Auto's:

Opel Corsa: Automatische versnellingsbak - Rijden en bediening - Opel Corsa - InstructieboekjeOpel Corsa: Automatische versnellingsbak

Met de automatische versnellingsbak kunt u zowel automatisch (automatische modus) als handmatig schakelen (handmatige modus).

Handschakelen is mogelijk in de handgeschakelde modus door of op de keuzehendel in te drukken.

Versnellingsbakdisplay

Automatische versnellingsbak

De modus of ingeschakelde versnelling verschijnt op het Driver Information Center.

In de automatische modus wordt het rijprogramma aangegeven door D.

In de handgeschakelde modus worden M en het nummer van de geselecteerde versnelling aangeduid.

R geeft de achteruitversnelling aan.

N duidt de neutrale stand aan.

P duidt de parkeerstand aan.

Keuzehendel

Automatische versnellingsbak

P : parkeerstand, de wielen zijn geblokkeerd, alleen inschakelen wanneer de auto stilstaat en de handrem is aangetrokken

R : achteruitversnelling, alleen inschakelen wanneer de auto stilstaat

N : neutrale stand

D : automatische schakelmodus

M : handgeschakelde modus

: indrukken voor opschakelen in handgeschakelde modus

: indrukken voor terugschakelen in handgeschakelde modus

De keuzehendel is vergrendeld in P en kan alleen worden verzet wanneer u de ontsteking inschakelt en het rempedaal intrapt.

Automatische versnellingsbak

Drukt u het rempedaal niet in, dan brandt controlelamp .

Staat de keuzehendel niet in P wanneer u het contact uitschakelt, dan knippert controlelamp .

Om P, R of M in te schakelen, drukt u op de ontgrendelknop.

De motor start alleen wanneer de hendel in stand P of N staat. Wanneer de stand N is geselecteerd, trapt u de rem in of trekt u de handrem aan alvorens te starten.

Tijdens het schakelen geen gas geven. Gas- en rempedaal nooit gelijktijdig bedienen.

Wanneer een versnelling is ingeschakeld en de rem wordt losgelaten, rijdt de auto langzaam weg.

Afremmen op de motor

Om bij het afdalen van een helling op de motor af te remmen, tijdig een lagere versnelling selecteren; zie handmatige modus.

Auto heen en weer schommelen

Het is alleen toegestaan de auto heen en weer te schommelen als de auto is vastgereden in zand, modder of sneeuw. Beweeg de keuzehendel meermaals tussen stand D en R heen en weer. Motor niet te hoge toeren laten maken en snel optrekken voorkomen.

Parkeren

Trek de handrem aan en schakel P in.

De contactsleutel kan alleen verwijderd worden met de keuzehendel in stand P.

Handmatige modus

Automatische versnellingsbak

Zet de keuzehendel in de stand M.

Druk op op de keuzehendel om naar een hogere versnelling te schakelen.

Druk op op de keuzehendel om naar een lagere versnelling te schakelen.

Wordt bij een te lage snelheid een hogere versnelling geselecteerd of een lagere versnelling bij een te hoge snelheid, dan schakelt de auto niet.

Hierdoor kan er een melding verschijnen op het Driver Information Center.

In de handmatige modus wordt er bij hoge toerentallen niet automatisch naar een hogere versnelling opgeschakeld.

Aanduiding versnelling

Het symbool met een cijfer ernaast verschijnt wanneer schakelen omwille van het brandstofverbruik wordt geadviseerd.

Aanduiding om te schakelen verschijnt alleen in de handgeschakelde modus.

Elektronische rijprogramma's

Kickdown

Bij intrappen van het gaspedaal voorbij het kick-downpunt accelereert de auto ongeacht de geselecteerde rijmodus maximaal. De versnellingsbak schakelt afhankelijk van het motortoerental naar een lagere versnelling.

Storing

Bij een storing brandt controlelamp . Ook verschijnt er een bericht op het Driver Information Center. Boordinformatie.

De versnellingsbak schakelt niet langer automatisch. Verder rijden is mogelijk door handmatig te schakelen.

Alleen de hoogste versnelling is beschikbaar. In de handgeschakelde modus kan, afhankelijk van de storing, ook de 2e versnelling beschikbaar zijn. Schakel alleen wanneer de auto stilstaat.

Oorzaak van de storing onmiddellijk door een werkplaats laten verhelpen.

Stroomonderbreking

Bij een stroomonderbreking kan de keuzehendel niet uit stand P worden gehaald. U kunt de contactsleutel niet uit de contactschakelaar verwijderen.

Bij een lege accu hulpstartkabels gebruiken.

Is de accu niet de oorzaak van de storing, ontgrendel dan de keuzehendel.

1. Trek de handrem aan.

Automatische versnellingsbak

2. Maak de kap van de keuzehendel los van de middenconsole; steek een vinger in de lederen mof vóór de keuzehendel en duw de kap van onderen omhoog bij de voorste rand zoals afgebeeld in de illustratie.

Draai de kap naar links.

Automatische versnellingsbak

3. Duw de ontgrendelingshendel omlaag en haal de keuzehendel uit P of N. Als deze standen weer worden ingeschakeld, zit de keuzehendel weer vast. Oorzaak van de stroomonderbreking door een werkplaats laten verhelpen.

4. Breng de kap van de keuzehendel weer op de middenconsole aan.

Zie ook:

Fiat Punto. Aardgascilinders
Het voertuig heeft twee cilinders (zie fig.38 en fig. 39) die zich onder de vloer bevinden en die beschermd worden door twee speciale beschermplaten. Het aardgas, onder hoge druk opgeslagen in d ...

Mazda 2. Wat is Stitcher Radio?
Stitcher*1 radio is een toepassing die kan worden gebruikt voor het beluisteren van internetradio of streampodcasts. Aanbevolen gegevensinhoud wordt automatisch geselecteerd door deze te regis ...

Auto's: