Auto's:

Mazda 2: Werking van de achteruitkijkmonitor - Achteruitkijkmonitor - Tijdens het rijden - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Werking van de achteruitkijkmonitor

De werking van de achteruitkijkmonitor bij het achteruitrijden met de auto varieert afhankelijk van de verkeers- en wegsituatie en de auto. De hoeveelheid benodigde stuurbeweging en de timing varieert ook afhankelijk van de omstandigheden, dus controleer de omgeving rechtstreeks met uw ogen en stuur de auto al naargelang de situatie.

Houd goed rekening met bovenstaande voorzorgsmaatregelen alvorens de achteruitkijkmonitor te gebruiken.

OPMERKING Beelden van de achteruitparkeercamera die getoond worden op de monitor zijn omgekeerde beelden (spiegelbeelden).

1. Zet de keuzehendel in stand R om de display over te schakelen naar de achteruitkijkmonitordisplay.

2. Controleer de omgeving rondom de auto en rijd achteruit.

Werking van de achteruitkijkmonitor

Werking van de achteruitkijkmonitor

3. Nadat u de parkeerruimte binnen begint te rijden, langzaam achteruit blijven rijden zodat de afstand tussen de voertuigbreedterichtlijnen en de zijkant van de parkeerruimte aan de linker- en rechterzijde nagenoeg gelijk zijn.

4. Ga verder met het bijdraaien van het stuurwiel totdat de voertuigbreedterichtlijnen parallel zijn aan de linker- en rechterzijde van de parkeerruimte.

5. Zodra de lijnen parallel staan, de wielen rechtvooruit zetten en uw auto langzaam achteruit de parkeerruimte inrijden. Blijf de omliggende ruimte van de auto controleren en breng vervolgens de auto op de best mogelijke plaats tot stilstand. (Als de parkeerruimte verdeelstrepen heeft, controleer dan of de voertuigbreedterichtlijnen ten opzichte hiervan parallel staan.)

Werking van de achteruitkijkmonitor

Werking van de achteruitkijkmonitor

6. Wanneer de keuzehendel vanuit stand R in een andere keuzehendelstand wordt gezet, keert het scherm terug naar de voorgaande display.

OPMERKING Aangezien er een verschil kan zijn tussen de getoonde afbeelding, zoals hieronder aangegeven, en de werkelijke omstandigheden tijdens het parkeren, altijd de veiligheid aan de achterzijde van de auto en het omliggende gebied rechtstreeks visueel controleren.
  • In de afbeelding van de parkeerruimte (of garage) welke op het scherm wordt weergegeven, kan het lijken dat het achterste uiteinde en de afstandrichtlijnen op de monitor op één lijn zijn, terwijl deze op de grond in feite niet op één lijn zijn.
  • Bij het parkeren in een ruimte die enkel aan één zijde van de parkeerruimte een verdeelstreep heeft, kan het lijken dat de verdeelstreep en de voertuigbreedterichtlijn op de monitor op één lijn zijn, alhoewel deze in feite op de grond niet op één lijn zijn.

Zie ook:

KIA Rio. Kantelen van het schuif-/kanteldak
Om het schuif-/kanteldak te openen trekt u de hendel omhoog totdat het schuif- /kanteldak in de gewenste stand staat. Om het schuif-/kanteldak te sluiten duwt u de hendel naar voren of trekt ...

Renault Clio. Onderhoud van de carrosserie
Een goed onderhouden auto gaat langer mee. Daarom wordt aangeraden de buitenkant van de auto regelmatig te onderhouden. Uw auto is op doelmatige wijze tegen roestvorming beschermd. Toch staat hi ...

Auto's: