Auto's:

Renault Clio: Tips voor het rijden, eco-modus - Het rijden - Renault Clio - InstructieboekjeRenault Clio: Tips voor het rijden, eco-modus

Renault Clio / Renault Clio - Instructieboekje / Het rijden / Tips voor het rijden, eco-modus

Het brandstofverbruik is goedgekeurd overeenkomstig een voorgeschreven standaardmethode.

Deze methode is voor alle autofabrikanten hetzelfde en maakt het mogelijk om auto's met elkaar te vergelijken.

Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden van de auto, de uitrustingen en de rijstijl. Raadpleeg voor een optimaal brandstofverbruik onderstaande aanbevelingen.

Afhankelijk van de auto beschikt u over verschillende functies die u kunnen helpen het brandstofverbruik te verminderen:

Deze informatie wordt aangevuld door het navigatiesysteem, als de auto hiermee is uitgerust.

TIPS VOOR HET RIJDEN, ECO-MODUS

Indicatielampje voor overschakelen naar de volgende versnelling 1

Een controlelampje op het instrumentenpaneel geeft het beste moment aan om naar een hogere of lagere versnelling te schakelen om het brandstofverbruik zo laag mogelijk te houden:

schakel een hogere versnelling in;

schakel naar een lagere versnelling.

Indicatielampje rijstijl 2

Dit lampje informeert u in real time over uw rijstijl. U wordt gewaarschuwd door de kleur van het lampje 2.

Voor in -of uitschakelen van de rijstijlindicatie raadpleegt u het instructieboekje van het multimediasysteem.

TIPS VOOR HET RIJDEN, ECO-MODUS

Trajectbalans

Nadat de motor is afgezet, geeft de "Trajectbalans"-weergave op het scherm 3 informatie over uw laatste traject.

Het geeft aan:

Een algemene melding van 0 tot 100 geeft u de mogelijkheid om uw prestaties als zuinige bestuurder in te schatten. Hoe hoger het cijfer, hoe lager het brandstofverbruik.

De tips voor zuinig rijden worden u gegeven om uw prestaties te verbeteren.

Het opslaan van uw voorkeurstrajecten geeft u de mogelijkheid om uw prestaties te vergelijken.

Voor meer informatie raadpleegt u het instructieboekje van het multimediasysteem.

stand ECO

De ECO-modus is een functie die het brandstofverbruik zo laag mogelijk houdt. Deze werkt op bepaalde stroomverbruikende systemen in de auto (verwarming, airconditioning, stuurbekrachtiging, enz.) en op bepaalde rij-activiteiten (versnellen, vertragen, schakelen, gebruik van snelheidsregelaar, enz.).

TIPS VOOR HET RIJDEN, ECO-MODUS

Activeren van de functie

Druk op de schakelaar 4.

Het controlelampje 5 verschijnt op het instrumentenpaneel om de inschakeling te bevestigen.

Tijdens het rijden kan de ECO-modus tijdelijk worden uitgezet om de motor weer op volle kracht te laten werken.

Druk daartoe het gaspedaal diep in.

De ECO-modus wordt weer ingeschakeld zodra u de druk op het gaspedaal vermindert.

TIPS VOOR HET RIJDEN, ECO-MODUS

Uitschakelen van de functie

Druk op de schakelaar 4.

Het controlelampje 5 op het instrumentenpaneel gaat uit om de uitschakeling te bevestigen.

TIPS VOOR HET RIJDEN, ECO-MODUS

Tips voor het rijden en ECO-rijden

Rijgedrag

Rijd niet door als het water op de weg hoger staat dan de onderrand van de velgen.

Hinder bij het rijden

Gebruik aan bestuurderskant uitsluitend een mat die bestemd is voor uw auto en die is vastgemaakt aan de daarvoor aanwezige onderdelen. Controleer regelmatig de bevestiging ervan. Gebruik niet meerdere matten op elkaar.

Gevaar van hakende pedalen

TIPS VOOR HET RIJDEN, ECO-MODUS

Banden

TIPS VOOR HET RIJDEN, ECO-MODUS

Tips voor het gebruik

Zie ook:

Toyota Yaris. Handmatig in- en uitschakelen van het grootlicht
■ Dimlicht inschakelen Trek de hendel naar u toe, zodat deze in de oorspronkelijke stand terugkomt. Het controlelampje van het Automatic High Beam-systeem dooft. Duw de hendel van u a ...

Skoda Fabia. Import eigen reisdoelen
Inleiding  afb. 192 MyDestination-applicatie op de ŠKODA-internetpagina's  afb. 193 ŠKODA Connect internetpagina's In dit hoofdstuk staan reisdoelen beschreven die in ...

Auto's: