Auto's:

KIA Rio: Vehicle Stability Management (VSM) - Remsysteem - Rijden met uw auto - KIA Rio - InstructieboekjeKIA Rio: Vehicle Stability Management (VSM)

KIA Rio / KIA Rio - Instructieboekje / Rijden met uw auto / Remsysteem / Vehicle Stability Management (VSM)

Dit systeem zorgt voor nog meer stabiliteit en een betere stuurreactie bij het rijden op een glad wegdek of wanneer de auto tijdens het remmen een verschil in weerstand waarneemt tussen de rechter- en linkerwielen..

Werking VSM

Als het VSM in werking is, gaat het controlelampje ESC () knipperen.

Als het Vehicle Stability Management werkt, voelt u mogelijk lichte trillingen in de auto. Dit wordt veroorzaakt door het aansturen van de remmen en is normaal.

Het VSM werkt niet wanneer:

VSM uitschakelen

Als u op de toets ESC OFF drukt om het ESC uit te schakelen, wordt ook het VSM uitgeschakeld en gaat het controlelampje ESC OFF () branden.

Druk nogmaals op de toets om het VSM weer in te schakelen. Het controlelampje ESC OFF dooft.

Controlelampje Storing

Zelfs wanneer u de toets ESC OFF niet indrukt, wordt het VSM mogelijk uitgeschakeld. Dit geeft aan dat er ergens in de ESC (elektrische stuurbekrachti-ging) of het VSM-systeem een storing is waargenomen. Als het ESC-controle-lampje () of EPSwaarschuwings- lampje blijft branden, raden we u aan het systeem te laten nakijken door een officiële Kia-dealer.

AANWIJZING

  • Het VSM dient in werking te treden bij een snelheid van ten minste 15 km/h bij het nemen van bochten.
  • Het VSM dient in werking te treden bij een snelheid van ten minste 30 km/h wanneer de auto remt op een split-muweg.

    Een split-mu-weg is een weg waarbij de wrijvingscoëfficiënt voor de wielen (links en rechts) verschillend is.

 

WAARSCHUWING

  • Het Vehicle Stability Management -systeem is geen vervanging voor een veilig rijgedrag en dient slechts als hulpmiddel. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om altijd de snelheid en de afstand tot de voorligger in de gaten te houden. Houd het stuurwiel tijdens het rijden stevig vast.
  • Uw auto dient naar de wens van de bestuurder te werken, ook wanneer deze met VSM is uitgerust. Neem altijd de normale voorzorgsmaatregelen in acht en pas uw snelheid altijd aan aan de omstandigheden, zoals slecht weer en een glad wegdek.
  • Als er banden en/of velgen met een verschillende maat onder de auto gemonteerd zijn, kan dat de werking van het VSM in negatieve zin beïnvloeden. Zorg er daarom voor dat als de banden onder uw auto vervangen moeten worden, banden worden gebruikt die dezelfde maat hebben als de originele banden.

Noodstopsignaal (Emergency Stop Signal-ESS)

Het ESS-systeem waarschuwt achteropkomende bestuurders door het remlicht te laten knipperen wanneer de auto plotseling tot stilstand komt of het ABS wordt geactiveerd. (Het systeem wordt geactiveerd wanneer de rijsnelheid hoger dan 55 km/h is en de auto ten minste 7 m/s² decelereert of het ABS wordt geactiveerd wanneer de auto een noodstop maakt.)

Het lampje stopt met knipperen wanneer de rijsnelheid lager is dan 40 km/h en het ABS wordt gedeactiveerd of de auto niet meer sterk afremt. In plaats daarvan gaan de alarmknipperlichten automatisch branden.

OPMERKING Het ESS-systeem werkt niet wanneer de alarmknipperlichten al zijn ingeschakeld.

Goede remgewoonten

WAARSCHUWING

  • Trek bij het verlaten of parkeren van de auto altijd de parkeerrem aan en zet de transmissie in stand P. Indien de parkeerrem niet is aangetrokken en de transmissie niet in stand P is gezet, kan de auto onbedoeld in beweging komen waardoor u of anderen letsel kunnen oplopen.
  • Bij het parkeren van de auto moet altijd de parkeerrem worden geactiveerd om te voorkomen dat de auto zich onbedoeld in beweging zet, waardoor de inzittenden of voetgangers letsel op zouden kunnen lopen.
Zie ook:

Mazda 2. i-ACTIVSENSE
i-ACTIVSENSE is een collectieve benaming voor een reeks geavanceerde beveiligingsen rijondersteuningsystemen welke gebruik maken van een vooruitrijcamera (FSC) en radarsensoren. Deze systemen best ...

Mazda 2. Accu
WAARSCHUWING  Lees voor een veilige en juiste behandeling de volgende voorzorgsmaatregelen zorgvuldig alvorens de accu te gebruiken of te inspecteren: Maak bij het werken in de buurt v ...

Auto's: