Auto's:

Mazda 2: Weergave - Bediening van de DVD (Digital
Versatile Disc) speler - Audioset
[Type B (aanraakscherm)] - Interieurvoorzieningen - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Weergave

Selecteer terwijl een DVD is ingestoken het pictogram op het thuisscherm en toon het Amusementscherm. Wanneer wordt geselecteerd, wordt het bovenste menuscherm van de DVD en de controller getoond.

Wanneer het afspelen door middel van bediening van de controller wordt gestart, worden de volgende pictogrammen aan de onderzijde van het scherm getoond.

Pictogram Functie
Toont het Amusementmenu. Gebruik dit voor het overschakelen naar een andere audiobron.
Keert terug naar het DVD menuscherm.
Keert terug naar het begin van het vorige hoofdstuk als het pictogram wordt geselecteerd binnen een paar seconden nadat het afspelen van het huidige hoofdstuk is begonnen.

Keert terug naar het begin van het huidige hoofdstuk als het pictogram wordt geselecteerd een paar seconden nadat het afspelen van het huidige hoofdstuk is begonnen.

Lang indrukken tijdens afspelen voor snelterugspoelen.

Lang indrukken tijdens pauze voor terug afspelen met vertraagde beeldweergave. Deze stopt wanneer u uw hand van het pictogram of de commanderknop wegneemt.

Geeft de DVD weer. Selecteer dit nogmaals om de weergave te pauzeren.
Gaat verder naar het begin van het volgende hoofdstuk.

Lang indrukken tijdens afspelen voor snelvooruitspoelen.

Lang indrukken tijdens pauze voor afspelen met vertraagde beeldweergave. Deze stopt wanneer u uw hand van het pictogram of de commanderknop wegneemt.

Verandert de camerahoek telkens wanneer het pictogram wordt geselecteerd (alleen bruikbare DVD's).
Verandert het tonen/niet-tonen van de ondertiteling (alleen bruikbare DVD's).
Verandert de instelling voor ouderlijk toezicht.

Verandering van de instelling van het ouderlijk toezichtniveau en PIN code is mogelijk.

Pauzeert het afspelen en toont het DVD instellingenscherm.

Selecteer voor het afstellen van de geluidskwaliteit.

Zie Volume/Display/Geluidsregelaars .

Selecteer voor het veranderen van de aspectverhouding (horizontaal/ verticaal verhouding van het scherm). 16:9 Breedbeeld, 4:3 Briefformaat en 4:3 Pan-scan zijn beschikbaar.

Stelt het scherm af.

Toont het video-instellingenscherm aan de onderzijde van het scherm.

 

OPMERKING
  • Om veiligheidsredenen worden tijdens het rijden geen beelden getoond.
  • Schuif de van de controller om de controller te verplaatsen.
  • Als de modus wordt overgeschakeld naar DVD modus nadat het afspelen van de DVD is gestopt, begint het afspelen opnieuw zonder dat het DVD menuscherm wordt getoond.
Zie ook:

Mazda 2. Kilometerteller, dagteller en dagtellerkeuzeschakelaar
Door het indrukken van de keuzeschakelaar kan de displayaanduiding beurtelings veranderd worden van kilometerteller naar dagteller A naar dagteller B en vervolgens terug naar kilometerteller wann ...

Toyota Yaris. Parkeerrem
Bedieningsinstructies Activeer de parkeerrem door de parkeerremhendel helemaal aan te trekken terwijl u het rempedaal intrapt. Deactiveer de parkeerrem door de hendel iets omhoog t ...

Auto's: