Auto's:

Mazda 2: Uitschakelen van het systeem - Rijstrookafwijkingwaarschuwingssysteem
(LDWS) - i-ACTIVSENSE - Tijdens het rijden - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Uitschakelen van het systeem

Druk op de LDWS OFF schakelaar om het LDWS systeem uit te schakelen. Het LDWS OFF indicatielampje gaat branden.

LDWS waarschuwing

Als het systeem bepaalt dat de mogelijkheid van een rijstrookafwijking bestaat. wordt de LDWS waarschuwingszoemer geactiveerd en gaat het LDWS waarschuwingslampje knipperen. Bedien het stuurwiel op geschikte wijze en stuur de auto naar het midden van de rijstrook.

Als bij voertuigen uitgerust met de Active Driving Display de mogelijkheid bestaat van een rijstrookafwijking, geeft het systeem in de Active Driving Display de richting aan waarin wordt bepaald dat de auto van de rijstrook afwijkt.

Indicatie op display

Indicatie op display

OPMERKING
 • Als het LDWS waarschuwingsgeluid op trilling *1 is ingesteld, klinkt het geluid vanuit de autoluidspreker aan de zijde waar het systeem bepaald heeft dat de auto van de rijstrook afwijkt.
 • De kans bestaat dat de LDWS waarschuwingszoemer moeilijk hoorbaar is, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden zoals geluiden van buiten.
 • Het volume van het LDWS waarschuwingsgeluid kan veranderd worden.

  Zie Gebruikersinstellingen

 • Het type waarschuwingsgeluid (rammelgeluid *1 /zoemtoon) op de LDWS kan gewijzigd worden.

  Zie Gebruikersinstellingen.

  *1 Een rammelstrook is een reeks groeven in het wegdek die op regelmatige afstand zijn aangebracht en die wanneer het voertuig er over heen rijdt een trilling en rammelgeluid teweegbrengen om de bestuurder te waarschuwen dat het voertuig de rijstrook verlaat.

  Het rammelgeluid is een reproductie van het geluid dat teweeg wordt gebracht wanneer een voertuig over een rammelstrook rijdt.

Zie ook:

Peugeot 208. PEUGEOT Connect Nav
De beschreven functies en instellingen kunnen afwijken van die van het systeem in uw auto. Om veiligheidsredenen mag de bestuurder handelingen die de volle aandacht vragen, zoals het koppelen van ...

KIA Rio. Voorruit ontdooien en ontwasemen
WAARSCHUWING - Voorruitverwarming Gebruik de standen () of () niet in combinatie met koelen bij een extreem hoge luchtvochtigheid. Door het temperatuurverschil tussen d ...

Auto's: