Auto's:

Skoda Fabia: Inleidende informatie - Navigatie - Infotainment - Škoda Fabia - InstructieboekjeSkoda Fabia: Inleidende informatie

Navigatie - Werkingsverloop

Geldt voor het infotainment Amundsen.

De routegeleiding wordt als volgt gestart.

Er volgt een routeberekening en de routegeleiding start.

De routegeleiding vindt plaats met behulp van grafische rijadviezen en navigatiemeldingen.

Het is mogelijk om tijdens de routegeleiding andere reisdoelen aan de route toe te voegen of om de route aan te passen.

Als een verkeersinformatiezender beschikbaar is, dan kan informatie over verkeersopstoppingen door het infotainment worden geanalyseerd en eventueel een alternatieve route worden aangeboden.

Als van de route wordt afgeweken, wordt de route opnieuw berekend.

GPS-satellietsignaal

Het infotainment maakt voor de routegeleiding gebruik van het GPS-satellietsignaal (Global Positioning System).

Buiten het bereik van het GPS-satellietsignaal (bv. in het bos, in tunnels, parkeergarages) voert het infotainment de routegeleiding slechts beperkt uit met behulp van in de wagen aanwezige sensoren.

Het infotainment biedt de mogelijk om in het extra venster Positie afb. 182 op  de volgende informatie over de actuele geografische wagenpositie en over het satellietsignaal weer te geven.

Geografische lengte

Geografische breedte

Hoogte boven de zeespiegel

Aantal ontvangen/beschikbare satellieten

Als geen GPS-satellietsignaal beschikbaar is, worden geen waarden weergegeven.

Navigatiegegevens

Navigatiegegevensbron

De navigatiegegevens zijn op een originele SD-kaart opgeslagen.

Om de werking van de navigatie te waarborgen, moet de originele SD-kaart met de navigatiegegevens in de betreffende opening in de externe module zijn gestoken .

Als de originele SD-kaart eens beschadigd of verloren is, kan een nieuwe originele SD-kaart uit het programma met ŠKODA Originele Accessoires worden besteld.

Met een niet-originele SD-kaart werkt de navigatie niet.

Versie van de navigatiegegevens vaststellen

Navigatiegegevens updaten

We adviseren om de navigatiegegevens geregeld te actualiseren (bv. in verband met nieuw aangelegde wegen, gewijzigde verkeerstekens).

Informatie over het updaten van de navigatiegegevens kan bij een ŠKODA Partner worden opgevraagd of staat op de volgende ŠKODA-website.

Categorieën bijzondere reisdoelen online importeren/actualiseren

Bij geactiveerde online-diensten Infotainment Online  is het mogelijk om de in het gebruikersprofiel op de ŠKODA Connect Portal ingestelde categorieën bijzondere reisdoelen te downloaden.

Er wordt een menu voor het importeren/updaten van de categorieën bijzondere reisdoelen weergegeven .

Tijdens de updateprocedure is het infotainment volledig beschikbaar.

Hoofdmenu

Navigatie: Hoofdmenu
 afb. 180 Navigatie: Hoofdmenu

Beschrijving van de functietoetsen A afb. 180

Contextafhankelijk:

Er vindt geen routegeleiding plaats - Zoeken/invoeren van een nieuwe reisdoel

Er vindt een routegeleiding plaats - Het volgende menu wordt weergegeven

Het volgende menu wordt weergegeven:

Zoeken naar bijzondere reisdoelen in de categorieën en

Instellingen voor kaartweergave

Bediening van de Media/Radio-weergave

Weergave van de volume-instelling voor de navigatiemeldingen / herhaling van de navigatiemelding

Instellingen van de Navigatie

Kaart

Kaartbeschrijving
 afb. 181 Kaartbeschrijving

Op de kaart kunnen de volgende informatie en functietoetsen worden getoond.

  afb. 181

A Wagenpositie

B Route

C Functietoetsen voor de kaartbediening

D Functietoets voor het bijzondere reisdoel

E Functietoets voor de lijst met bijzondere reisdoelen

F Functietoets voor de weergave van een verkeersopstopping

G Informatie over maximumsnelheid

Reisdoelpositie

Tussenstoppositie

Reisdoelpositie Thuisadres

Favorietenpositie

Informatie in de statusregel

Straatnaam / huisnummer van de actuele wagenpositie

Afstand tot reisdoel

Route naar de tussenstop

Geschatte rijtijd tot het reisdoel

Geschatte rijtijd tot de tussenstop

Geschatte aankomsttijd bij het reisdoel / bij de tussenstop

Extra venster

Extra venster
 afb. 182 Extra venster

 

Zie ook:

Mazda 2. Vergrendelen, ontgrendelen met de verzoekschakelaar (Met geavanceerde afstandbediende portiervergrendelingsfunctie)
Alle portieren en de achterklep/het kofferdeksel kunnen vergrendeld/ ontgrendeld worden door de verzoekschakelaar in te drukken wanneer u de sleutel bij u draagt. Vergrendelen Druk voor het ...

KIA Rio. Smart Key-functies
Wanneer u de Smart Key bij u hebt, kunt u de portieren (en de achterklep) vergrendelen en ontgrendelen. U kunt ook de motor starten. Meer informatie hierover vindt u in de volgende paragra ...

Auto's: