruik)  .

VOORZICHTIG

De volgende aanwijzingen in acht nemen, anders bestaat gevaar voor motorschade en beschadiging van het uitlaatsysteem.

 • Wanneer benzine wordt gebruikt met een lager octaangetal dan voorgeschreven, dan de rit alleen voortzetten met gemiddelde toerentallen en een minimale motorbelasting. Zo snel mogelijk weer benzine met het voorgeschreven octaangetal tanken.
 • Benzine met een octaangetal lager dan 91 mag zelfs in noodgevallen niet worden gebruikt!
 • Als u per ongeluk een andere brandstof dan loodvrije benzine volgens bovengenoemde normen (bv. gelode benzine) hebt getankt, de motor niet starten of het contact inschakelen.

 

VOORZICHTIG

Benzinetoevoegingen (additieven)

 • De loodvrije benzine volgens de aangegeven normen voldoet aan alle voorwaarden voor een probleemloos draaien van de motor. Daarom adviseren wij geen brandstoftoevoegingen (additieven) aan de benzine toe te voegen - gevaar voor motorschade of beschadiging van het uitlaatsysteem.
 • De volgende additieven en toevoegingen mogen niet worden gebruikt - gevaar voor motorschade en beschadiging van het uitlaatsysteem.!
  • Toevoegingen met metaaldeeltjes (metaalhoudende additieven), in het bijzonder met mangaan en ijzer.
  • Brandstoffen met metaaldeeltjes (bv. LRP - lead replacement petrol).

 

Let op

 • Loodvrije benzine met een hoger octaangetal dan voorgeschreven kan zonder beperkingen worden gebruikt.
 • Bij wagens waarvoor benzine 95/91 resp. 92 resp. 93 RON wordt voorgeschreven, zorgt het gebruik van benzine met een hoger octaangetal dan 95 RON niet voor een merkbare vermogenstoename of een lager brandstofverbruik.
 • Bij wagens waarvoor benzine van minimaal 95 RON wordt voorgeschreven, kan het gebruik van benzine hoger dan 95 RON voor een vermogenstoename en een lager brandstofverbruik zorgen.

Diesel

Aan de binnenzijde van de tankklep staat de voor de wagen voorgeschreven brandstof vermeld afb. 255 op .

De wagen is alleen geschikt voor diesel die aan de norm EN 590 voldoet (in Duitsland ook DIN 51628, in Oostenrijk ÖNORM C 1590, in Rusland GOST R 52368-2005 / EN 590:2004).

De diesel mag maximaal 7% biodiesel (B7 - in Duitsland volgens de norm 52638, in Oostenrijk ÖNORM C 1590, in Frankrijk EN 590) bevatten.

Gebruik onder afwijkende weersomstandigheden Alleen diesel gebruiken die is bedoeld voor de huidige of te verwachten weersomstandigheden.

Bij het personeel van het tankstation navragen of de aangeboden diesel geschikt is voor deze omstandigheden.

VOORZICHTIG

De volgende aanwijzingen in acht nemen, anders bestaat gevaar voor motorschade en beschadiging van het uitlaatsysteem.

 • Als u per ongeluk een andere brandstof dan dieselolie volgens bovengenoemde normen (bv. benzine) hebt getankt, niet de motor starten of het contact inschakelen!
 • Biobrandstof RME mag niet worden gebruikt!

 

VOORZICHTIG

Dieseltoevoegingen (additieven)

 • De dieselbrandstof volgens de aangegeven normen voldoet aan alle voorwaarden een probleemloos draaien van de motor. Daarom adviseren wij geen toevoegingen (additieven) aan de diesel toe te voegen - anders bestaat gevaar voor motorschade of beschadiging van het uitlaatsysteem.
Zie ook:

Skoda Fabia. Veiligheidsgordels gebruiken
Inleiding voor het onderwerp Correct omgegespte veiligheidsgordels bieden een goede bescherming bij ongelukken. Ze verkleinen het risico op lichamelijk letsel aanzienlijk en vergroten de kans ...

Mazda 2. Vernieuwen van een velg
WAARSCHUWINGGebruik steeds velgen van de juiste maat op uw auto: Het gebruik van een verkeerde velgmaat is gevaarlijk. Het remvermogen en de bestuurbaarheid kunnen daardoor nadelig be&ium ...

Auto's: