Auto's:

Skoda Fabia: Productaansprakelijkheid en ŠKODA garantie voor 
nieuwe wagens - Škoda Fabia - InstructieboekjeSkoda Fabia: Productaansprakelijkheid en ŠKODA garantie voor nieuwe wagens

Skoda Fabia / Škoda Fabia - Instructieboekje / Productaansprakelijkheid en ŠKODA garantie voor nieuwe wagens

Productaansprakelijkheid

Uw ŠKODA Partner is als verkopende partij conform de wettelijke voorschriften en het koopcontract aansprakelijk voor gebreken aan uw nieuwe ŠKODA, aan ŠKODA originele onderdelen en aan ŠKODA originele accessoires.

ŠKODA garantie voor nieuwe wagens

Naast de aansprakelijkheid voor het product biedt de firma ŠKODA AUTO u de ŠKODA garantie voor nieuwe wagens (hierna "ŠKODA garantie" genoemd).

Hiervoor gelden de hierna beschreven voorwaarden.

Binnen het kader van de ŠKODA garantie garandeert de firma ŠKODA AUTO het volgende.

Het begin van de garantie is de dag, waarop aan de eerste koper na aankoop de nieuwe wagen door de ŠKODA Partner wordt overhandigd1). Deze datum moet door de ŠKODA Partner in het instructieboekje van de wagen bij  Documentatie van de aflevering van de wagen worden genoteerd.

De reparatie van de wagen kan plaatsvinden door vervanging of reparatie van het defecte onderdeel. Vervangen onderdelen worden eigendom van de ŠKODA Servicepartner.

Verdere aanspraken kunnen niet aan de ŠKODA garantie worden ontleend. In het bijzonder kan geen aanspraak worden gemaakt op de levering van een vervangend product, op ontbinding van de koopovereenkomst, op een vervangende wagen gedurende de duur van de reparatie of op een schadevergoeding.

De ŠKODA garantie is geldig bij elke willekeurige ŠKODA Servicepartner.

Het tijdig en vakkundig uitvoeren van alle voorgeschreven servicewerkzaamheden volgens de voorschriften van de firma ŠKODA AUTO vormt een voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op de ŠKODA garantie. In geval van aanspraken op de ŠKODA garantie dient te kunnen worden aangetoond dat alle voorgeschreven servicewerkzaamheden tijdig en vakkundig volgens de voorschriften van de firma ŠKODA AUTO zijn uitgevoerd. In geval van niet of niet conform de voorschriften van de firma ŠKODA AUTO uitgevoerde servicewerkzaamheden blijven evenwel garantie-aanspraken bestaan indien u kunt aantonen dat het defect niet is ontstaan door het niet of niet conform de voorschriften van de firma ŠKODA AUTO uitvoeren van de servicewerkzaamheden.

Natuurlijke slijtage van uw wagen valt niet onder de ŠKODA garantie. Onder de ŠKODA garantie vallen ook geen defecten aan naderhand gemonteerde onderdelen evenals defecten aan de wagen die hierdoor zijn veroorzaakt. Hetzelfde geldt voor accessoires die niet af fabriek zijn ingebouwd en/of zijn geleverd.

Eveneens bestaan geen garantie-aanspraken indien het defect door een van de volgende oorzaken is ontstaan.

De bewijsvoering van het ontbrekende oorzakelijk verband ligt bij de klant.

Door de ŠKODA garantie worden de wettelijke rechten van de koper aangaande de aansprakelijkheid van de verkoper voor gebreken en mogelijke aanspraken uit de productaansprakelijkheidswetgeving niet beperkt.

Mobiliteitsgarantie

De mobiliteitsgarantie staat voor een gevoel van zekerheid.

Indien u onderweg onverhoopt met pech blijft staan, kunt u door de mobiliteitsgarantie toch uw reis voortzetten. Tot de mobiliteitsgarantie behoren: Pechhulp ter plaatse en het afslepen naar de ŠKODA Servicepartner, telefonische technische ondersteuning resp. herstel ter plaatse.

Indien de reparatie van uw wagen niet op dezelfde dag kan plaatsvinden, kan de ŠKODA Servicepartner zo nodig voor aanvullend vervoer zorgen (bus, trein en dergelijke) of een vervangende wagen voor u klaarzetten.

Uw ŠKODA Partner kan u meer vertellen over de algemene voorwaarden van de mobiliteitsgarantie. Hij kan u eveneens de gedetailleerde voorwaarden van de mobiliteitsgarantie met betrekking tot uw wagen mededelen. Indien voor uw wagen geen mobiliteitsgarantie geldt, informeert u dan bij een ŠKODA Servicepartner naar de mogelijkheden.

Optionele ŠKODA garantieverlenging

Indien u bij aanschaf van uw nieuwe wagen een ŠKODA garantieverlenging heeft aangeschaft, wordt hiermee de 2-jarige ŠKODA garantie aangaande de kosteloze uitvoering van alle garantiereparaties verlengd tot de door u gekozen duur resp. tot het bereiken van het gekozen kilometrage, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt.

De beschreven lakgarantie en de garantie tegen doorroesten blijven door de ŠKODA garantieverlenging ongewijzigd.

De ŠKODA garantieverlenging geldt niet voor folies aan binnen- en buitenzijde.

Meer gedetailleerde informatie over de ŠKODA garantieverlenging is te verkrijgen bij uw ŠKODA Partner.

Let op De ŠKODA garantieverlenging is alleen in enkele landen verkrijgbaar.

Radio-apparatuur - informatie over richtlijn 2014/53/EU

ŠKODA-internetpagina's
 afb. 1 ŠKODA-internetpagina's

Uw wagen beschikt over diverse radio-apparatuur.

De fabrikanten van deze apparatuur verklaren dat deze apparatuur voldoet aan de voorschriften conform richtlijn 2014/53/EU.

Voor de weergave van de conformiteitsverklaring als volgt te werk gaan.

  1. De QR-code afb. 1 inlezen of het volgende adres in de webbrowser ingeven.

    De internetpagina met een modeloverzicht van het merk ŠKODA wordt geopend.

  2. Het gewenste model selecteren - er wordt een menu met de instructieboekjes weergegeven.
  3. De productieperiode en de taal kiezen.
  4. Het bestand Conformiteitsverklaring in pdf-formaat selecteren.
Zie ook:

Mazda 2. Onderhoud van de accu
Voor het in optimale conditie houden van uw accu: Zorg er voor dat de accu steeds stevig gemonteerd is. Houd de bovenzijde van de accu schoon en droog. Houd de accupolen en de aanslui ...

Mazda 2. Smart Brake Support remhulpsysteem (SBS)
Het Smart Brake Support remhulpsysteem (SBS) waarschuwt de bestuurder voor een mogelijke botsing door middel van een display en een waarschuwingsgeluid als bij rijsnelheden van ongeveer 15 km/h of ...

Auto's: