Auto's:

Renault Clio: Storingen - Praktische tips - Renault Clio - InstructieboekjeRenault Clio: Storingen

Onderstaande aanwijzingen helpen u eventuele storingen snel, maar voorlopig, te verhelpen. Laat de auto echter wel zo spoedig mogelijk door een merkdealer nakijken.

Gebruik van de RENAULT card MOGELIJKE OORZAKEN WAT TE DOEN
De RENAULT card werkt niet voor het ontgrendelen of vergrendelen van de portieren. Batterij van de card leeg. Vervang de accu of laat deze vervangen. U kunt uw auto altijd vergrendelen, ontgrendelen en starten (raadpleeg de paragrafen "Portieren vergrendelen, ontgrendelen" in hoofdstuk 1 en "Starten, stoppen van de motor" in hoofdstuk 2).
Gebruik van apparaten die op dezelfde frequentie als de card werken (mobiele telefoon, enz.). Schakel de apparatuur uit of gebruik de ingebouwde sleutel (raadpleeg de paragraaf "Portieren vergrendelen, ontgrendelen" in hoofdstuk 1).
De auto bevindt zich in een sterk elektromagnetisch veld.

Accu van de auto ontladen.

Gebruik de in de card ingebouwde sleutel (raadpleeg de paragraaf "Portieren vergrendelen, ontgrendelen" in hoofdstuk 1).
De motor van de auto is gestart. Als de motor draait, werkt het vergrendelen/ontgrendelen van de card niet. Zet het contact uit.
U schakelt de startmotor in MOGELIJKE OORZAKEN WAT TE DOEN
De controlelampjes op het instrumentenpaneel gaan zwakker of niet branden, de startmotor draait niet. Accuklemmen niet goed vastgezet, los of geoxideerd. Vastzetten, aansluiten of reinigen indien geoxideerd.
Accu ontladen of defect. Sluit een andere accu aan op de ontladen accu. Raadpleeg de paragraaf "Accu: storing" in hoofdstuk 5 of vervang de accu indien nodig.

Duw de auto niet aan als de stuurkolom is vergrendeld.

Circuit defect. Raadpleeg een merkdealer.
De motor wil niet starten. De voorwaarden voor het starten zijn niet vervuld. Raadpleeg de paragraaf "Starten, stoppen van de motor" in hoofdstuk 2.
De handsfree RENAULT card werkt niet. Steek de card in de lezer voor het starten.

Raadpleeg de paragraaf "Starten, stoppen van de motor" in hoofdstuk 2.

De motor weigert te stoppen. Card niet gedetecteerd. Steek de card in de kaartlezer.
Elektronische storing. Druk vijf keer snel op de startknop.
De stuurkolom blijft vergrendeld. Stuurwiel geblokkeerd. Beweeg het stuurwiel terwijl u de startknop van de motor ingedrukt houdt (raadpleeg de paragraaf "Starten, stoppen van de motor" in hoofdstuk 2).
Circuit defect. Raadpleeg een merkdealer.
Tijdens het rijden MOGELIJKE OORZAKEN WAT TE DOEN
Trillingen. Banden te zacht, beschadigd of uit balans. Controleer de bandenspanning, als deze goed is, laat dan de banden door een merkdealer nakijken.
Witte rook uit de uitlaat. Bij een dieselmotor hoeft dit geen storing te zijn, de rook ontstaat door de regeneratie van het roetfilter. Raadpleeg de paragraaf "Bijzonderheid van de dieselmotor" in hoofdstuk 2.
Rook onder de motorkap. Kortsluiting of lekkage van het koelcircuit. Stop, zet het contact uit, ga bij de auto vandaan en roep de hulp in van een merkdealer.
Het waarschuwingslampje voor de oliedruk gaat branden:    
in een bocht of tijdens het remmen Het peil is te laag. Voeg motorolie toe (raadpleeg de paragraaf "Oliepeil van de motor (bij)vullen" in hoofdstuk 4).
dooft langzaam of blijft branden bij gas geven Te lage oliedruk. Stop en roep de hulp in van een merkdealer.
Het sturen gaat zwaar. Oververhitting van de bekrachtiging.

Probleem met de elektrische bekrachtigingsmotor.

Storing in het hulpsysteem.

Rijd voorzichtig bij lage snelheid, let op de kracht die u moet zetten op het stuurwiel om de wielen te draaien. Raadpleeg een merkdealer.
De motor wordt te warm. De koelvloeistoftemperatuurmeter staat in de gevarenzone en het waarschuwingslampje brandt. Koelventilateur defect. Stop de auto, stop de motor en roep de hulp in van een merkdealer.
Koelvloeistoflekkage. Controleer het koelvloeistofreservoir: er moet vloeistof inzitten. Als het leeg is, raadpleeg zo snel mogelijk een merkdealer.
De vloeistof in het expansievat borrelt. Mechanische storing: koppakking opgeblazen. Zet de motor stil.

Roep de hulp in van een merkdealer.

Radiateur: Als er veel te weinig koelvloeistof inzit, vergeet dan niet dat u nooit koude koelvloeistof mag bijvullen zolang de motor heet is. Na elke reparatie waarbij het koelsysteem geheel of gedeeltelijk is afgetapt, moet dit met nieuwe koelvloeistof worden bijgevuld.

Gebruik hiervoor alleen door onze technische diensten goedgekeurde koelvloeistof.

Elektrische organen MOGELIJKE OORZAKEN WAT TE DOEN
De ruitenwisser werkt niet. Ruitenwisserbladen kleven. Maak de wisserbladen los van de ruit.
Elektrische installatie defect. Raadpleeg een merkdealer.
Zekering beschadigd. Vervang de zekering of laat deze vervangen; raadpleeg het hoofdstuk "Zekeringen".
De ruitenwisser stopt niet. Elektrische verstelling defect. Raadpleeg een merkdealer
Knipperfrequentie te hoog. Lamp doorgebrand. Raadpleeg de paragrafen "Koplamp: vervangen van een lamp" of "Achterlichten en zijlichten: vervangen van een lamp" in hoofdstuk 5.
De knipperlichten werken niet. Elektrische installatie of schakelaar defect. Raadpleeg een merkdealer.
Zekering beschadigd Vervang de zekering of laat deze vervangen; raadpleeg het hoofdstuk "Zekeringen".
De koplampen schakelen niet in of niet uit. Elektrische installatie of schakelaar defect. Raadpleeg een merkdealer.
Zekering beschadigd Vervang de zekering of laat deze vervangen; raadpleeg het hoofdstuk "Zekeringen".
Condens in de verlichting en koplampen. Condens is een normaal verschijnsel dat door variaties in temperatuur en vochtigheid kan worden veroorzaakt.

In dat geval verdwijnen de sporen geleidelijk aan als de lichten branden.

 
Het waarschuwingslampje van het niet dragen van de autogordels vooraan brandt niet in overeenstemming met het vastmaken van de autogordels. Een voorwerp tussen de vloer en de stoel hindert de werking van het opname-element. Verwijder elk voorwerp onder de stoelen vooraan.
Zie ook:

Skoda Fabia. Tablethouder
Inleiding voor het onderwerp In de houder kunnen externe apparaten (bv. tablet, smartphone etc.) met een grootte van min. 122 mm en max. 195 mm worden bevestigd. De maximale toelaatbare belasting ...

Mazda 2. Veiligheidsgordels
Vastmaken van de veiligheidsgordels Plaats de heupgordel zo laag mogelijk, niet op de onderbuik, en stel vervolgens de schoudergordel zodanig af dat deze nauwsluitend om uw lichaam past. ...

Auto's: