Auto's:

Skoda Fabia: Reisdoel zoeken en invoeren - Navigatie - Infotainment - Škoda Fabia - InstructieboekjeSkoda Fabia: Reisdoel zoeken en invoeren

Manier van zoeken/ingeven reisdoel kiezen

Manier van zoeken/ingeven reisdoel
 afb. 183 Manier van zoeken/ingeven reisdoel kiezen

Functietoetsen afb. 183

A Zoeken naar een reisdoel of bijzonder reisdoel (POI) aan de hand van de naam

B Ingave reisdoel via het adres

C Online bijzondere reisdoelen zoeken

D Zoeken naar een bijzonder reisdoel op de route (alleen mogelijk als een routegeleiding bezig is)

E Ingave reisdoel via het kaartpunt of via de gps-coördinaten

Reisdoel/bijzonder reisdoel zoeken

Menu voor zoeken naar reisdoelen
 afb. 184 Menu voor zoeken naar reisdoelen

Lijst met gevonden reisdoelen: In de navigatiegegevens / online
 afb. 185 Lijst met gevonden reisdoelen: In de navigatiegegevens / online

De functie maakt het zoeken naar reisdoelen of bijzonder reisdoelen (POI) door het invoeren van trefwoorden mogelijk.

Menu weergeven

Functietoetsen afb. 184 en afb. 185

A Invoerregel

B Afhankelijk van de zoekmodus worden de volgende symbolen weergegeven

- Weergave van de in de navigatiedatabase opgezochte reisdoelen

  - Weergave van de online opgezochte reisdoelen

C  - Keuze van zoeken/ingeven reisdoel

D Lijst met laatste reisdoelen (wanneer geen teken is ingevoerd) / Lijst met gevonden reisdoelen

E Toetsenbord

F Status van de online-diensten

Reisdoel zoeken

De naam resp. categorie van bijzondere reisdoelen (POI) eventueel de plaatsnaam, straatnaam resp. het huisnummer/de postcode ingeven.

Bij D afb. 184 wordt een lijst met gevonden reisdoelen weergegeven.

Het gewenste reisdoel kiezen, hierbij worden reisdoeldetails weergegeven.

of: De functietoets B afb. 184 aantippen.

Er wordt een kaart met de volgende symbolen en een lijst met gevonden reisdoelen weergegeven.

In de navigatiegegevens gevonden reisdoelen afb. 185 - A .

Online gevonden reisdoelen afb. 185 - B.

Het gewenste reisdoel kiezen, hierbij worden reisdoeldetails weergegeven.

Reisdoel via het adres ingeven

186 Reisdoel via het adres ingeven: Hoofdmenu / lijst met gevonden
 afb. 186 Reisdoel via het adres ingeven: Hoofdmenu / lijst met gevonden plaatsen

Menu weergeven

Reisdoel ingeven

Tijdens het ingeven worden in de ingaveregel contextafhankelijk de betreffende namen (bv. plaats- of straatnaam) voorgesteld. De huidige positie van het voorgestelde reisdoel kan door het aantippen van de functietoets Kaart worden weergegeven.

Afhankelijk van het aantal gevonden plaatsen kan automatisch een kaart met een lijst met gevonden plaatsen worden weergegeven afb. 186 - B.

De kaart met de lijst met gevonden plaatsen kan handmatig door het aantippen van de functietoets worden weergegeven.

Reisdoel via het kaartpunt en met behulp van GPS-coördinaten ingeven

Reisdoel ingeven: Reisdoelingave via het kaartpunt
 afb. 187 Reisdoel ingeven: Reisdoelingave via het kaartpunt / via de GPS-coördinaten

Menu weergeven

Reisdoel via het kaartpunt invoeren

Reisdoel via GPS-coördinaten invoeren

Als in de navigatiegegevens van het infotainment informatie over ingevoerde punten beschikbaar is, dan worden deze in plaats van de GPS-coördinaten aangegeven (bv. adres A afb. 187).

Reisdoel via het kaartpunt invoeren

Menu na het aantippen van het
 afb. 188 Menu na het aantippen van het kaartpunt

Door het aantippen van de kaart worden het symbool en een menu met de volgende menupunten (contextafhankelijk) weergegeven afb. 188.

A Weergave van de reisdoeldetails

B Weergave van de details van het bijzondere reisdoel / weergave van de lijst met bijzondere reisdoelen (functietoets )

Begin van de routegeleiding naar het geselecteerde punt

Invoegen van het geselecteerde punt als volgende reisdoel in de actuele routegeleiding

Begin van de routegeleiding naar de favoriet

Begin van de routegeleiding naar het thuisadres

Reisdoel zoeken in de omgeving van het geselecteerde punt

C Definiëren van het startpunt voor de demo-modus (als deze ingeschakeld is)

Tankstation, restaurant of parkeerplaats zoeken

Lijst met gevonden tankstations: In de navigatiegegevens / online
 afb. 189 Lijst met gevonden tankstations: In de navigatiegegevens / online

Lijst met gevonden parkeerplaatsen: In de navigatiegegevens
 afb. 190 Lijst met gevonden parkeerplaatsen: In de navigatiegegevens / online

Het infotainment biedt de mogelijkheid tot het snel zoeken van tankstations, restaurants of parkeerplaatsen in de navigatiegegevens en het online-zoeken van tankstations en parkeerplaatsen.

Reisdoel in de navigatiegegeven zoeken

Contextafhankelijk wordt een lijst met gevonden bijzondere reisdoelen van de gekozen categorie weergegeven.

Er vindt geen routegeleiding plaats - de dichtstbijzijnde reisdoelen in een omtrek van 200 km van de actuele wagenpositie worden weergegeven.

Er vindt een routegeleiding plaats - de reisdoelen op de route of in de directe omgeving van de route worden weergegeven.

Reisdoel online zoeken

Bij geactiveerde Infotainment Online  online-diensten wordt een lijst met gevonden bijzondere reisdoelen van de gekozen categorie in de omgeving van de wagenpositie weergegeven, onafhankelijk van het feit of er wel of niet een routegeleiding plaatsvindt.

Nadat het reisdoel is opgezocht, is het mogelijk tussen de lijst van de in de navigatiegegevens of online gevonden reisdoelen te wisselen door een van de volgende functietoetsen op plaats A afb. 189 resp. afb. 190 aan te tippen.

Weergave van de lijst van de in de navigatiegegevens opgezochte reisdoelen.

Weergave van de lijst van online opgezochte reisdoelen.

Let op Bij ingeschakelde functie → Tankopties → Voorkeurstankstation kiezen worden de voorkeurstankstations bij het zoeken naar tankstations op de eerste drie posities weergegeven.
Zie ook:

Mazda 2. Basisbedieningsmethode
Activeren van de spraakherkenning Druk op de sprekentoets. Beëindigen van de spraakherkenning Gebruik een van de volgende methoden: Druk op de ophangtoets. Zeg, "annuleren". Bedien d ...

Toyota Yaris. Motorruimte
1KR-FE motor Zekeringenkasten Oliepeilstok Motorolievuldop Accu Koelvloeistofreservoir Elektrische koelventilator Condensor Radiateur Sproeierreservoir 1NR-FE motor ...

Auto's: