Auto's:

Opel Corsa: Algemene informatie - Service en onderhoud - Opel Corsa - InstructieboekjeOpel Corsa: Algemene informatie

Service-informatie

Het is voor de bedrijfs- en verkeersveiligheid en voor het behoud van de waarde van uw auto belangrijk dat alle servicewerkzaamheden met de voorgeschreven intervallen worden uitgevoerd.

Het uitgebreide bijgewerkte serviceschema voor uw auto is beschikbaar in de werkplaats.

Servicedisplay.

Europese service-intervallen

Aan de auto moet om de 30.000 km onderhoud gepleegd worden, of na één jaar, wat het eerst voorkomt, tenzij anders vermeld op het servicedisplay.

Bij een zwaardere belasting, bijv. bij taxi's en politievoertuigen, geldt wellicht een korter onderhoudsinterval.

De Europese service-intervallen gelden voor de volgende landen: Andorra, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Monaco, Montenegro, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechische Republiek, Zweden, Zwitserland.

Servicedisplay.

Internationale service-intervallen

Aan de auto moet om de 15.000 km onderhoud gepleegd worden, of na één jaar, wat het eerst voorkomt, tenzij anders vermeld op het servicedisplay.

Er is sprake van zware bedrijfsomstandigheden als een of meer van de volgende situaties vaak voorkomt-/ en: Koude starts, vaak stoppen en optrekken, rijden met een aanhanger, rijden in de bergen, rijden op slechte en rulle wegdekken, ernstige luchtvervuiling, zand en veel stof in de lucht, rijden op grote hoogtes en aanzienlijke temperatuurwisselingen.

In deze zware omstandigheden moeten bepaalde onderhoudswerkzaamheden wellicht vaker dan met het reguliere service-interval worden verricht.

De internationale service-intervallen gelden voor de landen die niet tot de groep behoren waarvoor de Europese service-intervallen werden opgesteld.

Servicedisplay.

Registraties

Uitgevoerde service wordt geregistreerd op de daarvoor bestemde plaatsen in het Service- en garantieboekje.

De datum en afgelezen kilometerstand worden bevestigd met stempel en handtekening van de uitvoerende werkplaats.

Zorg ervoor dat het Service- en garantieboekje correct wordt ingevuld, omdat een sluitend bewijs van service essentieel is bij aanspraken op garantie of goodwill en tevens een pluspunt is bij verkoop van de auto.

Service-interval met resterende levensduur van motorolie

De service-interval is gebaseerd op diverse parameters afhankelijk van het gebruik.

Het service-display meldt wanneer de motorolie moet worden ververst.

Servicedisplay.

Zie ook:

Skoda Fabia. Transport op de dakdragers
 afb. 123 Bevestigingspunten De dakdwarsdragers kunnen afhankelijk van de uitrusting aan de bevestigingspunten afb. 123 of aan de dakreling worden bevestigd. De bevestigingspunten A en B zi ...

Mazda 2. Schakelstanden
Het schakelstandindicatielampje in de instrumentengroep gaat branden. Zie Waarschuwings/indicatielampjes Om de startmotor in te schakelen dient de keuzehendel in de stand P of N te staan. ...

Auto's: