Auto's:

Toyota Yaris: Als uw auto oververhit
raakt - Stappen die genomen moeten
worden in noodgevallen - Bij problemen - Toyota Yaris - InstructieboekjeToyota Yaris: Als uw auto oververhit raakt

Het volgende kan erop duiden dat de auto oververhit raakt:

Correctieprocedures

1. Breng de auto op een veilige plaats tot stilstand, schakel de airconditioning uit en zet vervolgens de motor af.

2. Als er stoom te zien is: Open, nadat de stoom is verdwenen, voorzichtig de motorkap.

Als er geen stoom te zien is: Open voorzichtig de motorkap.

3. Controleer nadat de motor voldoende is afgekoeld de slangen en het radiateurblok (radiateur) op sporen van lekkage.

Benzinemotor

Correctieprocedures

 1. Radiateur
 2. Koelventilator

Dieselmotor

Correctieprocedures

 1. Radiateur
 2. Koelventilator

Neem bij lekkage van een grote hoeveelheid koelvloeistof onmiddellijk contact op met een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

4. Het koelvloeistofniveau is correct als het zich tussen de streepjes FULL en LOW bevindt.

Benzinemotor

Correctieprocedures

 1. Reservoir
 2. FULL (maximaal)
 3. LOW (minimaal)

Dieselmotor

Correctieprocedures

 1. Reservoir
 2. FULL (maximaal)
 3. LOW (minimaal)

5. Vul indien nodig koelvloeistof bij.

In noodgevallen mag ook water gebruikt worden als u geen koelvloeistof bij de hand hebt.

Benzinemotor

Correctieprocedures

Dieselmotor

Correctieprocedures

6. Start de motor, schakel de airconditioning in en controleer of de koelventilator van de radiateur draait en of er geen koelvloeistof lekt uit de radiateur of de slangen.

De koelventilator gaat draaien als de airconditioning wordt ingeschakeld direct na een koude start. Controleer of de ventilator draait door ernaar te luisteren en te voelen of er luchtstroom is. Schakel als u hier niet zeker van bent de airconditioning nog een aantal keer in en uit.

(De ventilator werkt mogelijk niet bij temperaturen beneden het vriespunt.)

7. Als de koelventilator niet draait: Schakel onmiddellijk de motor uit en neem contact op met een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

Als de koelventilator draait: Laat de auto nakijken door de dichtstbijzijnde erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

WAARSCHUWING

■Een ongeval of letsel voorkomen bij controles in de motorruimte van uw auto Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.

Het niet in acht nemen van de voorzorgsmaatregelen kan ernstig letsel, zoals brandwonden, tot gevolg hebben.

 • Als er stoom onder de motorkap vandaan komt, open de motorkap dan niet voordat de stoom is verdwenen. De motorruimte kan zeer heet zijn.
 • Houd uw handen en kleding (met name stropdassen, sjaals en dassen) uit de buurt van de ventilator en aandrijfriemen wanneer de motor draait.
 • Draai de radiateurdop of de dop van het koelvloeistofreservoir niet los als de motor en de radiateur heet zijn.

 

OPMERKING

■Bij het bijvullen van koelvloeistof Vul langzaam koelvloeistof bij nadat de motor voldoende is afgekoeld. Het te snel bijvullen van koude koelvloeistof bij een hete motor kan schade aan de motor veroorzaken.

■Voorkomen van beschadigingen aan het koelsysteem Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.

 • Zorg dat de koelvloeistof niet verontreinigd raakt (bijvoorbeeld met zand of stof)
 • Gebruik geen koelvloeistofadditief.
Zie ook:

Mazda 2. Kruissnelheidsregelaarfunctie
Terwijl deze functie in werking is, wordt de volgafstandregeling uitgeschakeld en werkt alleen de kruissnelheidsregelaarfunctie. De rijsnelheid kan op hoger dan ongeveer 25 km/h worden ingestel ...

Fiat Punto. Elektrische stuurbekrachtiging dualdrive
Dit systeem werkt alleen als de contactsleutel in de stand MAR staat en bij draaiende motor. De stuurinrichting zorgt ervoor dat de benodigde kracht voor het verdraaien van het stuurwiel wordt ...

Auto's: