Auto's:

Opel Corsa: Snelheidsbegrenzer - Bestuurdersondersteuningssystemen - Rijden en bediening - Opel Corsa - InstructieboekjeOpel Corsa: Snelheidsbegrenzer

De snelheidsbegrenzer voorkomt dat de auto een vooraf ingestelde snelheidslimiet overschrijdt.

De maximumsnelheid kan worden ingesteld op snelheden hoger dankm/u tot maximaalkm/h.

De bestuurder kan alleen accelereren tot de vooraf ingestelde snelheid. Bij het afrijden van hellingen zijn afwijkingen van de snelheidslimiet mogelijk.

Als het systeem geactiveerd is, wordt de ingestelde snelheidslimiet op het Driver Information Center weergegeven.

Inschakelen

Bestuurdersondersteuningssystemen

Druk op . Als de cruise control eerder geactiveerd was, wordt deze uitgeschakeld als de snelheidsbegrenzer wordt geactiveerd en de controlelamp dooft.

Ingestelde snelheidslimiet

Accelereer tot de gewenste snelheid en draai het stelwiel kort naar SET/-: de huidige snelheid wordt als snelheidslimiet opgeslagen. De snelheidslimiet verschijnt op het Driver Information Center.

Bestuurdersondersteuningssystemen

Snelheidslimiet wijzigen

Als de snelheidsbegrenzer geactiveerd is, het stelwiel naar RES/+ draaien om te verhogen of naar SET/- om de gewenste snelheidslimiet te verlagen.

Snelheidslimiet overschrijden

Wanneer de maximumsnelheid wordt overschreden zonder dat de bestuurder dit heeft gedaan, knippert de snelheid in het Driver Information Center en klinkt er een waarschuwingstoon.

In noodgevallen is het mogelijk de snelheidslimiet te overschrijden door het gaspedaal stevig in te trappen, tot bijna tegen de aanslag. In dit geval klinkt er geen waarschuwingstoon.

Gaspedaal loslaten en de functie snelheidsbegrenzing wordt na het bereiken van een lagere snelheid dan de snelheidslimiet opnieuw geactiveerd.

Uitschakelen

Druk op : snelheidsbegrenzer is gedeactiveerd en de snelheid van de auto is niet meer begrensd.

Bestuurdersondersteuningssystemen

De opgeslagen maximumsnelheid staat tussen haakjes op het Driver Information Center. Ook verschijnt een bijbehorend bericht.

Snelheidslimiet hervatten

Draai het stelwiel naar RES/+. De opgeslagen maximumsnelheid wordt bereikt en staat zonder haakjes op het Driver Information Center.

Uitschakelen

Druk op , de snelheidslimiet in het Driver Information Center dooft. De opslagen snelheid wordt gewist.

Door via de cruise control te activeren wordt de snelheidsbegrenzer ook gedeactiveerd en de opgeslagen snelheid gewist.

Door het contact uit te schakelen wordt de snelheidsbegrenzer ook gedeactiveerd maar de snelheidslimiet wordt opgeslagen voor de volgende activering van de snelheidsbegrenzer.

Zie ook:

Opel Corsa. Zijrichtingaanwijzers
Verwijder het lamphuis om de gloeilamp te vervangen: Schuif de lamp naar de linkerkant ervan en haal deze aan de rechterkant ervan los. Draai de lamphouder linksom uit het huis. ...

Mazda 2. Sleutels
WAARSCHUWINGLaat nooit de sleutel in uw auto achter wanneer er zich kinderen in bevinden en bewaar ze op een plaats waar uw kinderen ze niet kunnen vinden en er niet mee kunnen spelen: He ...

Auto's: