Auto's:

Skoda Fabia: Bagageruimte en transport - Vervoeren van lading - Bediening - Škoda Fabia - InstructieboekjeSkoda Fabia: Bagageruimte en transport

Inleiding voor het onderwerp

Bij het vervoeren van zware voorwerpen veranderen de rijeigenschappen door de verplaatsing van het zwaartepunt. De snelheid en rijstijl daarom daarop afstemmen.

Bij het vervoeren van lading de volgende aanwijzingen in acht nemen

Bij een aanrijding of een ongeval kunnen ook kleine en lichte voorwerpen zoveel kinetische energie genereren dat zij zwaar lichamelijk letsel kunnen veroorzaken.

De grootte van de kinetische energie is afhankelijk van de rijsnelheid en van het gewicht van het voorwerp.

Bagageruimteverlichting

Het lampje wordt in- resp. uitgeschakeld als de achterklep wordt geopend resp. gesloten.

Als de achterklep geopend en het contact uitgeschakeld is, gaat het lampje automatisch na 10 minuten uit.

ATTENTIE

 • De maximale toegestane belasting van de betreffende bevestigingselementen, netten, haken enz. nooit overschrijden. Zwaardere voorwerpen zouden onvoldoende beveiligd zijn - gevaar voor verwondingen!
 • Niet vastgezette of onjuist bevestigde lading kan bij een plotselinge manoeuvre of een ongeval door de wagen worden geslingerd - gevaar voor verwondingen! Een losse lading kan een activerende airbag raken en de inzittenden verwonden - levensgevaar!
 • Bij het vervoeren van lading die vastgezet is in de vergrote bagageruimte, die ontstaat door het naar voren klappen van rugleuning, moet beslist worden gelet op het waarborgen van de veiligheid van de persoon die op de resterende zitplaats achterin zit.

 

VOORZICHTIG

 • De maximale toegestane belasting van de betreffende bevestigingselementen, netten, haken enz. nooit overschrijden - deze kunnen beschadigd raken.
 • Let erop dat de verwarmingsdraden van de achterruitverwarming niet worden beschadigd door voorwerpen die er tegenaan schuren.
 • In de netten en opbergvakken in de bagageruimte geen scherpe voorwerpen plaatsen - gevaar voor beschadiging van de netten en de vakken.
 • De voorwerpen voorzichtig in de opbergvakken leggen en deze niet puntvormig belasten - gevaar voor beschadiging van de vakken.

 

Bevestigingselementen

Bevestigingselementen
 afb. 102 Bevestigingselementen

De bevestigingselementen zitten aan beide zijden van de bagageruimte.

Overzicht van de bevestigingselementen afb. 102

A Bevestigingsogen voor de bevestiging van lading, bagagenetten en multifunctionele tas

B Bevestigingselementen voor de bevestiging van bagagenetten en multifunctionele tas

C Bevestigingsoog voor de bevestiging van bagagenetten en multifunctionele tas

Het bevestigingsoog C bevindt zich achter de neerklapbare achterbankleuning .

De maximaal toegestane statische belasting van de afzonderlijke bevestigingsogen A bedraagt 350 kg.

Let op De bevestigingsogen A kunnen niet voor het vastzetten van lading en bagagenetten worden gebruikt, als de variabele bagageruimtevloer zich in de bovenste stand bevindt .

Bagagenetten

Bevestigingsvoorbeelden voor netten
 afb. 103 Bevestigingsvoorbeelden voor netten

Langstas bevestigen
 afb. 104 Langstas bevestigen

Bevestigingsvoorbeelden voor netten afb. 103 en afb. 104

A Dwarstas

B Bodemnet

C Langstas (geldt alleen voor sommige wagens)

De maximale toelaatbare belasting van de betreffende bagagenetten bedraagt 1,5 kg.

Multifunctionele tas

Multifunctionele tas bevestigen
 afb. 105 Multifunctionele tas bevestigen

De tas afb. 105 kan aan de bevestigingselementen A , B en C afb. 102 op  worden bevestigd.

De maximale toelaatbare belasti

VOORZICHTIG Bij wagens met variabele bagageruimtevloer is de bevestiging van de tas aan de bevestigingselementen niet mogelijk.

Haak

Haak
 afb. 106 Haak

Aan beide zijden van de bagageruimte bevinden zich haken voor het bevestigen van kleinere bagagestukken (bv. tassen en dergelijke) afb. 106.

De maximale toelaatbare belasting van de haak bedraagt 7,5 kg.

VOORZICHTIG

 • Het aan de haak vastgemaakte stuk bagage, indien mogelijk, in het opbergvak B afb. 111 op  leggen - anders bestaat gevaar voor beschadiging van de afdekking van het opbergvak.
 • Als aan de haak een bagagestuk met een gewicht van meer dan 2,5 kg wordt gehangen, dan adviseren wij om de afdekking van het opbergvak B afb. 111 op  te verwijderen - anders bestaat gevaar voor beschadiging van de afdekking van het opbergvak.

Bagageruimteafdekking

Bagageruimteafdekking verwijderen
 afb. 107 Bagageruimteafdekking verwijderen

Als de ophangkoorden A afb. 107 aan de achterklep zijn bevestigd, wordt bij het openen van de achterklep de bagageruimteafdekking (hierna afdekking) mee opgetild.

De afdekking kan uit de wagen worden verwijderd en evt. in twee standen worden opgeborgen afb. 108 op .

De maximaal toegestane van de afdekking bedraagt 1 kg.

Verwijderen

Inbouwen

ATTENTIE Tijdens het rijden mogen zich geen voorwerpen op de afdekking bevinden - gevaar voor verwondingen bij een plotselinge remmanoeuvre of een aanrijding!

 

VOORZICHTIG

 • Op de volgende aanwijzingen letten, om het kantelen van de afdekking en daardoor het beschadigen van de afdekking en de zijbekleding te voorkomen.
 • De afdekking moet op juiste wijze worden geplaatst en de lading mag niet hoger zijn dan de afdekking.
 • De afdekking mag in opgetilde stand niet door kanteling tegen het achterkleprubber drukken.
 • In de spleet tussen de afdekking in de bovenste stand en de rugleuning mag zich geen enkel voorwerp bevinden.

Andere standen van de bagageruimteafdekking

Bagageruimteafdekking: Achter de achterbank / in de onderste
 afb. 108 Bagageruimteafdekking: Achter de achterbank / in de onderste stand opgeborgen

De bagageruimteafdekking kan achter de achterbank afb. 108 - A of in de onderste stand afb. 108 - B worden opgeborgen.

Afdekking in de onderste stand opbergen

Aan de voorzijde moeten de bevestigingen B afb. 107 op  op de afdekking volledig in de steunen op de zijbekleding vastklikken. Aan de achterzijde moet de afdekking aan beide zijden onder de vergrendeling bevestigd zijn.

In de onderste stand is de afdekking geschikt voor het opbergen van kleine voorwerpen met een totaalgewicht van 2,5 kg.

ATTENTIE Tijdens het rijden mogen zich geen voorwerpen op de afdekking bevinden - gevaar voor verwondingen bij een plotselinge remmanoeuvre of een aanrijding!

Oprolbare afdekking

Oprolbare afdekking: Uittrekken / oprollen / verwijderen
 afb. 109 Oprolbare afdekking: Uittrekken / oprollen / verwijderen

Eruit trekken

Oprollen

Verwijderen/aanbrengen

Het aanbrengen gebeurt in omgekeerde volgorde.

ATTENTIE Op de oprolbare afdekking mogen geen voorwerpen worden geplaatst - gevaar voor beschadiging van de afdekking en bij een plotselinge remmanoeuvre of een aanrijding bestaat gevaar voor verwondingen!

 

VOORZICHTIG Het is mogelijk dat de oprolbare bagageruimteafdekking bij winterse omstandigheden langzaam oprolt. Dit is geen defect.

Scheidingsnet

Scheidingsnet achter de achterbank
 afb. 110 Scheidingsnet achter de achterbank

Het scheidingsnet kan achter de achterbank worden ingebouwd.

Voor makkelijker in- en uitbouwen van de musketonhaak B , de variabele laadvloer naar achteren schuiven, eventueel uit de wagen nemen.

Inbouwen/uitbouwen

Het uitbouwen gebeurt in omgekeerde volgorde.

Let op Bij wagens met variabele bagageruimtevloer kan het scheidingsnet alleen worden ingebouwd als de variabele bagageruimtevloer zich in de onderste positie bevindt .

Opbergvakken in bagageruimte

Opbergvakken
 afb. 111 Opbergvakken

Het vaste opbergvak A afb. 111 is bedoeld voor het opbergen van kleine voorwerpen tot een totaalgewicht van 1,5 kg.

Het opbergvak met verwijderbare afdekking B is bedoeld om kleine voorwerpen tot een totaalgewicht van 2,5 kg in te bewaren.

De afdekking kan in pijlrichting worden verwijderd.

VOORZICHTIG Bij de omgang met de afdekking van het opbergvak B erop letten dat de afdekking of de bagageruimtebekleding niet wordt beschadigd.

Cargo-element

Cargo-element verwijderen / bevestigingsvoorbeeld van de lading
 afb. 112 Cargo-element verwijderen / bevestigingsvoorbeeld van de lading

Het cargo-element is bedoeld voor het bevestigen en borgen van ladingen met een totaalgewicht van 8 kg.

Flexibel opbergvak

Flexibel opbergvak
 afb. 113 Flexibel opbergvak

Het flexibele opbergvak kan aan beide zijden van de bagageruimte worden bevestigd afb. 113.

Het flexibele opbergvak is bedoeld om kleine voorwerpen tot een gewicht van 8 kg in te bewaren.

Opbergvak onder de bodem

De vloer omklappen / opbergvak onder de bodem
 afb. 114 De vloer omklappen / opbergvak onder de bodem

Het opbergvak A bevindt zich onder de bagageruimtebodem afb. 114.

Het opbergvak is bedoeld om kleine voorwerpen tot een gewicht van 15 kg in te bewaren.

Voertuigen van de klasse N1

Bij voertuigen van de klasse N1 die niet van een veiligheidsrek voorzien zijn, moet voor de bevestiging van de lading een vastsjorset worden gebruikt die voldoet aan de norm EN 12195 (1 - 4).

Voor een veilig gebruik van de wagen is een perfecte werking van de elektrische installatie absoluut noodzakelijk. Let erop dat deze bij de aanpassing en bij het be- en ontladen van de laadruimte niet wordt beschadigd.

Zie ook:

Mazda 2. Achterruitenwisser en ruitensproeier
Voor gebruik van de ruitenwissers moet het contact op ON staan. Achterruitenwisser Schakel de ruitenwisser in door het draaien van de achterruitenwisser/ruitensproeier schakelaar. Achter ...

Mazda 2. Brandstofverbruikdisplay
Informatie betreffende het brandstofverbruik wordt getoond. Indicatie op display Bedrijfstoestand 1. Toont het brandstofverbruik gedurende de laatste 60 minuten. Too ...

Auto's: