Auto's:

Opel Corsa: Algemene informatie - Service en onderhoud - Opel Corsa - InstructieboekjeOpel Corsa: Algemene informatie

Service-informatie

Het is voor de bedrijfs- en verkeersveiligheid en voor het behoud van de waarde van uw auto belangrijk dat alle servicewerkzaamheden met de voorgeschreven intervallen worden uitgevoerd.

Het uitgebreide bijgewerkte serviceschema voor uw auto is beschikbaar in de werkplaats.

Servicedisplay.

Europese service-intervallen

Aan de auto moet om de 30.000 km onderhoud gepleegd worden, of na één jaar, wat het eerst voorkomt, tenzij anders vermeld op het servicedisplay.

Bij een zwaardere belasting, bijv. bij taxi's en politievoertuigen, geldt wellicht een korter onderhoudsinterval.

De Europese service-intervallen gelden voor de volgende landen: Andorra, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Monaco, Montenegro, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechische Republiek, Zweden, Zwitserland.

Servicedisplay.

Internationale service-intervallen

Aan de auto moet om de 15.000 km onderhoud gepleegd worden, of na één jaar, wat het eerst voorkomt, tenzij anders vermeld op het servicedisplay.

Er is sprake van zware bedrijfsomstandigheden als een of meer van de volgende situaties vaak voorkomt-/ en: Koude starts, vaak stoppen en optrekken, rijden met een aanhanger, rijden in de bergen, rijden op slechte en rulle wegdekken, ernstige luchtvervuiling, zand en veel stof in de lucht, rijden op grote hoogtes en aanzienlijke temperatuurwisselingen.

In deze zware omstandigheden moeten bepaalde onderhoudswerkzaamheden wellicht vaker dan met het reguliere service-interval worden verricht.

De internationale service-intervallen gelden voor de landen die niet tot de groep behoren waarvoor de Europese service-intervallen werden opgesteld.

Servicedisplay.

Registraties

Uitgevoerde service wordt geregistreerd op de daarvoor bestemde plaatsen in het Service- en garantieboekje.

De datum en afgelezen kilometerstand worden bevestigd met stempel en handtekening van de uitvoerende werkplaats.

Zorg ervoor dat het Service- en garantieboekje correct wordt ingevuld, omdat een sluitend bewijs van service essentieel is bij aanspraken op garantie of goodwill en tevens een pluspunt is bij verkoop van de auto.

Service-interval met resterende levensduur van motorolie

De service-interval is gebaseerd op diverse parameters afhankelijk van het gebruik.

Het service-display meldt wanneer de motorolie moet worden ververst.

Servicedisplay.

Zie ook:

Peugeot 208. Peugeot Connect SOS
Druk in geval van nood langer dan 2 seconden op deze toets. Het groene LED-lampje en een gesproken bericht bevestigen de oproep naar de alarmcentrale "Peugeot Connect SOS"*. * in ove ...

Skoda Fabia. Motorruimte
Inleiding voor het onderwerp ATTENTIE De motor nooit met extra dempingsmateriaal (bv. een deken) afdekken - brandgevaar!   ATTENTIE Bij werkzaamheden in de motorruimte ...

Auto's: