Auto's:

KIA Rio: Elektronische stabiliteitsregeling 
(Electronic Stability Control -ESC) - Remsysteem - Rijden met uw auto - KIA Rio - InstructieboekjeKIA Rio: Elektronische stabiliteitsregeling (Electronic Stability Control -ESC)

KIA Rio / KIA Rio - Instructieboekje / Rijden met uw auto / Remsysteem / Elektronische stabiliteitsregeling (Electronic Stability Control -ESC)

Remsysteem

De elektronische stabiliteitsregeling (ESC) is ontworpen om de stabiliteit van de auto in bochten te verbeteren. Het ESC controleert in welke richting u stuurt en in welke richting de auto daadwerkelijk beweegt.

Het ESC remt de wielen gericht af en grijpt indien nodig in in het motormanagementsysteem om de auto te stabiliseren.

WAARSCHUWING Rijd niet harder dan de toestand van de weg toelaat en neem bochten niet met een te hoge snelheid. Elektronische stabiliteitsregeling (ESC) kan geen ongelukken voorkomen. Te hoge bochtensnelheden, abrupte uitwijkmanoeuvres en aquaplaning op een nat wegdek kunnen nog steeds leiden tot ernstige ongelukken. Alleen een bestuurder die veilig en oplettend rijdt kan aanrijdingen voorkomen door manoeuvres te vermijden die kunnen leiden tot het verlies van grip van de banden. Neem ook bij een auto die is uitgerust met ESC de normale voorzorgsmaatregelen in acht en pas uw snelheid altijd aan aan de omstandigheden.

De elektronische stabiliteitsregeling (ESC) is een elektronisch systeem dat ontworpen is om de auto onder ongunstige omstandigheden beter onder controle te kunnen houden. Het systeem is geen vervanging voor een veilig rijgedrag. Zaken als snelheid, conditie van de weg en stuurcommando’s van de bestuurder hebben invloed op de mate waarin het ESC verlies van controle over de auto kan voorkomen. Het blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de bestuurder de snelheid aan te passen aan de omstandigheden en te zorgen voor een juiste veiligheidsmarge.

In dat geval is een tikkend geluid hoorbaar in het remsysteem en kan het rempedaal gaan trillen. Dit is normaal.

Het betekent dat het ESC in werking is getreden.

AANWIJZING Na het starten van de motor en het wegrijden kan er in de motorruimte een klikkend geluid hoorbaar zijn. Dit is normaal en geeft aan dat de elektronische stabiliteitsregeling (ESC) juist werkt.

Bediening voertuigstabiliteitsregeleing (ESC)

Voertuigstabiliteitsregeling (ESC) ingeschakeld

In werking

Als de elektronische stabili-teitsregeling in werking treedt, gaat het controlelampje ESC knipperen.

Voertuigstabiliteitsregeling (ESC) uitgeschakeld

Uitschakelen van ESCsysteem:

Remsysteem

Druk kort op de toets ESC OFF (controlelampje ESC OFF gaat branden en er wordt een melding weergegeven).

In deze modus werkt de motorregelfunctie niet. Met andere woorden, de anti-doorslipregeling werkt niet maar de remsysteemregelfunctie werkt wel.

Remsysteem

Houd de toets ESC OFF langer dan 3 seconden ingedrukt. Het controlelampje ESC OFF gaat branden, er wordt een melding weergegeven en de waarschuwingszoemer ESC OFF klinkt. In deze modus werken de motorregelfunctie en de remsysteemregelfunctie niet. Met andere woorden, de stabiliteitsregeling van de auto is uitgeschakeld.

Als u het contact in de stand LOCK/OFF zet terwijl de ESC is uitgeschakeld, blijft de ESC uitgeschakeld. Pas wanneer de motor opnieuw wordt gestart, zal de ESC automatisch weer worden ingeschakeld.

Controlelampje

Remsysteem

Als het contact in stand ON wordt gezet, gaat het controlelampje branden. Als het systeem in orde is dooft het lampje na enige tijd weer.

Het controlelampje ESC knippert als het ESC werkt of gaat branden als het ESC niet in werking treedt.

Het controlelampje ESC OFF gaat branden als het ESC wordt uitgeschakeld met de schakelaar.

OPMERKING Als er banden en/of velgen met een verschillende maat onder de auto gemonteerd zijn, kan dat de werking van het ESC in negatieve zin beïnvloeden. Zorg er daarom voor dat als de banden onder uw auto vervangen moeten worden, ze dezelfde maat hebben als de originele banden.

 

WAARSCHUWING De elektronische stabiliteitsregeling is slechts een hulpmiddel bij het rijden; pas op bochtige en gladde wegen uw rijsnelheid aan.

Rijd voorzichtig en probeer niet te accelereren als het controlelampje ESC knippert of als u op een gladde weg rijdt.

Voertuigstabiliteitsregeling (ESC) uitschakelen

Tijdens het rijden

Druk nooit op de schakelaar ESC OFF als de elektronische stabiliteitsregeling in werking is (controlelampje ESC knippert). Als het systeem in dat geval toch wordt uitgeschakeld, kan de auto gaan slippen.

AANWIJZING

  • Schakel de ESC OFF (controlelampje ESC OFF brandt) als de auto op een rollenbank getest wordt.
  • Het uitschakelen van de ESC heeft geen gevolgen voor een correcte werking van het ABS en het remsysteem.

 

WAARSCHUWING Druk nooit op de schakelaar ESC OFF als de ESC in werking is. Als het systeem in dat geval toch wordt uitgeschakeld, kan de auto gaan slippen.

Schakel de ESC tijdens het rijden alleen uit als u op een vlakke weg rijdt.

Hill-start Assist Control (HAC)

Hill-start Assist Control is een comfortverhogende functie.

De functie is bedoeld om te voorkomen dat de auto achteruitrolt wanneer u stopt op een helling en weer wilt wegrijden. De HAC zorgt ervoor dat de remmen nog 2 seconden bediend blijven nadat de bestuurder het rempedaal losgelaten heeft.

In deze tijd heeft de bestuurder voldoende tijd om het gaspedaal in te trappen om weg te rijden.

De remdruk wordt verminderd zodra het systeem detecteert dat de bestuurder weg wil rijden.

WAARSCHUWING De HAC wordt gewoonlijk slechts gedurende 2 seconden geactiveerd. De bestuurder moet bij het wegrijden op een helling rekening houden met de mogelijkheid dat de auto ongewenst achteruitrolt en tegen voorwerpen of personen achter de auto rijdt, doordat de remmen onvoldoende krachtig bediend werden terwijl de auto stilstond.

 

AANWIJZING

  • De HAC werkt niet wanneer de selectiehendel in stand P of N staat.
  • De HAC wordt wel geactiveerd wanneer de ESC is uitgeschakeld, maar niet wanneer er een storing in de ESC is opgetreden.
Zie ook:

Toyota Yaris. Informatie over brandstof
BenzinemotorEU: Gebruik uitsluitend loodvrije benzine conform de Europese norm EN228. Gebruik euro-loodvrij met een octaangetal van 95 RON (Research Octane Number) of hoger voor optimale pr ...

Peugeot 208. Telefoon
VRAAG ANTWOORD OPLOSSING Het lukt me niet om mijn Bluetooth-telefoon te koppelen. Het is mogelijk dat de Bluetooth-functie van de telefoon is uitgeschakeld of dat uw ...

Auto's: