Auto's:

Toyota Yaris: Accu - Motorruimte - Zelf uit te voeren onderhoud - Onderhoud en verzorging - Toyota Yaris - InstructieboekjeToyota Yaris: Accu

Controleer de accu als volgt.

■ Waarschuwingssymbolen De betekenis van de waarschuwingssymbolen aan de bovenzijde van de accu is als volgt:

Accu

■ Buitenkant van de accu Controleer de accu op gecorrodeerde en loszittende klemmen, scheuren en een loszittende bevestigingsbeugel.

 1. Accupolen
 2. Klembeugel

Accu

■Voorzorgsmaatregelen voor het opladen van de accu Tijdens het opladen van de accu ontstaat het licht ontvlambare en explosieve waterstof. Let daarom voorafgaand aan het opladen op het volgende:

■Na het opladen/aansluiten van de accu (auto's met Smart entry-systeem en startknop)

Neem, als de motor na meerdere pogingen nog niet start, contact op met een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

WAARSCHUWING

■Chemicaliën in de accu Accuzuur is giftig en bijtend en kan het ontstaan van het licht ontvlambare en explosieve waterstof veroorzaken. Neem bij werkzaamheden bij of aan de accu de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om ernstig letsel te voorkomen:

 • Veroorzaak geen vonken met gereedschap.
 • Rook nooit en steek nooit een lucifer of een aansteker aan bij de accu.
 • Voorkom dat ogen, huid of kleren in contact komen met de elektrolyt.
 • Adem of slik nooit elektrolyt in.
 • Gebruik een veiligheidsbril als u bij de accu bezig bent.
 • Houd kinderen uit de buurt van de accu.

 

WAARSCHUWING

■Een veilige plaats voor het opladen van de accu Laad de accu altijd op in een open ruimte. Laad de accu niet op in een garage of in een afgesloten ruimte waar onvoldoende ventilatie is.

■Noodmaatregelen met betrekking tot elektrolyt

 • Als er elektrolyt in uw ogen terechtkomt.

  Spoel de ogen minstens 15 minuten met water en schakel direct medische hulp in. Blijf zo mogelijk water met een spons of doek op de ogen deppen, terwijl u naar een arts of het ziekenhuis gaat.

 • Als er elektrolyt op uw huid terechtkomt.

  Was de huid zorgvuldig met veel water. Als het pijn doet of brandt, roept u meteen medische hulp in.

 • Als er elektrolyt op uw kleding terechtkomt.

  De elektrolyt kan via de kleding op uw huid terechtkomen. Trek onmiddellijk de kleding uit en volg, indien nodig, de procedure zoals hierboven beschreven.

 • Als u per ongeluk elektrolyt binnenkrijgt.

  Drink zo veel mogelijk water of melk. Schakel zo snel mogelijk medische hulp in.

 

OPMERKING

■Bij het opladen van de accu Probeer de accu nooit op te laden bij draaiende motor. Controleer ook of alle accessoires zijn uitgeschakeld.

Zie ook:

Renault Clio. Accu
De accu 1 is onderhoudsvrij. U mag de accu niet openen of er vloeistof aan toevoegen. De accu bevat zwavelzuur. Vermijd daarom contact met de ogen, de huid of kleding. Bij onverhoop ...

Toyota Yaris. Plaats lampen
■ Voor Parkeerlichten voor/ dagrijverlichting (type lamp) Richtingaanwijzers voor Mistlampen voor (indien aanwezig) Halogeenkoplampen Richtingaanwijzers opzij ■ Acht ...

Auto's: