Auto's:

Skoda Fabia: Bandenspanningscontrole - Hulpsystemen - Rijden - Škoda Fabia - InstructieboekjeSkoda Fabia: Bandenspanningscontrole

Inleiding voor het onderwerp

De bandenspanningscontrole (hierna systeem) controleert de bandenspanning tijdens het rijden.

Bij een verandering van de bandenspanning gaat het controlelampje in het instrumentenpaneel branden en klinkt er een akoestisch signaal .

Het systeem kan alleen dan goed werken als de banden de voorgeschreven bandenspanning hebben en deze bandenspanningswaarden in het systeem zijn opgeslagen.

De bandenspanningswaarden moeten altijd in het systeem worden opgeslagen als een van de volgende punten aan de orde is.

Wijziging van de bandenspanning.

Wisselen van een of meerdere wielen.

Positiewijziging van een wiel op de wagen.

Controlelampje in het instrumentenpaneel gaat branden.

ATTENTIE

  • De algemene aanwijzingen m.b.t. het gebruik van de hulpsystemen dienen in acht te worden genomen  in alinea Inleiding voor het onderwerp.
  • Voor de juiste bandenspanningen is altijd de bestuurder verantwoordelijk.

    De bandenspanning moet regelmatig worden gecontroleerd .

  • Het systeem kan bij een zeer snel teruglopende bandenspanning niet waarschuwen, bv. bij een klapband.
  • Vóór het opslaan van de bandenspanningswaarden moeten de banden tot de voorgeschreven bandenspanning worden opgepompt . Bij het opslaan van onjuiste bandenspanningswaarden kan het systeem mogelijkerwijze ook bij een te lage bandenspanning geen waarschuwing geven.

 

VOORZICHTIG De bandenspanningswaarden moeten elke 10.000 km of 1x per jaar worden opgeslagen, om een correcte systeemwerking te waarborgen.

Opslaan van de bandenspanningswaarden en infotainmentweergave

Toets voor opslaan / voorbeeld
 afb. 240 Toets voor opslaan / voorbeeld van de beeldschermweergave: er wordt een bandenspanningsverandering linksvoor gemeld

Handelwijze bij het opslaan van de bandenspanningswaarden

Verder de op het beeldscherm verschijnende aanwijzingen opvolgen.

Een melding op het beeldscherm informeert over het opslaan van de bandenspanningswaarden.

Let op Bij brandend controlelampje in het instrumentenpaneel kan in het infotainment de betreffende band worden weergegeven afb. 240.

Opslaan van de bandenspanningswaarden met de toets

Toets voor opslaan van de bandenspanningswaarden
 afb. 241 Toets voor opslaan van de bandenspanningswaarden

Het controlelampje in het instrumentenpaneel gaat branden.

Een akoestisch signaal en het uitgaan van het controlelampje geven aan dat de bandenspanningswaarden zijn opgeslagen.

Zie ook:

Mazda 2. Doorwaden van water
WAARSCHUWINGDroog remmen die nat geworden zijn door langzaam te rijden, het gaspedaal los te laten en het rempedaal enkele malen licht in te trappen totdat de remwerking weer normaal wordt: ...

Fiat Punto. Bagageruimte
OPENEN Van buitenaf openen: druk op knop A fig. 32 op de achterklep. Openen met de afstandsbediening: druk op toets op de afstandsbediening. Van binnenuit openen in geval van nood: om de ac ...

Auto's: