Auto's:

Mazda 2: Vervangen van zekeringen - Zekeringen - Zelf uit te voeren onderhoud - Onderhoud en verzorging - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Vervangen van zekeringen

Vervangen van de zekeringen aan de linkerzijde van de auto

Controleer eerst de zekeringen aan de linkerzijde van de auto, indien de elektrische installatie niet werkt.

1. Controleer of de contactschakelaar uitgeschakeld is en dat de overige schakelaars uit zijn.

2. Open de kap van het zekeringenpaneel.

Vervangen van zekeringen

3. Trek de zekering recht uit met behulp van de zekeringtrekker welke aangebracht is op het zekeringenblok in de motorruimte.

Vervangen van zekeringen

4. Controleer de zekering en vervang deze als deze is doorgeslagen.

Vervangen van zekeringen

5. Druk een nieuwe zekering van hetzelfde amperage op de plaats en controleer of deze goed in de klemmen vastzit. Als dit niet het geval is, de zekering door een deskundige reparateur laten installeren.

Bij voorkeur een officiële Mazda reparateur.

Indien er geen reserve-zekering meer beschikbaar is, kunt u een zekering van dezelfde capaciteit gebruiken van een circuit dat voor het rijden met de auto niet essentieel is, zoals het AUDIO of OUTLET circuit.

OPGELET Vervang een zekering steeds door een originele Mazda zekering of gelijkwaardige van dezelfde capaciteit.

Anders bestaat de kans op beschadiging van de elektrische installatie.

6. Breng de afdekking aan en controleer dat deze stevig op zijn plaats zit.

Vervangen van de zekeringen onder de motorkap

Controleer het zekeringenblok in de motorruimte, indien de koplampen of andere elektrische onderdelen niet functioneren en de zekeringen in het interieur in orde zijn. Indien een zekering is doorgeslagen, dient deze te worden vervangen. Handel in een dergelijk geval als volgt: 1. Controleer of de contactschakelaar uitgeschakeld is en dat de overige schakelaars uit zijn.

2. Verwijder de kap van het zekeringenblok.

Vervangen van de zekeringen onder de motorkap

3. Indien een zekering behalve de MAIN zekering is doorgeslagen, dient deze vervangen te worden door een nieuwe van hetzelfde amperage.

Vervangen van de zekeringen onder de motorkap

WAARSCHUWING

De hoofdzekering en multiplex trage zekering niet zelf vervangen. Laat het vervangen van de zekering over een aan officiële Mazda reparateur: Zelf vervangen van deze zekeringen is gevaarlijk, aangezien dit hoogspanningszekeringen zijn. Als de zekering op onjuiste wijze wordt vervangen, kan dit een elektrische schok of kortsluiting veroorzaken en brand teweeg brengen.

4. Breng de afdekking aan en controleer dat deze stevig op zijn plaats zit.

Zie ook:

Renault Clio. Binnenverlichting: vervangen van een lamp
Binnenlicht (Afhankelijk van de auto) Binnenlicht uitgerust met verspreiders 1 Maak de lichtkap met een platte schroevendraaier los. Maak de betreffende lamp vrij. Lamptype: W5W. ...

Peugeot 208. Modus AUTO
Druk herhaaldelijk op de toets "AUTO". Het lampje gaat branden zodra de toets wordt ingedrukt; de ingeschakelde stand verschijnt op het display van de automatische airconditioning: vo ...

Auto's: