Auto's:

Mazda 2: Voorzorgsmaatregelen bij gebruik van de zittingen - Zittingen - Belangrijke veiligheidsuitrusting - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Voorzorgsmaatregelen bij gebruik van de zittingen

Mazda 2 / Mazda 2 - Instructieboekje / Belangrijke veiligheidsuitrusting / Zittingen / Voorzorgsmaatregelen bij gebruik van de zittingen

WAARSCHUWING

Zorg er voor dat de afstelbare onderdelen van een zitting op hun plaats vergrendeld zijn: Niet goed vergrendelde afstelbare zittingen en rugleuningen zijn gevaarlijk. Bij plotseling stoppen of een botsing kan de zitting of de rugleuning in beweging komen, hetgeen letsel kan veroorzaken. Zorg er voor dat de afstelbare onderdelen van de zittingen goed op hun plaats vergrendeld zijn door te proberen de zitting naar voren en naar achteren te schuiven en de rugleuningen heen en weer te duwen.

Laat kinderen nooit een zitting afstellen: Toestaan dat kinderen een zitting afstellen is gevaarlijk, aangezien dit ernstig letsel kan veroorzaken wanneer de handen of voeten van het kind tussen de zitting beklemd raken.

Niet rijden met ontgrendelde rugleuning: Alle rugleuningen spelen een belangrijke rol bij uw bescherming in een auto. Het niet vergrendelen van de rugleuning is gevaarlijk, aangezien tijdens plotseling afremmen of een botsing passagiers van hun plaats geslingerd kunnen worden en inzittenden door bagage geraakt kunnen worden, hetgeen ernstig letsel kan veroorzaken. Duw telkens na het afstellen van de rugleuning, ook als er geen overige passagiers zijn, de rugleuning even heen en weer om te controleren of deze goed op zijn plaats vergrendeld is.

De bestuurdersstoel uitsluitend afstellen wanneer de auto tot stilstand gebracht is: Afstellen van de bestuurdersstoel tijdens het rijden is gevaarlijk. De kans bestaat dat de bestuurder de macht over het stuur verliest en een ongeluk veroorzaakt.

De voorzittingen niet wijzigen of vervangen: Het aanbrengen van wijzigingen of het vernieuwen van de voorzittingen zoals het vernieuwen van de bekleding of het losdraaien van bouten is gevaarlijk. De voorzittingen bevatten airbagonderdelen die van essentieel belang zijn voor het aanvullend beveiligingssysteem. Het aanvullend beveiligingssysteem kan door dergelijke wijzigingen beschadigd worden, hetgeen tot ernstig letsel kan leiden.

Raadpleeg een offciële Mazda reparateur als uitbouwen of opnieuw inbouwen van de voorzittingen om een of andere reden noodzakelijk is.

Rijd niet met beschadigde voorzittingen: Rijden met beschadigde voorzittingen, zoals zitkussens die gescheurd of tot op het urethaan beschadigd zijn, is gevaarlijk. De voorzittingen die belangrijke airbagonderdelen bevatten kunnen door een botsing beschadigd worden, ook als het een botsing is die voor het activeren van de airbags niet krachtig genoeg is. Bij een eventuele volgende botsing zal een airbag mogelijk niet geactiveerd worden, hetgeen tot letsel kan leiden. Laat na een botsing de voorzittingen, de voorspanners van de veiligheidsgordels van de voorzittingen en de airbags altijd door een offciële Mazda reparateur inspecteren.

Rijd niet met de rugleuningen van de voorzittingen in achterover geleunde positie: Tijdens het rijden in achterover geleunde positie zitten is gevaarlijk, aangezien de veiligheidsgordels dan niet de optimale bescherming bieden. Tijdens een aanrijding of bij plotseling afremmen, zou u onder de heupgordel kunnen glijden en ernstig inwendig letsel kunnen oplopen. Voor een maximale bescherming, steeds goed achter op de zitting plaatsnemen en rechtop zitten.

Plaats geen voorwerp zoals een kussen tussen de rugleuning en uw rug: Het plaatsen van een voorwerp zoals een kussen tussen de rugleuning en uw rug is gevaarlijk omdat u geen veilige rijhouding kunt aanhouden en de veiligheidsgordel bij een botsing niet de volledige bescherming kan bieden, wat een ernstig ongeval met mogelijk dodelijk letsel kan veroorzaken.

Plaats geen voorwerpen onder de zitting: Het voorwerp kan beklemd raken en tot gevolg hebben dat de zitting niet goed vergrendeld wordt waardoor een ongeluk veroorzaakt kan worden.

Nooit lading hoger dan de rugleuningen opstapelen: Bagage of overige lading die hoger wordt opgestapeld dan de rugleuningen is gevaarlijk. In het geval van een botsing of plotseling afremmen kunnen deze voorwerpen naar voren geslingerd worden waardoor passagiers geraakt kunnen worden en letsel kunnen oplopen.

Zorg er voor dat bagage en lading alvorens te gaan rijden goed wordt vastgemaakt: Lading die tijdens het rijden niet is vastgemaakt is gevaarlijk aangezien deze bij plotseling afremmen of een botsing kan gaan schuiven of in elkaar gedrukt kan worden en letsel kan veroorzaken.

Laat een passagier tijdens het rijden nooit op de neergeklapte rugleuning zitten of staan: Rijden met een passagier op de neergeklapte rugleuning is gevaarlijk. Het is vooral gevaarlijk wanneer u tijdens het rijden een kind op de neergeklapte rugleuning laat zitten. Tijdens plotseling stoppen of zelfs een kleine botsing, bestaat de kans dat een kind dat niet op de juiste wijze van de zitting of van een kinderzitje en de veiligheidsgordels gebruik maakt, naar voren of naar achteren of zelfs uit de auto geslingerd wordt, hetgeen ernstig of zelfs dodelijk letsel kan veroorzaken. Het kind in de bagageruimte zou tegen andere inzittenden geslingerd kunnen worden, hetgeen ernstig letsel kan veroorzaken.

Geef de autosleutels nooit aan kinderen en laat hen niet in de auto spelen (Sedan): Spelen met de neerklapbare achterzittingen is gevaarlijk. Wanneer de rugleuningen eenmaal terug rechtop geplaatst zijn, is het voor een kind dat zich in de kofferruimte bevindt niet mogelijk op dezelfde manier naar buiten te komen als waarop het is binnen gekomen. Als u kleine kinderen heeft, de rugleuningen vergrendeld laten.

Laat uw auto altijd vergrendeld achter en bewaar de autosleutels op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen (Sedan): Het onvergrendeld achterlaten van uw auto of de sleutels binnen het bereik van kinderen houden is gevaarlijk. Kinderen die via een niet-vergrendelde rugleuning van de achterzitting of een open kofferdeksel in de kofferruimte kruipen kunnen per ongeluk in de kofferruimte opgesloten raken. Dit kan dood of hersenbeschadiging als gevolg van uitputting door hitte, vooral in de zomer, tot gevolg hebben. Vergrendel altijd de portieren en de kofferruimte en houd als extra maatregel de rugleuningen van de achterzitting vergrendeld, ook als u geen kinderen thuis heeft.

 

OPGELET
  • Wees voorzichtig tijdens het bedienen van een zitting uw handen of vingers niet in de buurt van de bewegende delen van de zitting of op de zijbekleding te plaatsen om letsel te voorkomen.
  • Let erop bij het verschuiven van de zittingen dat er zich geen lading in het gedeelte eromheen bevindt. Als de lading beklemd raakt, kan deze beschadigd worden.
  • Let er op bij het naar voren en naar achteren schuiven van de zittingen of het terugzetten van een achterover verstelde rugleuning in de rechtop stand, de rugleuning tijdens de bediening met uw hand vast te houden. Als de rugleuning niet ondersteund wordt, kan de zitting plotseling verschuiven en letsel veroorzaken.

 

OPMERKING Bij het terugplaatsen van een achterzitting in de oorspronkelijke positie, de veiligheidsgordel in zijn normale positie plaatsen. Controleer of de veiligheidsgordel uitgetrokken kan worden en oprolt.
Zie ook:

Mazda 2. Kilometerteller, dagteller, boordcomputer en dagtellerkeuzeschakelaar
Door het indrukken van de keuzeschakelaar kan de displayaanduiding beurtelings veranderd worden van dagteller A naar dagteller B wanneer een van deze wordt getoond. De gekozen functie zal dan op ...

KIA Rio. Antidiefstalsysteem
Op auto's die zijn uitgerust met een antidiefstalsysteem is een sticker aangebracht met de volgende tekst: WARNING (WAARSCHUWING) SECURITY SYSTEM (VEILIGHEIDSSYSTEEM) Dit syste ...

Auto's: