Auto's:

Skoda Fabia: Bediening - Media - Infotainment - Škoda Fabia - InstructieboekjeSkoda Fabia: Bediening

Hoofdmenu

Geldt niet voor het infotainment Blues.

Amundsen, Bolero: Media
 afb. 151 Amundsen, Bolero: Media - Hoofdmenu

Swing: Media - Hoofdmenu
 afb. 152 Swing: Media - Hoofdmenu

Hoofdmenu afb. 151 resp. afb. 152

A Informatie over weergegeven titel

B Weergave-tijdbalk met een schuifknop

C Keuze van de audiobron (de SD2-bron is niet beschikbaar)

D Geselecteerde audiobron / Albumafbeelding / Albumoverzicht

Afhankelijk van audiobronsoort:

Map-/titellijst

Multimedia-database

Instellingen van het menu Media  resp.

Let op

  • De informatie over de weergegeven titel wordt op het beeldscherm getoond, als deze als zogenaamde ID3-tag op de audiobron is opgeslagen. Indien geen ID3-tag beschikbaar is, wordt alleen de titelnaam weergegeven.
  • Bij titels met variabele bitrate (VBR) hoeft de weergegeven resterende weergavetijd niet overeen te komen met de daadwerkelijk resterende weergavetijd.

Hoofdmenu

Geldt voor het infotainment Blues.

Displayweergave
 afb. 153 Displayweergave

Beschrijving van de weergave afb. 153

A Informatieregel

B Naam van de weergegeven titel

C Statusregel

Audiobron selecteren

Meerdere malen op de toets drukken.

Het infotainment wisselt alleen tussen aangesloten audiobronnen met afspeelbare inhoud.

Het infotainment kan op de aangesloten audiobron max. 1024 mappen herkennen en max. 6500 bestanden afspelen. Uit een map kan het infotainment max.

1024 bestanden afspelen.

Instellen

Als het menu Media is opgeroepen herhaaldelijk de toets   indrukken.

Symbolen in de informatieregel A

Symbolen in de statusregel C

Weergaveregeling - Amundsen, Bolero

Functie Handeling
Afspelen/Pauze Aantippen van
Weergave van de actuele titel vanaf het begin Aantippen van (na 3 s na de start van de titelweergave)
Vingerbeweging naar rechts in beeldschermgedeelte A afb. 151 op pag.

126 (na 3 s na de start van de titelweergave)

Snel terugspoelen binnen de titel Ingedrukt houden van
Snel vooruitspoelen binnen de titel Ingedrukt houden van
Weergeven van de vorige titel Aantippen van (binnen 3 s na de start van de titelweergave)
Vingerbeweging naar rechts in beeldschermgedeelte A afb. 151 op pag.

126 (binnen 3 s na de start van de titelweergave)

Weergeven van de volgende titel Aantippen van
Vingerbeweging naar links in beeldschermgedeelte A afb. 151 op pag.

126

In-/uitschakelen van willekeurige weergave van actuele album/map Aantippen van
In-/uitschakelen van herhaalde weergave van actuele album/map Aantippen van
In-/uitschakelen van de herhaalde weergave van de betreffende titel Aantippen van

De beweging binnen de titel is door een vingerbeweging op de tijdbalk B afb. 151 op  mogelijk.

Weergaveregeling - Swi

Functie Handeling
Afspelen/Pauze Aantippen van
Weergeven van de vorige titel Aantippen van (binnen 3 s na de start van de titelweergave)
Weergave van de actuele titel vanaf het begin Aantippen van (na 3 s na de start van de titelweergave)
Snel terugspoelen binnen de titel Ingedrukt houden van
Snel vooruitspoelen binnen de titel Ingedrukt houden van
Weergeven van de volgende titel Aantippen van
In-/uitschakelen van willekeurige weergave van actuele album/map Aantippen van
In-/uitschakelen van herhaalde weergave van actuele album/map Aantippen van
In-/uitschakelen van de herhaalde weergave van de betreffende titel Aantippen van

De beweging binnen de titel is door een vingerbeweging op de tijdbalk B afb. 151 op  resp. afb. 152 op  mogelijk.

Weergaveregeling - Blues

Functie Handeling
Afspelen/Pauze Indrukken van
Snel vooruitspoelen binnen de titel Ingedrukt houden van
Snel terugspoelen binnen de titel Ingedrukt houden van
Weergave van de actuele titel vanaf het begin Indrukken van na 3 s na de start van de titelweergave
Weergeven van de vorige titel Indrukken van binnen 3 s na de start van de titelweergave
Weergeven van de volgende titel Indrukken van
Wisselen naar de vorige map/afspeellijst binnen de actuele audiobrona) Indrukken van
Wisselen naar de volgende map/afspeellijst binnen de actuele audiobrona) Indrukken van

a) De functie wordt door Apple-apparaten niet ondersteund.

Mappen-/titellijst

Geldt niet voor het infotainment Blues.

Amundsen, Bolero: Map-/titellijs
 afb. 154 Amundsen, Bolero: Map-/titellijst

Swing: Map-/titellijst
 afb. 155 Swing: Map-/titellijst

Map-/titellijst afb. 154 resp. afb. 155

A Gekozen audiobron / map van audiobron (de beweging binnen de map vindt plaats door het aantippen van de functietoets voor de map)

B Opties van map-/titelweergave

C Weergave van de multimedia-database (alleen als bronmap beschikbaar)

Selecteren van de audiobron

Map

Afspeellijst

Actueel weergegeven titel / gestopte titelweergave

De titel kan niet worden afgespeeld (door aantippen van de functietoets wordt de oorzaak getoond).

Let op

  • In de lijst worden de eerste 1.000 vermeldingen (titels, mappen e.d.) met de oudste aanmaakdatum weergegeven.
  • De inleessnelheid van de map-/titellijst is afhankelijk van het type audiobron, de verbindingssnelheid alsmede van het datavolume.

Multimedia-database

Geldt niet voor het infotainment Blues.

Amundsen, Bolero: Multimediadatabase
 afb. 156 Amundsen, Bolero: Multimediadatabase

Swing: Multimedia-database
 afb. 157 Swing: Multimedia-database

De audiobestanden worden naar hun eigenschappen in afzonderlijke categorieen B gesorteerd.

Multimedia-database afb. 156 resp. afb. 157

A Gekozen audiobron / gekozen categorie / map van de audiobron

B Sorteringscategorieën

C Weergave van de map-/titellijst (alleen als bronmap beschikbaar)

Selecteren van de audiobron

Aantippen - selecteren van de bovenliggende map / Ingedrukt houden - selecteren van de audiobron

Zie ook:

Mazda 2. Vermoeidheidswaarschuwing (DAA)
De vermoeidheidswaarschuwing (DAA) is een systeem dat vermoeidheid en verminderde aandacht van de bestuurder bespeurt en raadt de bestuurder aan een rustpauze te nemen. Wanneer de auto binnen ...

Skoda Fabia. Infotainmentoverzicht
Beschrijving - Infotainment Amundsen  afb. 128 Infotainment Amundsen Draaiknop voor het in- en uitschakelen van het infotainment, instellen van het volume Draaiknop voor oproepen en beve ...

Auto's: