Auto's:

Mazda 2: Vernieuwen van de sleutelbatterij - Zelf uit te voeren onderhoud - Onderhoud en verzorging - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Vernieuwen van de sleutelbatterij

Als de toetsen op de afstandbediening niet meer functioneren en het bedrijfsindicatielampje niet knippert, is de batterij mogelijk uitgeput.

Vervang de batterij door een nieuwe alvorens de afstandbediening onbruikbaar wordt.

OPGELET
 • Let er op dat de batterij correct geplaatst wordt. De batterij kan gaan lekken, als deze niet correct geplaatst wordt.
 • Let er op bij het vernieuwen van de batterij de interne circuits en de elektrische contacten niet aan te raken, de elektrische contacten niet te verbuigen en te voorkomen dat vuil in de zender terechtkomt, aangezien dit beschadiging kan veroorzaken.
 • Er bestaat het gevaar voor ontploffing als de batterij niet correct wordt geïnstalleerd.
 • Ruim gebruikte batterijen op overeenkomstig onderstaande instructies.
 • Isoleer de plus en min polen van de batterij met behulp van cellofaan plakband of dergelijke.
 • Nooit demonteren.
 • Werp de batterij nooit in vuur of water.
 • Nooit vervormen of plat drukken.
 • Vervang uitsluitend door een batterij van hetzelfde type (CR2025 of gelijkwaardig).

De volgende condities geven aan dat de batterij nagenoeg uitgeput is:

Het wordt aanbevolen de batterij door een officiële Mazda reparateur te laten vernieuwen om beschadiging van de sleutel te voorkomen. Volg de instructie als u de batterij zelf gaat vernieuwen.

Vervangen van de sleutelbatterij

1. Druk op de knop en trek de hulpsleutel naar buiten.

Vervangen van de sleutelbatterij

2. Draai een met tape omwikkelde platte schroevendraaier in de richting van de pijl en duw de afdekking een weinig open.

Vervangen van de sleutelbatterij

3. Steek de met tape omwikkelde platte schroevendraaier in de gleuf en schuif hem in de richting van de pijl.

Vervangen van de sleutelbatterij

4. Draai de platte schroevendraaier in de richting van de pijl en verwijder de afdekking.

Vervangen van de sleutelbatterij

5. Verwijder het batterijdeksel en verwijder vervolgens de batterij.

Vervangen van de sleutelbatterij

6. Plaats een nieuwe batterij met de positieve pool naar boven gericht en dek de batterij vervolgens af met het batterijdeksel.

Vervangen van de sleutelbatterij

7. Sluit de afdekking.

Vervangen van de sleutelbatterij

8. Steek de hulpsleutel weer naar binnen.

OPGELET
 • Zorg ervoor de rubber ring aangegeven in de afbeelding niet te bekrassen of te beschadigen.
 • Als de rubber ring los is komen te zitten, deze opnieuw bevestigen alvorens een nieuwe batterij te plaatsen.

Zie ook:

Peugeot 208. Parkeerlichten
De zijkant van de auto wordt gemarkeerd door het inschakelen van de parkeerlichten aan de kant van het verkeer. Duw de lichtschakelaar binnen één minuut na het afzetten van h ...

Peugeot 208. Een zender opslaan
Selecteer een zender of een frequentie. (zie de desbetreffende rubriek) Druk op "Geheugen". Houd de toets waaronder u de zender wilt opslaan lang ingedrukt. RDS inschakelen en uitsch ...

Auto's: