Auto's:

Mazda 2: Zender - Afstandbediende
portiervergrendeling - Sleutels - Alvorens te gaan rijden - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Zender

Zender

OPMERKING
 • (Europees model) De koplampen worden in-/ uitgeschakeld door bediening van de zender. Zie Vertrekverlichting
 • (Met anti-diefstal beveiligingssysteem) De waarschuwingsknipperlichten knipperen wanneer het antidiefstal beveiligingssysteem in staat van paraatheid is gebracht of uitgeschakeld wordt.

  Zie Anti-diefstal beveiligingssysteem

 • (Met geavanceerde afstandbediende portiervergrendelingsfunctie (Europese modellen)) De instelling kan zodanig veranderd worden dat een pieptoon hoorbaar wordt voor bevestiging wanneer de portieren en de achterklep/het kofferdeksel met behulp van de sleutel vergrendeld/ontgrendeld worden.

  (Met geavanceerde afstandbediende portiervergrendelingsfunctie (Behalve Europese modellen)) Er kan een pieptoon klinken voor bevestiging wanneer de portieren en de achterklep/het kofferdeksel vergrendeld/ontgrendeld worden met behulp van de sleutel. Indien gewenst, kan de zoemtoon worden uitgeschakeld.

  Het volume van de zoemtoon kan eveneens veranderd worden.

  Zie Gebruikersinstellingen

 

OPMERKING

Verander de instelling aan de hand van de volgende procedure.

1. Schakel het contact uit en sluit alle portieren en de achterklep/het kofferdeksel.

2. Open het bestuurdersportier.

3. Houd binnen 30 seconden na het openen van het bestuurdersportier de LOCK toets op de sleutel gedurende tenminste 5 seconden ingedrukt.

Alle portieren en de achterklep/het kofferdeksel worden vergrendeld en de pieptoon klinkt met het huidige ingestelde volume. De instelling verandert telkens wanneer de LOCK toets op de sleutel wordt ingedrukt en de pieptoon klinkt met het ingestelde volume. (Als pieptoon-uit de actieve instelling is, zal de pieptoon niet klinken.) 4. Voer een van onderstaande handelingen uit om de verandering van de instelling te voltooien:

 • Wanneer het contact op ACC of ON wordt gezet.
 • Sluiten van het bestuurdersportier.
 • Openen van de achterklep/het kofferdeksel.
 • Wanneer de sleutel gedurende 10 seconden niet wordt gebruikt.
 • Indrukken van een willekeurige toets behalve de LOCK toets op de sleutel.
 • Indrukken van een verzoekschakelaar.

Wanneer de toetsen worden ingedrukt, gaat het bedrijfsindicatielampje knipperen.

Vergrendeltoets

Druk voor het vergrendelen van de portieren en de achterklep/het kofferdeksel op de vergrendeltoets en de waarschuwingsknipperlichten zullen eenmaal knipperen.

(Met geavanceerde afstandbediende portiervergrendelingsfunctie (Behalve Europese modellen)) Er wordt eenmaal een pieptoon gegeven.

OPMERKING
 • (Europees model) De portieren en de achterklep/het kofferdeksel kunnen niet vergrendeld worden door het indrukken van de vergrendeltoets terwijl een ander portier open staat. De waarschuwingsknipperlichten zullen eveneens niet knipperen.

  (Behalve Europese modellen) De portieren en de achterklep/ het kofferdeksel kunnen niet vergrendeld worden door het indrukken van de vergrendeltoets wanneer een van de andere portieren of de achterklep geopend is. De waarschuwingsknipperlichten zullen eveneens niet knipperen.

 • (Met i-stop functie (Europese modellen)) Wanneer de sleutel uit de auto wordt verwijderd, alle portieren gesloten worden en de LOCK toets op de sleutel wordt ingedrukt terwijl de i-stop functie in werking is (motor is stopgezet), zal het contact uitgeschakeld worden en zullen alle portieren vergrendeld worden (stuurwiel wordt eveneens vergrendeld).
 • Controleer of na het indrukken van de toets alle portieren en de achterklep/het kofferdeksel vergrendeld zijn.
 • (Met dubbel portiervergrendelingssysteem) Door de vergrendeltoets binnen 3 seconden tweemaal in te drukken wordt het dubbel portiervergrendelingssysteem geactiveerd.

  Zie Dubbel portiervergrendelingssysteem

 • (Met anti-diefstal beveiligingssysteem) Wanneer de portieren vergrendeld worden door het indrukken van de vergrendeltoets op de sleutel terwijl het anti-diefstalbeveiligingssysteem in staat van paraatheid is, zullen de waarschuwingsknipperlichten eenmaal knipperen om aan te geven dat het systeem in staat van paraatheid is.

Ontgrendeltoets

Druk voor het ontgrendelen van de portieren en de achterklep/het kofferdeksel op de ontgrendeltoets en de waarschuwingsknipperlichten zullen tweemaal knipperen.

(Met geavanceerde afstandbediende portiervergrendelingsfunctie (Behalve Europese modellen)) Er wordt tweemaal een pieptoon gegeven.

OPMERKING
 • (Automatische hervergrendelfunctie) Na het ontgrendelen met behulp van de sleutel, zullen alle portieren en de achterklep/het kofferdeksel automatisch vergrendeld worden als een van de volgende handelingen niet binnen ongeveer 30 seconden wordt uitgevoerd. Als uw auto uitgerust is met een anti-diefstal beveiligingssysteem, zullen de waarschuwingsknipperlichten knipperen bij wijze van bevestiging.

  De tijd die nodig is om de portieren automatisch te vergrendelen kan gewijzigd worden.

  Zie Gebruikersinstellingen

 • Een portier of de achterklep/het kofferdeksel wordt geopend.
 • Het contact in een andere stand dan uit wordt gezet.
 • (Met anti-diefstal beveiligingssysteem) Wanneer de portieren ontgrendeld worden door het indrukken van de ontgrendeltoets op de sleutel terwijl het anti-diefstalbeveiligingssysteem uitgeschakeld is, zullen de waarschuwingsknipperlichten tweemaal knipperen om aan te geven dat het systeem uitgeschakeld is.

Kofferdekseltoets (Sedan)

Houd voor het openen van het kofferdeksel de kofferdekseltoets ingedrukt totdat het kofferdeksel geopend wordt.

Annuleertoets van inbraaksensor

Druk voor het annuleren van de inbraaksensor (onderdeel van het antidiefstal beveiligingssysteem) binnen 20 seconden na het indrukken van de vergrendeltoets op de annuleertoets van de inbraaksensor en de waarschuwingslichten zullen driemaal knipperen.

Zie Anti-diefstal beveiligingssysteem

Zie ook:

Toyota Yaris. Meters en tellers
Toerenteller (indien aanwezig) Geeft het motortoerental aan in omwentelingen per minuut. Snelheidsmeter Geeft de rijsnelheid aan. Brandstofmeter (indien aanwezig) Geeft aan hoeveel br ...

KIA Rio. Interieurfilter
A: Gerecirculeerde lucht B: Buitenlucht C: Interieurfilter D: Aanjager E: Verdamper F: Kachelradiateur Het interieurfilter, dat achter het dashboardkastje is gemonteerd, filtert de luc ...

Auto's: