Auto's:

Opel Corsa: Sleutels, sloten - Sleutels, portieren en ruiten - Opel Corsa - InstructieboekjeOpel Corsa: Sleutels, sloten

Sleutels

Voorzichtig Bevestig geen zware of massieve voorwerpen aan de contactsleutel.

Reservesleutels

Het sleutelnummer staat in de Car Pass of op een afneembaar label.

Bij het bestellen van reservesleutels moet het sleutelnummer worden vermeld, aangezien de sleutels deel uitmaken van de startbeveiliging.

Sloten.

Het codenummer van de adapter voor de wielborgbouten vindt u op een kaart. Vermeld het wanneer u een nieuwe adapter bestelt.

Wiel verwisselen.

Sleutel met uitklapbare sleutelbaard

Sleutels, sloten

Om uit te klappen toets indrukken.

Om in te klappen eerst toets indrukken.

Car Pass

Op de Car Pass staan veiligheidstechnische autogegevens. Daarom moet deze goed worden bewaard.

Een eventueel ingeschakelde werkplaats heeft voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden deze autogegevens nodig.

Handzender

Sleutels, sloten

Wordt gebruikt voor:

De afstandsbediening heeft een bereik van ca.meter. Dit kan beperkt worden door invloeden van buitenaf. Brandende alarmknipperlichten dienen als bevestiging.

Handzender met zorg behandelen, vochtvrij houden, beschermen tegen hoge temperaturen en onnodig gebruik vermijden.

Storing

Als de centrale vergrendeling niet met de handzender kan worden vergrendeld of ontgrendeld, kan dit het gevolg zijn van het volgende:

Ontgrendelen.

Basisinstellingen

U kunt sommige instellingen veranderen op het Info-Display.

Persoonlijke instellingen.

Batterij van de handzender vervangen

Zodra de reikwijdte afneemt, de batterij meteen vervangen.

Sleutels, sloten

Batterijen horen niet in het huisvuil thuis. Ze moeten via speciale inzamelpunten gerecycled worden.

Sleutels, sloten

Sleutelbaard uitklappen en handzender zijwaarts openen. Batterij vervangen (batterijtype CR 2032), let hierbij op de juiste plaatsing. Handzender sluiten en synchroniseren.

Handzender synchroniseren

Na vervanging van de batterij het bestuurdersportier openen met de sleutel in het slot. De handzender wordt gesynchroniseerd wanneer het contact wordt aangezet.

Opgeslagen instellingen

Als de sleutel uit de contactschakelaar wordt verwijderd, worden de volgende instellingen automatisch in het geheugen van de sleutel opgeslagen:

De opgeslagen instellingen worden automatisch toegepast wanneer de sleutel met het geheugen de volgende keer in het contactslot wordt gestoken en naar standwordt gedraaid.

Een voorwaarde is dat Pers. inst. voor bestuurder geactiveerd is in de persoonlijke instellingen van de Info-Display. Dit moet worden ingesteld voor elke sleutel die gebruikt wordt.

Persoonlijke instellingen.

Centrale vergrendeling

Ontgrendelen en vergrendelen van portieren, bagageruimte en tankklep.

Trek vanuit het interieur met vergrendelde portieren aan een binnenhandgreep om het betreffende portier te ontgrendelen. Door nog eens aan de handgreep te trekken gaat het portier open.

Let op

Bij een ongeval waarbij de airbags of gordelspanners in werking treden, wordt het voertuig automatisch ontgrendeld.

Let op

Wanneer na ontgrendeling met de afstandsbediening geen van de portieren wordt geopend, worden deze na drie minuten automatisch opnieuw vergrendeld.

Ontgrendelen

Sleutels, sloten

indrukken.

Op het Info-Display kunt u kiezen uit twee instellingen:

Persoonlijke instellingen.

U kunt de instelling opslaan voor de gebruikte sleutel.

Opgeslagen instellingen.

Ontgrendelen en openen van de achterklep.

Vergrendelen

Portieren, bagageruimte en tankklep sluiten.

Sleutels, sloten

indrukken.

Bij een niet goed gesloten bestuurdersportier werkt de centrale vergrendeling niet.

Centrale vergrendelingstoetsen

Portieren, de bagageruimte en de tankklep worden vanuit de passagiersruimte vergrendeld of ontgrendeld.

Sleutels, sloten

Druk op om te vergrendelen.

Druk op om te ontgrendelen.

Vertraagde portiervergrendeling

Schakel de motor uit en verwijder de sleutel uit het slot. Druk op e met minstens één portier geopend en drie geluidssignalen klinken. Wanneer het laatste portier wordt gesloten, vergrendelt de auto na vijf seconden automatisch alle portieren en wordt dit aangegeven.

Na tien minuten vergrendelt de auto automatisch alle portieren zelfs als een portier nog open is. U kunt deze functie activeren of deactiveren op het Info-Display. Persoonlijke instellingen.

Storing in afstandsbediening

Ontgrendelen

Sleutels, sloten

Ontgrendel het bestuurdersportier handmatig door de sleutel in het slot te verdraaien. Schakel het contact in en druk op de centrale vergrendelingstoets om de andere portieren, de bagageruimte en de tankvulklep te openen.

Als u het contact aanzet, wordt het vergrendelingssysteem uitgeschakeld.

Vergrendelen

Vergrendel het bestuurdersportier handmatig door de sleutel in het slot te verdraaien.

Storing in centrale vergrendeling

Ontgrendelen

Ontgrendel het bestuurdersportier handmatig door de sleutel in het slot te verdraaien. U kunt de overige portieren openen door tweemaal aan de binnenste portiergreep te trekken.

U kunt de bagageruimte en de tankklep niet openen.

Zet het contact aan het vergrendelingssysteem te deactiveren.

Vergrendelen

Druk bij alle portieren op de binnenste vergrendelingsknop, maar niet bij het bestuurdersportier. Sluit vervolgens het bestuurdersportier en vergrendel dit van buiten met de sleutel.

Tankklep en achterklep kunnen niet worden vergrendeld.

Automatisch vergrendelen

U kunt deze beveiligingsfunctie zodanig configureren dat de portieren, de bagageruimte en de tankklep bij het overschrijden van een bepaalde snelheid automatisch worden vergrendeld.

Bovendien kunt u de functie zo configureren dat ze het bestuurdersportier of alle portieren opent nadat het contact is uitgeschakeld en de contactsleutel werd verwijderd (handmatige transmissie) of wanneer de keuzehendel in de stand P wordt geplaatst (automatische transmissie).

U kunt instellingen veranderen op het Info-Display.

Persoonlijke instellingen.

U kunt de instellingen opslaan voor de gebruikte sleutel.

Kindersloten

Waarschuwing Gebruik de kindersloten wanneer kinderen op de achterste zitplaatsen worden vervoerd.

Sleutels, sloten

Schakelaar op het achterportierslot met een sleutel of een geschikte schroevendraaier naar horizontale stand draaien. Het portier kan van binnenuit niet geopend worden.

Zie ook:

Mazda 2. Oververhitting
Oververhitting Indien het waarschuwingslampje voor hoge motorkoelvloeistoftemperatuur gaat branden, de auto vermogen verliest of u een luid tikkend of pingelend geluid hoort, is de motor waarsc ...

Opel Corsa. Uitlaatgassen
Gevaar Motoruitlaatgassen bevatten het giftige en bovendien kleur- en geurloze koolmonoxide dat bij inademen levensgevaarlijk kan zijn. Wanneer uitlaatgassen in de ...

Auto's: