Auto's:

Opel Corsa: Bandenreparatieset - Velgen en banden - Verzorging van de auto - Opel Corsa - InstructieboekjeOpel Corsa: Bandenreparatieset

Lichte beschadigingen van de loopvlakken van de banden kunnen met de bandenreparatieset worden verholpen.

Vreemde voorwerpen niet uit de banden verwijderen.

Beschadigingen die groter zijn danmm of die in de bandwang dichtbij de velg zitten, kunnen niet met de bandenreparatieset worden verholpen.

Waarschuwing Niet sneller rijden dankm/u.

Niet langdurig gebruiken.

Stuur- en rijgedrag worden mogelijk beïnvloed.

Bij bandenpech:

Handrem aantrekken, eerste versnelling, achteruitversnelling of P inschakelen.

De bandenreparatieset is opgeslagen in de bagageruimte.

Afhankelijk van de uitrusting bevindt de bandenreparatieset zich in een vak in de zijwand rechts of in een vak onder de vloerafdekking.

Auto's met bandenreparatieset onder de vloerafdekking

Velgen en banden

Velgen en banden

 1. Haal de bandenreparatieset uit het opbergvak.
 2. Verwijder de compressor.
 3. Verwijder de aansluitkabel en de luchtslang uit de opbergvakken aan de onderkant van de compressor.

Velgen en banden

 1. Schroef de compressorluchtslang op de koppeling van de fles afdichtmiddel.
 2. Zet de fles afdichtmiddel in de houder op de compressor.

  Plaats de compressor dichtbij de band, zodanig dat de fles afdichtmiddel rechtop staat.

  Velgen en banden

 3. Ventieldop van defecte band losschroeven.
 4. Schroef de vulslang op het ventiel.
 5. De schakelaar van de compressor moet op J staan.
 6. Steek de compressorstekker in de 12V stekkerdoos of de aanstekeraansluiting.

  Om te voorkomen dat de accu leegraakt, is het raadzaam de motor te laten draaien.

  Velgen en banden

 7. Zet de wipschakelaar van de compressor op I. De band wordt nu met afdichtmiddel gevuld.
 8. De manometer van de compressor geeft even max. zes bar aan wanneer de fles afdichtmiddel wordt geleegd (ca.seconden).

  Daarna daalt de druk weer.

 9. Al het afdichtmiddel wordt in de band gepompt. Daarna wordt de band opgepompt.
 10. De voorgeschreven bandenspanning moet binnen tien minuten worden bereikt.

  Bandenspanning.

  Schakel de compressor uit wanneer de juiste bandenspanning is bereikt.

  Velgen en banden

   Wordt de voorgeschreven bandenspanning niet binnen tien minuten bereikt, verwijder dan de bandenreparatieset. De auto één wielomwenteling verplaatsen.

  Sluit de bandenreparatieset weer aan en zet de vulprocedure tien minuten lang door. Wordt de voorgeschreven bandenspanning dan nog niet bereikt, dan is de band te ernstig beschadigd. De hulp van een werkplaats inroepen.

  Laat eventueel de te hoge bandenspanning af via de knop boven op de manometer.

  De compressor niet langer dan tien minuten laten werken.

 11. Maak de bandenreparatieset los.

  Borglipje op houder indrukken om fles met afdichtmiddel uit houder te verwijderen. De bandenvulslang op de vrije aansluiting van de fles met afdichtmiddel schroeven.

  Hierdoor wordt voorkomen dat er afdichtmiddel uit de fles stroomt. Bandenreparatieset in de bagageruimte opbergen.

 12. Eventueel vrijgekomen afdichtmiddel met een doek verwijderen.
 13. Het op de fles met afdichtmiddel aanwezige etiket met de maximaal toelaatbare snelheid in het gezichtsveld van de bestuurder aanbrengen.
 14. De rit onmiddellijk voortzetten, zodat het afdichtmiddel zich gelijkmatig in de band kan verspreiden. Stop na ca.km (uiterlijk na tien minuten) en controleer de bandenspanning.

  Hiervoor de luchtslang van de compressor rechtstreeks op bandventiel en compressor schroeven.

  Bij een bandenspanning hoger dan 1,3 bar, de bandenspanning op de voorgeschreven waarde brengen. Procedure herhalen totdat de bandenspanning niet meer afneemt.

  Velgen en banden

   Bij een bandenspanning lager dan 1,3 bar, de auto niet meer gebruiken. De hulp van een werkplaats inroepen.

 15. Bandenreparatieset in de bagageruimte opbergen.

Auto's met bandenreparatieset in de zijwand

Velgen en banden

Om het vak te openen, de afdekking losmaken en openen.

Velgen en banden

 1. Fles met afdichtmiddel en houder met luchtslang uit bakje nemen.

Velgen en banden

 1. Luchtslang van houder afwikkelen en op aansluiting van fles met afdichtmiddel schroeven.

Velgen en banden

 1. Fles met afdichtmiddel op houder steken. Ervoor zorgen dat de fles niet omvalt.

Velgen en banden

 1. Ventieldop van defecte band losschroeven.
 2. Bandenvulslang op bandventiel schroeven.
 3. Luchtslang op aansluiting van compressor vastschroeven.
 4. Ontsteking inschakelen.

  Om te voorkomen dat de accu leegraakt, is het raadzaam de motor te laten draaien.

  Velgen en banden

 5. Aan-/uitschakelaar op de compressor indrukken. De band wordt met afdichtmiddel gevuld.
 6. De manometer van de compressor geeft even max. zes bar aan wanneer de fles afdichtmiddel wordt geleegd (ca.seconden).

  Daarna daalt de druk weer.

 7. Al het afdichtmiddel wordt in de band gepompt. Daarna wordt de band opgepompt.
 8. De voorgeschreven bandenspanning moet binnen tien minuten worden bereikt.

  Bandenspanning.

  Compressor bij het bereiken van de juiste spanning uitschakelen door nogmaals op de aan-/ uitschakelaar te drukken.

  Wordt de voorgeschreven bandenspanning niet binnen tien minuten bereikt, verwijder dan de bandenreparatieset. De auto één wielomwenteling verplaatsen.

  Sluit de bandenreparatieset weer aan en zet de vulprocedure tien minuten lang door. Wordt de voorgeschreven bandenspanning dan nog niet bereikt, dan is de band te ernstig beschadigd. De hulp van een werkplaats inroepen.

  Laat overmatige bandenspanning af met .

  De compressor niet langer dan tien minuten laten werken.

 9. Borglipje op houder indrukken om fles met afdichtmiddel uit houder te verwijderen. De bandenvulslang op de vrije aansluiting van de fles met afdichtmiddel schroeven.

  Hierdoor wordt voorkomen dat er afdichtmiddel uit de fles stroomt. Bandenreparatieset in de bagageruimte opbergen.

 10. Eventueel vrijgekomen afdichtmiddel met een doek verwijderen.
 11. Het op de fles met afdichtmiddel aanwezige etiket met de maximaal toelaatbare snelheid in het gezichtsveld van de bestuurder aanbrengen.
 12. De rit onmiddellijk voortzetten, zodat het afdichtmiddel zich gelijkmatig in de band kan verspreiden. Stop na ca.km (uiterlijk na tien minuten) en controleer de bandenspanning.

  Hiervoor de luchtslang van de compressor rechtstreeks op bandventiel en compressor schroeven.

  Bij een bandenspanning hoger dan 1,3 bar, de bandenspanning op de voorgeschreven waarde brengen. Procedure herhalen totdat de bandenspanning niet meer afneemt.

  Bij een bandenspanning lager dan 1,3 bar, de auto niet meer gebruiken. De hulp van een werkplaats inroepen.

 13. Bandenreparatieset in de bagageruimte opbergen.

Algemene informatie

Let op

De rijeigenschappen van de herstelde band zijn veel minder goed, daarom deze band laten vervangen.

Bij abnormale geluiden of sterke verhitting van de compressor, deze minimaalminuten lang uitschakelen.

Het ingebouwde veiligheidsventiel opent bij een druk van zeven bar.

Let op de vervaldatum van de set.

Na deze datum is niet meer gegarandeerd dat het middel nog goed afdicht. Let op de bewaarinstructies op de fles met afdichtmiddel.

Gebruikte fles met afdichtmiddel vervangen. Afvoeren volgens de desbetreffende wettelijke voorschriften.

De compressor en het afdichtmiddel zijn vanaf ca. -30 °C te gebruiken.

De bijgeleverde adapters kunnen worden gebruikt om andere voorwerpen, bijv. voetballen, luchtbedden, opblaasbare bootjes enz., op te pompen. Ze bevinden zich aan de onderkant van de compressor. Om deze te verwijderen, schroeft u de compressorluchtslang erop en trekt u de adapter eruit.

Zie ook:

KIA Rio. Achteruitrijcamera
De achteruitrijcamera wordt geactiveerd als het achteruitrijlicht brandt met het contact in stand ON en de versnellingspook in de achteruitversnelling (R). Dit is een aanvullend systeem dat ...

Mazda 2. Vergrendelen, ontgrendelen met de zender
Alle portieren en de achterklep/het kofferdeksel kunnen vergrendeld/ ontgrendeld worden door bediening van de zender van de Afstandbediende portiervergrendeling. Zie Afstandbediende portiervergre ...

Auto's: