Auto's:

Mazda 2: Wanneer het systeem in werking is - Rijstrookafwijkingwaarschuwingssysteem
(LDWS) - i-ACTIVSENSE - Tijdens het rijden - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Wanneer het systeem in werking is

1. Wanneer de LDWS OFF schakelaar wordt ingedrukt gaat het systeem over naar standby en gaat het LDWS OFF indicatielampje in de instrumentengroep uit.

Wanneer het systeem in werking is

2. Rijd terwijl het LDWS OFF indicatielampje uit is naar het midden van de rijstrook. Het systeem zal beginnen te functioneren wanneer aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan.

Het LDWS systeem werkt niet in de volgende gevallen:

OPMERKING
  • Het LDWS functioneert niet totdat het systeem een witte of gele streep aan de linker- of rechterzijde heeft bespeurd.
  • Wanneer het systeem een witte of gele streep enkel aan één zijde bespeurt, activeert het systeem enkel de waarschuwing wanneer de auto afwijkt aan de zijde waar de witte of gele streep bespeurd wordt.
  • De afstand- en waarschuwingsgevoeligheid die door het systeem wordt gebruikt om de mogelijkheid van een rijstrookafwijking te bepalen kan gewijzigd worden.

    Zie Gebruikersinstellingen

Automatische uitschakeling

In de volgende gevallen wordt het LDWS automatisch uitgeschakeld en gaat het LDWS waarschuwingslampje in de instrumentengroep branden.

Het LDWS wordt automatisch ingeschakeld wanneer aan de voorwaarden voor het functioneren is voldaan en het LDWS waarschuwingslampje gaat uit.

Waarschuwing voor automatische uitschakeling

Wanneer de volgende handelingen worden uitgevoerd, bepaalt het LDWS dat de bestuurder de bedoeling heeft van rijstrook te wisselen en wordt de LDWS waarschuwing automatisch uitgeschakeld.

Het LDWS wordt nadat de bestuurder de handeling heeft uitgevoerd automatisch ingeschakeld.

OPMERKING Nadat met de richtingaanwijzerhendel in werking ongeveer 60 seconden zijn verstreken, zal de LDWS waarschuwing in werking treden als de auto dicht bij een witte of gele streep komt.
Zie ook:

Renault Clio. Overzicht van de installatie in de Société-uitvoering
LEVENSGEVAAR OF GEVAAR VAN ERNSTIG LETSEL: controleer voordat u een kinderzitje op de plaats van de passagier voorin installeert, of de airbag wel is uitgeschakeld (raadpleeg ...

Mazda 2. Werking
Gevallen waarbij de claxon/sirene wordt ingeschakeld De sirene/claxon wordt met tussenpozen ingeschakeld en de waarschuwingsknipperlichten zullen gedurende ongeveer 30 seconden knipperen wanneer ...

Auto's: