Auto's:

Renault Clio: (Bij)vullen - Oliepeil van de motor - Onderhoud - Renault Clio - InstructieboekjeRenault Clio: (Bij)vullen

OLIEPEIL VAN DE MOTOR: (bij)vullen

(Bij)vullen

De auto moet horizontaal staan en de motor moet koud zijn (bijvoorbeeld voordat u 's morgens wegrijdt).

Voordat u in de motorruimte werkzaamheden kunt uitvoeren, moet u absoluut het contact uitzetten (zie "De motor starten en stoppen" in hoofdstuk 2).

OLIEPEIL VAN DE MOTOR: (bij)vullen

Als u klaar bent, moet u de peilstaaf tegen de aanslag terugplaatsen of de dop geheel vastdraaien.

OLIEPEIL VAN DE MOTOR: (bij)vullen

Om spatten te voorkomen, adviseren wij een trechter te gebruiken bij het (bij) vullen van olie.

 

Vul nooit bij tot boven het maximumpeil en vergeet niet de dop 1 en de peilstaaf 2 weer terug te plaatsen.

OLIEPEIL VAN DE MOTOR: (bij)vullen

Olie verversen

Interval: raadpleeg het onderhoudsdocument van uw auto.

Inhoud bij verversen Raadpleeg het onderhoudsdocument van uw auto of neem contact op met een merkdealer.

Controleer het motoroliepeil altijd met behulp van de peilstaaf zoals hiervoor is uitgelegd (het mag nooit lager dan het minimumpeil of hoger dan het maximumpeil van de peilstaaf zijn).

Soort motorolie

Raadpleeg het onderhoudsdocument van uw auto.

Bijvullen: let op dat er geen olie wordt gemorst op onderdelen van de motor of de uitlaat.

Hierdoor kan brand ontstaan.

Ook moet de vuldop goed zijn vastgezet om te voorkomen dat hij lostrilt waardoor er olie uit de motor kan spatten met hetzelfde brandgevaar als deze olie op hete delen van de motor of de uitlaat terechtkomt.

 

Controleer bij werkzaamheden onder de motorkap of de schakelaar van de ruitenwisser in de stand uit staat.

Verwondingsgevaar

 

Let op bij werkzaamheden dicht bij de motor, deze kan nog warm zijn. Bovendien kan de ventilateurmotor onverwacht gaan draaien. Het waarschuwingslampje in de motorruimte herinnert u hieraan.

Verwondingsgevaar

 

Als het peil abnormaal of herhaaldelijk daalt, moet u een merkdealer raadplegen

 

Overschrijding van het maximumpeil van de motorolie

Het maximumpeil mag nooit worden overschreden: hierdoor bestaat het gevaar dat de motor en katalysator beschadigd worden.

Als het peil boven het maximum is, start de motor dan niet en roep de hulp in van een merkdealer.

 

Laat de motor nooit in een afgesloten ruimte draaien: uitlaatgassen zijn giftig.

 

Olie aftappen: let op bij het aftappen van hete olie dat u zich er niet aan brandt.
Zie ook:

Toyota Yaris. Rijden met een aanhangwagen
Uw auto is in eerste instantie ontworpen voor het vervoer van personen en hun bagage. Het rijden met een aanhangwagen zal een negatief effect hebben op de rijeigenschappen, prestaties, remver ...

Toyota Yaris. Inschakelen van het Automatic High Beam-systeem
1. Duw de hendel van u af terwijl de lichtschakelaar in de stand of staat. 2. Druk de schakelaar van het Automatic High Beam-systeem in. Het controlelampje van het Automatic High Beam-syst ...

Auto's: