Auto's:

Opel Corsa: Frontaanrijdingswaarschuwing - Bestuurdersondersteuningssystemen - Rijden en bediening - Opel Corsa - InstructieboekjeOpel Corsa: Frontaanrijdingswaarschuwing

De frontaanrijdingswaarschuwing kan helpen schade bij frontale aanrijdingen te vermijden of beperken.

De frontaanrijdingswaarschuwing gebruikt het camerasysteem in de voorruit om voertuigen te vinden die zich op een afstand van ong.

60 meter direct voor u bevinden.

Bestuurdersondersteuningssystemen

Een voorligger wordt aangegeven door controlelamp .

Als een voorligger te snel nadert, klinkt er een geluidssignaal en verschijnt er een waarschuwing in het Driver Information Centre.

De bestuurder ziet tevens een knipperend rode LED-streep die op de voorruit in zijn gezichtsveld wordt geprojecteerd.

Een voorwaarde is dat de frontaanrijdingswaarschuwing niet met geactiveerd is.

Inschakelen

De frontaanrijdingswaarschuwing werkt automatisch bij snelheden bovenkm/u, als deze niet is gedeactiveerd via ; zie hieronder.

De gevoeligheid van het systeem instellen

De gevoeligheid van het systeem kan op kort, gemiddeld of ver worden ingesteld.

Bestuurdersondersteuningssystemen

Druk op , de huidige instelling verschijnt op het Driver Information Center. Druk herhaaldelijk op om de gevoeligheid van het systeem te wijzigen. De geselecteerde instelling verschijnt ook op het Driver Information Center.

Bestuurdersondersteuningssystemen

De bestuurder alarmeren

Het groene controlelampje voor 'voorligger gedetecteerd' licht groen op in de instrumentengroep wanneer het systeem een voorligger heeft waargenomen.

Voorzichtig De kleur van dit waarschuwingslampje komt niet overeen met plaatselijke verkeerswetten met betrekking tot uw afstand tot de voorligger. De bestuurder is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het op een veilige afstand volgen van de voorligger, volgens de betreffende verkeersregels, het weer en de toestand van de weg.

Bestuurdersondersteuningssystemen

Wanneer de tijd tot een mogelijke botsing met een voorligger te kort wordt en een botsing onvermijdelijk lijkt, verschijnt er een waarschuwingssymbool in het Driver Information Center. Ook wordt er een rode LED-streep op de voorruit in het gezichtsveld van de bestuurder geprojecteerd.

Bestuurdersondersteuningssystemen

Tegelijkertijd klinkt er een geluidssignaal.

Trap het rempedaal in en voer de benodigde stuurhandelingen uit.

Uitschakelen

Het systeem kan worden gedeactiveerd.

Druk meerdere malen op totdat het volgende bericht op het Driver Information Center verschijnt.

Bestuurdersondersteuningssystemen

Als de waarschuwing voor een frontale botsing werd gedeactiveerd, wordt de gevoeligheid van het systeem op "medium"ingesteld wanneer het contact weer wordt aangezet.

De instellingen "dichtbij", "medium" of "ver" worden opgeslagen wanneer het contact wordt uitgeschakeld.

Algemene informatie

Waarschuwing De frontaanrijdingswaarschuwing is een waarschuwingssysteem dat de remmen niet activeert. Bij het met een te hoge snelheid naderen van een voorligger, kan er onvoldoende tijd zijn om een aanrijding te voorkomen.

De bestuurder aanvaardt de volle verantwoordelijkheid voor het bewaren van een veilige onderlinge afstand bij de betreffende verkeers-, weers- en zichtomstandigheden.

De bestuurder moet onder het rijden altijd zijn of haar onverdeelde aandacht aan het verkeer geven. De bestuurder moet altijd gereed zijn om actie te ondernemen en te remmen.

Systeembeperkingen

Het systeem is ontworpen om alleen voor voertuigen te waarschuwen, maar het kan ook op andere obstakels reageren.

In de volgende gevallen detecteert de frontaanrijdingswaarschuwing wellicht geen voorliggers of kunnen de prestaties van de sensor beperkt zijn:

Indicatie afstand tot voorligger

De indicatie afstand tot voorligger toont de afstand tot een bewegende voorligger. De frontcamera in de voorruit wordt gebruikt voor het detecteren van de afstand van een voertuig dat direct voorop in de baan van de auto rijdt. Hij is actief bij snelheden bovenkm/u.

Als er een voorligger wordt gedetecteerd, wordt de afstand in seconden weergegeven op een pagina in het

Driver Information Centre. Druk op MENU op de richtingaanwijzerhendel om te selecteren en draai aan het stelwiel om de volgende afstandsindicatiepagina te kiezen.

Bestuurdersondersteuningssystemen

De minimale aangegeven afstand is 0,5 seconde.

Als er geen voorligger is of als de voorligger buiten bereik is, worden er twee streepjes getoond: -.- sec.

Zie ook:

Renault Clio. Koplampen: de lampen vervangen
Voordat u in de motorruimte werkzaamheden kunt uitvoeren, moet u absoluut het contact uitzetten (zie "De motor starten en stoppen" in hoofdstuk 2).   De lampen st ...

Mazda 2. Gewichtsbeperkingen
Het totale aanhangergewicht, bruto totaalgewicht en kogeldruk dienen zich binnen de voorgeschreven limieten te bevinden zoals aangegeven in de Tabel van Aanhangergewichten. TOTALE AANHANGERGEWICHT: ...

Auto's: