Auto's:

Skoda Fabia: Instrumentenpaneel - Instrumenten en controlelampjes - Bediening - Škoda Fabia - InstructieboekjeSkoda Fabia: Instrumentenpaneel

Instrumentenpaneel - variant 1
 afb. 29 Instrumentenpaneel - variant 1

Instrumentenpaneel - variant 2
 afb. 30 Instrumentenpaneel - variant 2

 1. Toerenteller
  • Met controlelampjes  pag.
 2. Display
 3. Snelheidsmeter
  • Met controlelampjes 
 4. Rij controlelampjes
 5. Bedieningstoets:
  • Tijd instellen
  • Teller voor de afgelegde afstand (trip) terugstellen
  • Afstand en dagen tot de eerstvolgende servicetermijn weergeven
 6. Koelvloeistoftemperatuurmeter
 7. Brandstofmeter

De helderheid van de instrumentenverlichting wordt afhankelijk van de omgevingsverlichting automatisch ingesteld. Als de zichtomstandigheden slecht zijn en het dimlicht niet ingeschakeld is, wordt de instrumentenverlichting gedimd, om de bestuurder erop attent te maken dat de verlichting moet worden ingeschakeld.

De helderheid van de instrumentenverlichting kan in het infotainment in het menu Licht worden ingesteld.

Toerenteller

De toerenteller 1 afb. 29 op  resp. afb. 30 op  geeft het actuele motortoerental per minuut aan.

Het begin van het rode bereik van de toerenteller geeft het maximaal toegestane motortoerental aan van een ingereden motor die op bedrijfstemperatuur is.

Vóór het bereiken van het rode bereik van de toerentellerschaal naar de eerstvolgende versnelling opschakelen resp. keuzehendelstand D kiezen van de automatische versnellingsbak.

De geadviseerde versnelling moet in acht worden genomen om het optimale motortoerental aan te houden .

VOORZICHTIG De naald van de toerenteller mag slechts kort in het rode gedeelte komen - anders bestaat gevaar voor motorschade!

Koelvloeistoftemperatuurmeter

Koelvloeistoftemperatuurmeter
 afb. 31 Koelvloeistoftemperatuurmeter

Geldt alleen voor wagens met het instrumentenpaneel - Variant 1 afb. 29 op .

De weergave afb. 31 werkt alleen bij ingeschakeld contact.

Koude bereik - de naald staat in het bereik A , de motor heeft zijn bedrijfstemperatuur nog niet bereikt. Hoge motortoerentallen en sterke motorbelasting moeten worden voorkomen.

Bedrijfsbereik - de naald staat in bereik B .

Hogetemperatuurbereik - de naald staat in het bereik C , de koelvloeistoftemperatuur is te hoog, in het instrumentenpaneel gaat het controlelampje branden .

Brandstofmeter

Brandstofmeter: in het instrumentenpaneel / in het display van
 afb. 32 Brandstofmeter: in het instrumentenpaneel / in het display van het instrumentenpaneel

De weergave afb. 32 werkt alleen bij ingeschakeld contact.

De tankinhoud bedraagt ongeveer 45 liter.

Wanneer de naald het reservebereik A resp. B bereikt, gaat het controlelampje in het instrumentenpaneel branden .

ATTENTIE Voor een correcte werking van de wagensystemen en om veilig te kunnen rijden, moet voldoende brandstof in de tank aanwezig zijn. De brandstoftank nooit helemaal leegrijden - gevaar voor ongevallen!

 

VOORZICHTIG De brandstoftank nooit helemaal leegrijden! Door de onregelmatige brandstoftoevoer kan ontbranding uitblijven - gevaar voor motorschade en beschadiging van het uitlaatsysteem.

 

Let op De pijl naast het symbool in de brandstofmeter geeft aan dat de plaats van de brandstofvulopening zich aan de rechterzijde van de wagen bevindt.
Zie ook:

Toyota Yaris. Parkeerrem
Bedieningsinstructies Activeer de parkeerrem door de parkeerremhendel helemaal aan te trekken terwijl u het rempedaal intrapt. Deactiveer de parkeerrem door de hendel iets omhoog t ...

Renault Clio. Tips voor het rijden, eco-modus
Het brandstofverbruik is goedgekeurd overeenkomstig een voorgeschreven standaardmethode. Deze methode is voor alle autofabrikanten hetzelfde en maakt het mogelijk om auto's met elkaar te vergeli ...

Auto's: