Auto's:

Mazda 2: Kruissnelheidsregelaarfunctie - Mazda Radar Cruise Control (MRCC)
systeem - i-ACTIVSENSE - Tijdens het rijden - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Kruissnelheidsregelaarfunctie

Terwijl deze functie in werking is, wordt de volgafstandregeling uitgeschakeld en werkt alleen de kruissnelheidsregelaarfunctie.

De rijsnelheid kan op hoger dan ongeveer 25 km/h worden ingesteld.

Gebruik de kruissnelheidsregelaarfunctie op snelwegen en overige autowegen waarbij niet veel herhaalde acceleratie en snelheidsmindering vereist is.

WAARSCHUWING

Gebruik de kruissnelheidsregelaarfunctie niet in de volgende locaties:

Anders kan dit een ongeluk tot gevolg hebben.

  • Wegen met scherpe bochten en met druk verkeer waar er onvoldoende ruimte is tussen de voertuigen. (Rijden onder deze omstandigheden met gebruik van de kruissnelheidsregelaarfunctie is niet mogelijk)
  • Steile afdalingen (het is mogelijk dat de ingestelde snelheid wordt overschreden omdat niet voldoende op de motor kan worden afgeremd)
  • Gladde wegen zoals met ijs of sneeuw bedekte wegen (de banden kunnen gaan slippen waardoor u de macht over het stuur kunt verliezen).

Rijd altijd voorzichtig: De waarschuwingen en remregeling zullen na het uitschakelen van de volgafstandregeling niet functioneren en het systeem wordt overgeschakeld naar alleen de kruissnelheidsregelaarfunctie. Trap het rempedaal in om snelheid te minderen overeenkomstig de verkeerssituatie en houd een veiliger afstand aan ten opzichte van uw voorligger en rijd altijd voorzichtig.

Overschakelen naar de kruissnelheidsregelaarfunctie

Wanneer de MODE schakelaar wordt ingedrukt terwijl het Mazda Radar Cruise Control (MRCC) systeem is ingeschakeld, schakelt het systeem over naar de kruissnelheidsregelaarfunctie.

Wanneer het systeem overschakelt naar de kruissnelheidsregelaarfunctie, wordt de hoofdindicatie van de kruissnelheidsregelaar (wit) in de instrumentengroep en de Active Driving Display getoond om de bestuurder als volgt op de hoogte te stellen:

WAARSCHUWING

Schakel de kruissnelheidsregelaarfunctie altijd uit wanneer deze niet wordt gebruikt: Het ingeschakeld laten van de kruissnelheidsregelaarfunctie wanneer deze niet wordt gebruikt is gevaarlijk, aangezien deze onvoorzien in werking zou kunnen treden wat een ongeluk kan veroorzaken.

Instellen van de snelheid

Stel het systeem af op de gewenste rijsnelheid met behulp van het gaspedaal.

Wanneer de SET+ of SET- schakelaar wordt ingedrukt, licht de instelindicatie (groen) van de kruissnelheidsregelaar op en begint de volgafstandregeling.

OPMERKING
  • Het is mogelijk dat het systeem de ingestelde snelheid niet constant kan aanhouden, afhankelijk van de rijomstandigheden zoals bij steile hellingen of afdalingen.
  • Wanneer de SET+ schakelaar wordt ingedrukt en vastgehouden zal de snelheid blijven toenemen. Wanneer de SET- schakelaar wordt ingedrukt en vastgehouden zal de snelheid blijven afnemen.

Verhogen van de ingestelde snelheid

Door het volgen van onderstaande bedieningsstappen kan de ingestelde snelheid worden verhoogd:

Verhogen van de snelheid met behulp van de SET+ schakelaar

Houd de SET+ schakelaar ingedrukt en laat de schakelaar bij de gewenste snelheid los.

De ingestelde snelheid kan stapsgewijs afgesteld worden (in stappen van 1 km/h) door het indrukken en onmiddellijk weer loslaten van de schakelaar. Als bijvoorbeeld de schakelaar 4 maal wordt ingedrukt, neemt de ingestelde snelheid met ongeveer 4 km/h toe.

Verhogen van de snelheid met behulp van het gaspedaal

Trap het gaspedaal in en druk de SET+ of SET- schakelaar bij de gewenste snelheid in.

Als de schakelaar niet wordt bediend, keert het systeem terug naar de ingestelde snelheid nadat u uw voet van het gaspedaal heeft afgehaald.

Verlagen van de ingestelde snelheid

Houd de SET- schakelaar continu ingedrukt en laat de schakelaar bij de gewenste snelheid los.

De ingestelde snelheid kan stapsgewijs afgesteld worden (in stappen van 1 km/h) door het indrukken en onmiddellijk weer loslaten van de schakelaar. Als bijvoorbeeld de schakelaar 4 maal wordt ingedrukt, neemt de ingestelde rijsnelheid met ongeveer 4 km/h af.

Uitschakelen van de functie

Uitschakelen met behulp van de OFF/ CAN schakelaar

Wanneer de OFF/CAN schakelaar eenmaal wordt ingedrukt, wordt de kruissnelheidsregelaarfunctie geannuleerd.

Uitschakelen met behulp van de MODE schakelaar

Wanneer de MODE schakelaar wordt ingedrukt, wordt de kruissnelheidsregelaarfunctie geannuleerd en wordt de volgafstandregelfunctie voor gebruik beschikbaar gemaakt.

De kruissnelheidsregelaarfunctie wordt in de volgende gevallen automatisch uitgeschakeld. Als de RES schakelaar wordt ingedrukt terwijl de rijsnelheid 25 km/h of hoger is, keert de snelheid terug naar de oorspronkelijk ingestelde snelheid.

(Handgeschakelde versnellingsbak)

(Automatische transmissie)

OPMERKING
  • Als de rijsnelheid afneemt met ongeveer 15 km/h of meer dan de ingestelde snelheid, bestaat de kans dat de kruissnelheidsregelaarfunctie wordt uitgeschakeld.
  • Wanneer de rijsnelheid minder is dan 21 km/h, wordt de kruissnelheidsregelaarfunctie uitgeschakeld. In dit geval zal als bij acceleratie van de auto tot 25 km/h of hoger de RES schakelaar wordt ingedrukt, de rijsnelheid niet terugkeren naar de oorspronkelijk ingestelde snelheid. Terugstellen van de kruissnelheidsregelaarfunctie.
Zie ook:

KIA Rio. Wielen verwisselen
Om de banden zo gelijkmatig mogelijk te laten slijten wordt aangeraden de wielen iedere 10.000 km of eerder, indien het slijtagepatroon daartoe aanleiding geeft, te verwisselen. Controleer ...

Opel Corsa. Hoofdsteunen
Stand Waarschuwing Alleen met correct ingestelde hoofdsteunen rijden. De bovenzijde van de hoofdsteun moet op gelijke hoogte zijn als de bovenzijde van het hoofd. Is dit bi ...

Auto's: