Auto's:

KIA Rio: Op eigen kracht lostrekken van de auto - Rijden onder speciale rijomstandigheden - Rijden met uw auto - KIA Rio - InstructieboekjeKIA Rio: Op eigen kracht lostrekken van de auto

Verdraai eerst het stuurwiel een aantal keren naar rechts en naar links om de voorwielen vrij te maken wanneer de auto vastzit in ijs, modder of sneeuw en het nodig is de auto heen en weer te schommelen om te proberen hem los te trekken. Schakel vervolgens afwisselend de eerste versnelling en de achteruitversnelling (bij een handgeschakelde transmissie) in of stand R en één van de vooruitversnellingen (bij een automatische transmissie). Laat de motor niet met een te hoog toerental draaien en laat de wielen niet te lang doorslippen. Als de auto na enkele pogingen nog vastzit, dient u de auto los te laten trekken om oververhitting van de motor en beschadiging van de transmissie te voorkomen.

OPMERKING Het langdurig op eigen kracht lostrekken van de auto kan oververhitting van de motor en beschadiging van de transmissie en van de banden veroorzaken.

 

WAARSCHUWING - Slippende wielen Laat de wielen niet doorslippen, vooral niet met hoge snelheid van meerdan 56 km/h. Het met hoge snelheid door laten slippen van de wielen wanneer de auto stilstaat, kan oververhitting van de banden veroorzaken waardoor deze kunnen exploderen en voorbijgangers kunnen verwonden.

 

AANWIJZING De voertuigstabiliteitsregeling (ESC) (indien van toepassing) moet in stand OFF wordt gezet voordat de auto op eigen kracht losgetrokken wordt.

 

WAARSCHUWING Als u met u auto vast komt te zitten in de sneeuw, modder, zand, enz., kunt u proberen de auto weer los te krijgen door afwisselend voor- en achteruit te rijden. Doe dat echter niet als er mensen of obstakels in de directe nabijheid van de auto aanwezig zijn. Tijdens het voor- of achteruitrijden kan de auto plotseling naar voren of naar achteren bewegen als de aangedreven wielen weer grip krijgen, waardoor personen letsel kunnen oplopen of schade kan ontstaan.

Vloeiend nemen van bochten

Rijden onder speciale rijomstandigheden

Pas uw snelheid zo aan dat u in bochten niet hoeft te remmen of te schakelen, vooral op een nat wegdek. Het beste is licht accelererend de bocht uit te rijden.

Als u deze adviezen opvolgt wordt de bandenslijtage tot een minimum beperkt.

Rijden in het donker

Rijden onder speciale rijomstandigheden

Omdat het rijden in het donker meer gevaren oplevert dan het rijden bij daglicht, volgen hier een aantal belangrijke tips om te onthouden:

Rijden in de regen

Rijden onder speciale rijomstandigheden

Regen en natte wegen kunnen het rijden gevaarlijk maken, vooral wanneer u er niet op bedacht bent. Hier volgen een aantal aandachtspunten voor het rijden in de regen:

Doorwaden van water

Vermijd het doorwaden van water tenzij u er zeker van bent dat het water niet hoger komt dan de onderzijde van de wielnaven. Rijd altijd langzaam bij het doorwaden van water. Bewaar voldoende remafstand omdat het remvermogen verminderd kan zijn.

Droog de remmen door na het doorwaden bij lage snelheid het rempedaal een aantal malen voorzichtig in te trappen.

Rijden In het terrein

Rijd in het terrein voorzichtig omdat uw auto beschadigd kan raken door stenen of boomwortels. Zorg dat u weet hoe de omstandigheden in het terrein zijn voordat u er gaat rijden.

Rijden met hoge snelheden

Banden

Rijden onder speciale rijomstandigheden

Verhoog de bandenspanning tot de voorgeschreven waarde. Een te lage bandenspanning kan leiden tot oververhitting van de banden en tot schade aan de banden.

Laat de banden van uw auto tijdig vervangen; versleten banden bieden minder grip en raken sneller lek.

AANWIJZING Overschrijd nooit de maximale bandenspanning die op de band is aangegeven.

 

WAARSCHUWING

  • Banden met een te hoge of een te lage spanning hebben een negatieve invloed op het rijgedrag en kunnen ervoor zorgen dat u de macht over de auto verliest, waardoor een aanrijding met (ernstig) letsel het gevolg kan zijn. Controleer voordat u gaat rijden altijd eerst de bandenspanning. Zie voor de juiste bandenspanning “Banden en velgen” in hoofdstuk 9.
  • Het rijden met banden zonder of met onvoldoende profiel is gevaarlijk. Versleten banden kunnen ertoe leiden dat u de controle over uw auto verliest, waardoor (ernstig) letsel kan ontstaan. Versleten banden moeten zo spoedig mogelijk worden vervangen. Controleer het profiel van uw banden altijd voordat u gaat rijden. Zie voor meer informatie en de slijtagelimiet “Banden en velgen” in hoofdstuk 8.

Brandstof, koelvloeistof en motorolie

Bij het rijden met hoge snelheden wordt meer brandstof verbruikt dan bij het rijden in de stad. Vergeet niet zowel het koelvloeistofpeil als het motoroliepeil te controleren.

Aandrijfriem

Een onvoldoende gespannen of beschadigde aandrijfriem kan leiden tot oververhitting van de motor.

Zie ook:

Mazda 2. Motoruitlaatgassen (Koolmonoxide)
WAARSCHUWINGNiet met uw auto rijden als u uitlaatgas binnen in de auto ruikt: Uitlaatgas is gevaarlijk. Dit gas bevat koolmonoxide (CO), dat kleurloos, geurloos en giftig is. Bij inademin ...

Mazda 2. Toepassingen
OPMERKING Het schermdisplay kan verschillen afhankelijk van kwaliteit en specificatie. Selecteer het pictogram op het thuisscherm voor het tonen van het Toepassingen scherm. De volgende inf ...

Auto's: