Auto's:

Mazda 2: Mazda Radar Cruise Control (MRCC)
systeem - i-ACTIVSENSE - Tijdens het rijden - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Mazda Radar Cruise Control (MRCC) systeem

Mazda 2 / Mazda 2 - Instructieboekje / Tijdens het rijden / i-ACTIVSENSE / Mazda Radar Cruise Control (MRCC) systeem

Het Mazda Radar Cruise Control (MRCC) systeem regelt de volgafstand *1 al naargelang de rijsnelheid met behulp van een radarsensor (voor) die de afstand ten opzichte van een voorliggend voertuig meet, zodat de bestuurder het gaspedaal of het rempedaal niet constant hoeft te gebruiken.

*1 Volgafstandregeling: Regeling van de afstand tussen uw voertuig en het voorliggende voertuig dat door het Mazda Radar Cruise Control (MRCC) systeem is bespeurd.

Als uw auto het voorliggende voertuig dichter begint te naderen, omdat bijvoorbeeld het voorliggende voertuig plotseling afremt, wordt tegelijkertijd een waarschuwingsgeluid en een waarschuwingsindicatie op de display geactiveerd om u te waarschuwen voldoende afstand tussen de voertuigen te bewaren.

De volgende rijsnelheden kunnen ingesteld worden:

Gebruik het Mazda Radar Cruise Control (MRCC) systeem op snelwegen en overige autowegen waarbij niet veel herhaalde acceleratie en snelheidsmindering vereist is.

WAARSCHUWING

Vertrouw niet volledig op het Mazda Radar Cruise Control (MRCC) systeem en rijd altijd voorzichtig: Het Mazda Radar Cruise Control (MRCC) systeem is bedoeld om de bestuurder te ontlasten en hoewel een constante rijsnelheid wordt aangehouden, of specifieker, er overeenkomstig de rijsnelheid een constante afstand wordt aangehouden tussen uw auto en het bespeurde voorliggende voertuig, heeft het systeem detectiebeperkingen afhankelijk van het soort voorliggende voertuig en de conditie ervan, de weersomstandigheden en de verkeerssituatie. Verder is het mogelijk dat het systeem niet in staat is voldoende af te remmen om een botsing met het voorliggende voertuig te vermijden als het voorliggende voertuig plotseling afremt of een ander voertuig in de rijstrook snijdt, waardoor een ongeluk veroorzaakt kan worden. Controleer altijd de veiligheid van de omgeving en trap het rempedaal of gaspedaal in terwijl u een veiliger afstand aanhoudt ten opzichte van voorliggende voertuigen of tegenliggers.

Gebruik het Mazda Radar Cruise Control (MRCC) systeem niet op de volgende plaatsen. Anders kan dit een ongeluk tot gevolg hebben:

 • Wegen met scherpe bochten en met druk verkeer waar er onvoldoende ruimte is tussen de voertuigen. Wegen waar veelvuldig en herhaaldelijk geaccelereerd en afgeremd moet worden (rijden onder deze omstandigheden met gebruik van het Mazda Radar Cruise Control (MRCC) systeem is niet mogelijk).
 • Bij het rijden op op- en afritten van snelwegen, in- en uitrijden van tankstations en parkeerplaatsen langs snelwegen (als u een snelweg verlaat terwijl de volgafstandregeling in gebruik is, wordt het voorliggende voertuig niet langer gevolgd en bestaat de kans dat uw auto tot aan de ingestelde rijsnelheid accelereert).
 • Gladde wegen zoals met ijs of sneeuw bedekte wegen (de banden kunnen gaan slippen waardoor u de macht over het stuur kunt verliezen).
 • Lange aflopende hellingen (voor het aanhouden van de afstand tussen voertuigen, worden de remmen automatisch en continu door het systeem in werking gesteld, hetgeen verlies van remkracht tot gevolg kan hebben).

Met het oog op de veiligheid, het Mazda Radar Cruise Control (MRCC) systeem uitschakelen wanneer dit niet wordt gebruikt.

 

OPGELET Als het voertuig gesleept wordt of als u een aanhanger trekt, het Mazda Radar Cruise Control (MRCC) systeem uitschakelen om een verkeerde bediening te voorkomen.

 

OPMERKING
 • Het Mazda Radar Cruise Control (MRCC) systeem functioneert wanneer aan alle volgende voorwaarden is voldaan.
 • De rijsnelheid is als volgt:
 • (Europees model) Ongeveer 30 km/h tot 200 km/h
 • (Behalve Europese modellen) Ongeveer 30 km/h tot 145 km/h
 • Het Mazda Radar Cruise Control (MRCC) systeem is ingeschakeld.
 • De handrem is niet aangetrokken.
 • Het Smart Brake Support remhulpsysteem (SBS) is niet defect.
 • De Dynamische stabiliteitsregeling (DSC) werkt normaal.
 • Alle portieren zijn gesloten.
 • De veiligheidsgordel van de bestuurder is vastgemaakt.

(Handgeschakelde versnellingsbak)

 • De keuzehendel staat in een andere stand dan achteruit (R) of neutraal (N).
 • Het koppelingspedaal wordt niet ingetrapt.

(Automatische transmissie)

 • De keuzehendel staat in de stand (D) of de stand handmatig (M) (handmatige functie).
 • In de volgende gevallen bestaat de kans dat de waarschuwingen niet geactiveerd worden als uw auto het voorliggende voertuig dichter begint te naderen.
 • U rijdt met dezelfde snelheid als het voorliggende voertuig.
 • Direct nadat het Mazda Radar Cruise Control (MRCC) systeem is ingesteld.
 • Wanneer het gaspedaal wordt ingetrapt of direct nadat het gaspedaal is losgelaten.
 • Een ander voertuig snijdt in de rijstrook.
 • De volgende objecten worden niet als fysieke objecten herkend.
 • Voertuigen die naderen vanuit tegenovergestelde richting.
 • Voetgangers
 • Stilstaande objecten (stilstaande voertuigen, obstakels)
 • Als een voorliggend voertuig met buitengewoon lage snelheid rijdt, bestaat de kans dat het systeem dit niet correct bespeurt.
 • Tijdens het rijden met volgafstandregeling, het systeem niet instellen op tweewielige voertuigen zoals motorfietsen en fietsen.
 • Gebruik het Mazda Radar Cruise Control (MRCC) systeem niet onder omstandigheden waarbij de waarschuwingen voor korte volgafstand veelvuldig geactiveerd worden.

 

OPMERKING
 • Tijdens het rijden met volgafstandregeling, laat het systeem uw auto accelereren en snelheid minderen overeenkomstig de snelheid van het voorliggende voertuig.

  Als het echter voor een rijbaanverandering noodzakelijk is te accelereren of als het voorliggende voertuig plotseling afremt waardoor u het voertuig snel dicht nadert, accelereren met behulp van het gaspedaal of snelheid minderen met behulp van het rempedaal afhankelijk van de omstandigheden.

 • Terwijl het Mazda Radar Cruise Control (MRCC) systeem in gebruik is, wordt dit niet geannuleerd als de keuzehendel (automatische transmissie)/versnellingshendel (handgeschakelde versnellingsbak) gebruikt wordt en vindt bedoeld afremmen op de motor niet plaats. Als snelheidsvermindering vereist is, de instelling voor de rijsnelheid verlagen of het rempedaal intrappen.
 • De remlichten branden terwijl het automatisch afremmen van het Mazda Radar Cruise Control (MRCC) systeem in werking is, echter het is mogelijk dat deze niet branden wanneer de auto op een aflopende helling rijdt met de ingestelde rijsnelheid of met constante snelheid rijdt en een voorliggend voertuig volgt.
 • Het waarschuwingslampje (oranje) van het Mazda Radar Cruise Control (MRCC) systeem gaat branden wanneer er een defect is in het systeem.

  Zie Waarschuwingslampjes

 • De regeling van de volgafstand kan uitgeschakeld worden en het systeem kan overgeschakeld worden op enkel kruissnelheidsregeling. Zie Kruissnelheidsregelaarfunctie
Zie ook:

Mazda 2. Doorwaden van water
WAARSCHUWINGDroog remmen die nat geworden zijn door langzaam te rijden, het gaspedaal los te laten en het rempedaal enkele malen licht in te trappen totdat de remwerking weer normaal wordt: ...

KIA Rio. Verwijderen en opbergen van het reservewiel
Draai de bevestigingsbout van het wiel linksom. Plaats het wiel in omgekeerde volgorde van verwijderen. Plaats het reservewiel en het gereedschap op de juiste wijze terug om te voorkomen ...

Auto's: