Auto's:

Mazda 2: Uitschakelen van het systeem - Rijstrookafwijkingwaarschuwingssysteem
(LDWS) - i-ACTIVSENSE - Tijdens het rijden - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Uitschakelen van het systeem

Druk op de LDWS OFF schakelaar om het LDWS systeem uit te schakelen. Het LDWS OFF indicatielampje gaat branden.

LDWS waarschuwing

Als het systeem bepaalt dat de mogelijkheid van een rijstrookafwijking bestaat. wordt de LDWS waarschuwingszoemer geactiveerd en gaat het LDWS waarschuwingslampje knipperen. Bedien het stuurwiel op geschikte wijze en stuur de auto naar het midden van de rijstrook.

Als bij voertuigen uitgerust met de Active Driving Display de mogelijkheid bestaat van een rijstrookafwijking, geeft het systeem in de Active Driving Display de richting aan waarin wordt bepaald dat de auto van de rijstrook afwijkt.

Indicatie op display

Indicatie op display

OPMERKING
 • Als het LDWS waarschuwingsgeluid op trilling *1 is ingesteld, klinkt het geluid vanuit de autoluidspreker aan de zijde waar het systeem bepaald heeft dat de auto van de rijstrook afwijkt.
 • De kans bestaat dat de LDWS waarschuwingszoemer moeilijk hoorbaar is, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden zoals geluiden van buiten.
 • Het volume van het LDWS waarschuwingsgeluid kan veranderd worden.

  Zie Gebruikersinstellingen

 • Het type waarschuwingsgeluid (rammelgeluid *1 /zoemtoon) op de LDWS kan gewijzigd worden.

  Zie Gebruikersinstellingen.

  *1 Een rammelstrook is een reeks groeven in het wegdek die op regelmatige afstand zijn aangebracht en die wanneer het voertuig er over heen rijdt een trilling en rammelgeluid teweegbrengen om de bestuurder te waarschuwen dat het voertuig de rijstrook verlaat.

  Het rammelgeluid is een reproductie van het geluid dat teweeg wordt gebracht wanneer een voertuig over een rammelstrook rijdt.

Zie ook:

Renault Clio. Hoedenplank
Verwijderen Zet de hoofdsteunen achter helemaal naar beneden; maak de twee koordjes 1 los van de achterklep; til de hoedenplank 2 tot een tussenhoogte op om hem los te maken (beweging ...

Renault Clio. Autogordels
Gebruik tijdens het rijden altijd de autogordel. Het niet dragen van de gordel is gevaarlijk en strafbaar. Bovendien dient u zich te houden aan de wetgeving van het land waarin u zich bevindt ...

Auto's: