Auto's:

Mazda 2: Anti-wielspin regeling (TCS) - ABS/TCS/DSC - Tijdens het rijden - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Anti-wielspin regeling (TCS)

De anti-wielspin regeling (TCS) zorgt via regeling van het motorkoppel en de remmen voor een verhoging van de aandrijfkracht en een verbetering van de veiligheid. Wanneer door het TCS systeem het doorspinnen van een van de aangedreven wielen wordt geregistreerd, wordt het motorkoppel verminderd om verlies van aandrijfkracht te voorkomen.

Dit betekent dat op een glad wegdek de motor automatisch wordt afgesteld voor het leveren van de optimale aandrijfkracht voor de aangedreven wielen, om doorspinnen en verlies van aandrijfkracht te beperken.

Het waarschuwingslampje gaat branden als het systeem defect is.

Zie Waarschuwingslampjes

WAARSCHUWING

De anti-wielspin regeling (TCS) kan dus niet beschouwd worden als remedie voor onveilige rijtechnieken: De anti-wielspin regeling (TCS) biedt geen vrijwaring tegen onveilig of roekeloos rijgedrag, buitensporig hoge snelheden, het te dicht achter een ander voertuig rijden of aquaplaning (tengevolge van een laag water op het wegdek wordt de wrijvingskracht van de banden verminderd). Ongelukken blijven dan nog steeds mogelijk.

Gebruik winterbanden of sneeuwkettingen en rijd met verminderde snelheid wanneer wegen met sneeuw en/of ijs overdekt zijn: Rijden zonder de juiste aandrijfkrachthulpmiddelen op wegen die met sneeuw en/of ijs overdekt zijn is gevaarlijk. De anti-wielspin regeling (TCS) alleen kan geen voldoende aandrijfkracht leveren en ongelukken blijven dan nog steeds mogelijk.

 

OPMERKING Voor het uitschakelen van de TCS, op de DSC OFF schakelaar drukken

TCS/DSC indicatielampje

Dit indicatielampje blijft gedurende enkele seconden branden wanneer het contact op ON gezet wordt. Als het TCS of DSC systeem in werking is, gaat het indicatielampje knipperen.

Als het lampje blijft branden, is er mogelijk een defect in het TCS, DSC of het rembekrachtigingsysteem en bestaat de kans dat deze niet correct functioneren.

Breng uw auto naar een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur.

OPMERKING
  • Afgezien van het knipperen van het indicatielampje, is een licht "afremmend" geluid van de motor hoorbaar. Dit geeft aan dat het TCS/ DSC systeem juist werkt.
  • Op gladde oppervlakken zoals verse sneeuw, zal het onmogelijk zijn een hoog toerental te bereiken wanneer het TCS systeem is ingeschakeld.
Zie ook:

Fiat Punto. Identificatiegegevens
VIN-PLAATJE Dit bevindt zich linksachter op de vloer van de bagageruimte fig. 114en bevat de volgende identificatiegegevens: Nummer typegoedkeuring. Identificatiecode voertuigtype. Chassi ...

Peugeot 208. Verkeersinformatie ontvangen
De functie TA (Traffic Announcement) geeft voorrang aan TAwaarschuwingsmeldingen. Om te worden geactiveerd moet deze functie een radiozender die deze berichten uitzendt, goed kunnen ontvangen. ...

Auto's: